Revelation of John 7

Meeniŋ demehik foloŋ youkudip tiyemgiŋ

Kaŋ nu daune diweŋ aŋelo 4 yabugut, adi yadi kwet diniŋ tuŋ 4 uŋoŋ yali kwetdiniŋ sububa 4 moŋgoyakiŋ. Kwetfoloŋ, be imeŋgwaŋ foloŋ, be bem foloŋ sububadi mu feditdok unduŋ tigiŋ. Kaŋ mele labulabuneŋkade aŋelo niŋ labune kagut. Adi yadi Bepaŋ Hatihati Molom adi’walaaniŋ fek kame hatiguk. Kameŋ hatiŋa aŋelo 4 kwetfoloŋ, eŋ imeŋgwaŋ foloŋ fana titiŋdok yeniŋit adi kutihautaaŋ indiŋ yeniŋguk. “Hidi kwetfoloŋbe, be imeŋgwaŋ foloŋ, be bem foloŋ fana pilap mu tineeŋ. Indi timeŋ Bepaŋ’walaŋ metamŋiye demehik foloŋ fek kame yemineem.”

Unduŋ yobune meeniŋ fekhinit’walaŋ kunakunat indiŋ yobune nadigut. “Isilaehi’walaŋ bop gineniŋ 144 tausen fek kameyemiŋit. Juda’walaŋ bop gineniŋ 12 tausen fekhinit, Luben’walaŋ bop gineniŋ 12 tausen, Gat’walaŋ bop gineniŋ 12 tausen, Asa’walaŋ bop gineniŋ 12 tausen, Naftali’walaŋ bop gineniŋ 12 tausen, Manase’walaŋ bop gineniŋ 12 tausen, Simion’walaŋ bop gineniŋ 12 tausen, Lewi’walaŋ bop gineniŋ 12 tausen, Isaka’walaŋ bop gineniŋ 12 tausen, Sebulon’walaŋ bop gineniŋ 12 tausen, Josep’walaŋ bop gineniŋ 12 tausen, Benjamin’walaŋ bop gineniŋ 12 tausen.” Meeniŋ unduŋdi fekhinit tigiŋ.

Meeniŋ bop fee hinekdi Bepaŋ’walaŋ hebeŋ foloŋ yakiŋ

Nemek u kanadi tubudapmaaŋ nimbo kagut. Kawene metam kwetkwet indigoŋ tuwot folonamandaphik mebimebi, mede waliniŋhik mebimebi, bop wapum hinek, meeniŋdi yokunatdok tuwot moŋ, unduŋdi mapme pop eŋ Dompa Mihiniŋ’walaŋ hebeŋ foloŋ yalune yabugut. Dahidahihik kweheyehi fafau hogohogok. 10 Tiŋa kohohik gineŋ wonim hapmuŋ moŋgo yali kutihautaaŋ indiŋ yogiŋ,

“Tutumbanik adi Bepaŋnik, mapme pop gineŋ itak, adi’walaaniŋ eŋ Dompa Mihiniŋ’walaaniŋ.”
11 Kaŋ aŋelo hogohogok mapme’walaŋ pop eŋ talitimeŋ heki, eŋ nemek hatihatihinit 4 yehikelemadiŋa yakiŋ, adi mapme pop hebeŋ foloŋ maaŋ duwokeneeŋ Bepaŋ niutumbaaŋ indiŋ yogiŋ,

12 “Biyagoŋ, yonadifo, eŋ wougigit hautanit, eŋ nadinadi fuliŋ, eŋ youtumba, eŋ wou wapum, eŋ saŋiniŋ, eŋ fafaŋe uyadi Bepaŋnik halimilakdi halimiŋa wooŋ halaak fafaŋeniŋ. U biyagoŋ.”

Adi yadi folofigita tiŋa bulaniŋgoŋ nadigiŋ

13 Kaŋ talitimeŋ heki adi’walaaniŋ niŋdi naninadiŋa yoguk. “Dahidahihik kweheyehi fafau hogohogok u nedi? Tiŋa deŋahi bugiŋ?”

14 Naninadiune mede indiŋ tubu-udanemiŋgut, “Me wapumne, uyadi da agaŋ nadilaŋ.”

Kaŋ naniŋguk. “Adi yadi memik hekidi malabumuŋ eŋ folofigita wapum hinek yembune nadi hatige bugiŋ, eŋ dahidahihik Dompa Mihiniŋ’walaŋ naŋgatdi youtewalandagiŋ.
15 Unduŋ doktiŋa Bepaŋ’walaŋ mapme pop hebeŋ foloŋ hatiŋila helebufa tuwot Siloŋyotŋiŋ gineŋ tipilapilaye timiiŋ. Unduŋ tubune mapme’walaŋ pop gineŋ itakdi yamadi ila yooŋ tiyemilak. 16 Kaŋ nanaŋe imedok map kotigoŋ mu tineeŋ. Meledi be nemek nolidi foloohik mu yehidafigitawaak. 17 Mapme pop lekiŋgoŋ gineŋ Dompa Mihiniŋ yatak adikuyeŋ yabudokowaak oŋ. Tiŋa hatihati diniŋ ime dawineŋ yanagi uluwaak, eŋ Bepaŋdi yeniwihi tiŋa dautilitilihik hogohogok tumolokuyembaak.”

Copyright information for `NOP