Revelation of John 20

Sadaŋ yot fafaŋeniŋ gineŋ kameneeŋ

Tiŋa kawe kunum gineniŋ aŋelo niŋ foguk. Adi yadi bom fuliŋmamaŋ diniŋ yeme youdilitom eŋ tawa fafaŋeniŋ (sen) kakaaŋ niŋ honeeŋ ti buguk. Tiŋa biyagoŋ kuyoŋ, Fowa, miŋgembet komi, kadakaniŋ molom, wou Sadaŋ yoyam, adi honekufale tawa fafaŋeniŋdi ibikilitiŋa gulet 1 tausen ibikilitinit hahatdok niŋdapmaŋ bom fuliŋmamaŋ gineŋ tobo tukulune foguk. Foune talik tehemiŋa tubukilitihinakaaŋ nipmek fafaŋeniŋdi galiheguk. Unduŋ timimbune meeniŋ hogohogok weletubufit kotigoŋ mu tiyemiŋa hatilune gulet 1 tausen dapmaŋdok niŋgiŋ. U dapmaune tawa fafaŋeniŋ fiyakulimimbune labuŋa nai muniniŋ-kabe hatibaak.

Meeniŋ nadisukilitihinit adi timeŋ pilatneeŋ

Tiŋa kawe mapme pop ituwat tubune mehinek mede yodapmaŋ titiŋdok saŋiniŋ yemuŋit adi pop wendok foloŋ ikiŋ. Ala adi Jesu medeŋiŋ yohautaŋila Bepaŋ’walaŋ mede munta mu tiŋa hautaŋgoŋ kameŋ hatibune kodihik ulopmadigiŋ adi’walaŋ welehik yabugut. Tiŋa Kale Moiniŋ nebe, be weleweleŋiŋ mulelem mu timiŋgiŋ, eŋ wou demehik foloŋ be kohohik foloŋ mu youkiŋ, adi’walaŋ welehik maaŋ yabugut. Meeniŋ uyadi foloohik maaŋ kaikaune yabugut. Kaŋ adi Kilisto dut mapme kwanai tiŋa metam yabu-ulidoko kwanai tihatilune gulet 1 tausen dapmaguk. Eŋ kumuhi noli hogohogok adi mu kaikagiŋ adi yadi gulet 1 tausen dapmaŋdok woom hakiŋ. Kaŋ pilapilat u kagut adi pilapilat kunakunat 1. Ala pilapilat kunakunat 1 foloŋ youdihiiŋ adi yadi Bepaŋdi kahaŋ tiyembune welenadifo foloŋ uŋgoniŋ hatiiŋ. Meeniŋ undihi yadi kumuŋ kunakunat 2-di yehitubu-silomut tibaak. Adi yadi Bepaŋ eŋ Kilisto’walaŋ Siloŋyot diniŋ talitimeŋ tiŋa hatineeŋ. Unduŋ tiŋa adut mapme mintaaŋ metam yabu-ulidoko kwanai hati tulune gulet 1 tausen dapmawaak.

Sadaŋ adi yot fafaŋeniŋ biŋa labuŋa meeniŋ wele tubufit kotigoŋ tiyembaak

Ala gulet 1 tausen dapmaune Sadaŋ adi tawa fafaŋeniŋ u fiyakulimimbune yot fafaŋeniŋ gineniŋ kotigoŋ labaak. Labuŋa kwetkwet fukuŋ be fukuŋ, wahiŋkade be kumaŋkade meeniŋ hatitawiiŋ welehik tubufilaak. Gok diniŋ bop eŋ Magok diniŋ bop yenintubulodaaŋ yeniŋgigineune mikdok meyout tiŋa buneeŋ. Meeniŋ buneeŋ adi’walaŋ kunakunat adi imeŋgwaŋ wapum gagayeŋ kiŋ itak wondok tuwolit, tuwot mu kunadapmandok. Kaŋ adi kwatnaŋgoŋ buge buge busuwaaŋ kwet gutuŋ wapumneŋ uŋgoŋ looŋ meeniŋ nadisukilitihinit kweleyouhep tiyemgiŋ. Kweleyouhep tiyemiŋa Bepaŋdi yokwet momooŋ kahileguk (Jelusalem) u maaŋ kelemadigiŋ. Unduŋ tulu kudup kunumneniŋ fooŋ yehidakumuŋ-dapmaŋ tuguk. 10 Eŋ Sadaŋ wele tubufit tiyem hatilak ne yadi kalasindi imeŋgwaŋ nabugoŋ kudup ha-dalakneŋ
20:10Mede wondok adi Gilik mede gineŋ “Salfa kawade hakatdi imeŋgwaŋ tiŋa kudup fafaŋeniŋ dalak” youkiŋ. Mede “Salfa” diniŋ mebi adi Diksineli pepa yendiniŋ fawineŋ uŋoŋ kedem kaweŋ.
uŋgoŋ tobo tikulune foguk. Kale Moiniŋ eŋ polofet yalayalaŋ adi wanaŋ uŋgoŋ hatigumuk. Ala adut tomboyoula helebufa tuwot folofigita dapmandapmaŋnit mokit, youdihinit kisaŋ hinek hati-nadiyaneeŋ.

Kougoŋ mindaŋ pilali kibikoŋ moŋgotdok

11 Nu mapme pop wapum fafau niŋ kagut. Wendok foloŋ ikuk adi’walaŋ namanda foloŋ kwet kunum liwegumuk. 12 Kaŋ kumuŋ tigiŋ, loloŋnit be fofoŋnit adi wanakaŋ hogohogok mapme pop hebeŋ foloŋ yalune yabugut. Adi uŋgoŋ yalune pepa mohok taŋakiyegiŋ. Tiŋa niŋ taŋakiyegiŋ adi hatihati fafaŋeniŋ diniŋ pepa. Kaŋ kumuhi adi yadi kaipmuŋ hatiŋila titiŋhik tigiŋ wendiniŋ mede, pepa gineŋ youliŋit u kaŋila medehik yodapmagiŋ. 13 Kaŋ nai uŋaniŋgoŋ imeŋgwaŋ wapumdi adi’walaŋ maaneŋ meeniŋ kumuŋ tigiŋ uŋoŋ hakiŋ u yehitubu-udaneguk, eŋ kumuŋdi undugoŋ meeniŋ kumuhi yehitubu-udaneguk, eŋ hamdi undugoŋ meeniŋ kumuhi yehitubu-udaneguk. Unduŋ tubune kumuhi hogohogok adi hatihatihik diniŋ mebi yeniŋtawaŋ kibikoŋ mede yenindapmaŋit. 14 Unduŋ tiŋa kumuŋ dut kumuhi’walaŋ kwet (ham yoyam) adi imeŋgwaŋ kudup ha-dalakneŋ moŋgo yakulune fogumuk. Kaŋ metam hatihati fafaŋeniŋ diniŋ pepa gineŋ wohiye moŋ yolohigiŋ heki adi imeŋgwaŋ kudup ha-dalakneŋ moŋgo yakulune fogiŋ. Wendi kumuŋ kunakunat 2 tilak.

Copyright information for `NOP