Psalms 97

Bepaŋ kubugoŋdi mapme loloŋnit ilaŋa kwet wapum i kadokolak

Yahwe adi Mapme itak! Wendoktiŋa kwet du nadifo tibeŋ! Eŋ kwet kambaŋgit imeŋgwaŋ lekiŋgoŋ haliwiiŋ hidi maaŋ welemomooŋ nadineŋ.

Adi yadi mulukwaŋ gut mambipdi tumulune haliŋa titiŋ didimeniŋ tiŋa metam yehitubu-didimeeŋ ha yabudokolak.

Kudupdi talitimeŋ timiŋa memikŋiye yehidalak.

Wapum’walaŋ hautadi filimpit tiŋa kwetkwet tubuhautaune kwetdi u kaŋ hehele tilak.

Yahwe adi kwet hogohogok diniŋ Wapum. Unduŋ doktiŋa adi buune kweboboe heki adi bitakaaŋ fooŋ dagidagik tiiŋ.

Eŋ kunumdi adi’walaŋ titiŋŋiŋ didimeniŋ u yobihitak. Kaŋ metam hogohogokdi Wapum loloŋnit’walaŋ hautaŋiŋ filimpipitnit u kaiŋ.

Metam bepaŋ yalayalaŋ yeniutumbaaŋ wohiye yenimbeloiŋ adi yadi yehitubu-meka tilak. Kaŋ bepaŋ yalayalaŋ heki adi Yahwedok mulelem timiiŋ.

Saiyonhi metam hogohogok eŋ Juda yokwet wapuhi, adi Yahwe du mede nadinadi kwanai tilaŋdok nadifo tiiŋ.

Yahwe, du Bepaŋ Saŋiniŋ Molom. Du kubugoŋdi kwetkwet kadokolaŋ. Du wohogegigitnit, tiŋa undugoŋ bepaŋ yalayalaŋ heki yalakapmedapmaŋ tilaŋ.

10 Yahwe adi weleŋdi hinek metam nediyeŋ kadakaniŋ yabukwihita tiiŋ u yabukahile tilak. Adi yadi metamŋiye didimehi momooŋ hinek yabudokooŋ me hogohi’walaŋ kohohik gineniŋ kotigoŋ yanagitak.

11 Bepaŋ adi metam didimehidok hauta yemilak. Kaŋ welehik maaneŋ nadifo mintalak.

12 Metam didimehi, hidi Yahwedi nemenemek tuguk wendok nadiŋa nadifo tineŋ. Bepaŋ adi momooŋ hinek eŋ titiŋ didimeniŋ hogok tilak. Unduŋ doktiŋa wondok welemomooŋ nadimiŋa niutumbaneŋ.

Copyright information for `NOP