Romans 5

Jesudi kulema tubumintaguk doktiŋa nadifo titiŋdok

Indi Jesu nadisukilitiminene Bepaŋdi metam didimehi niniŋguk doktiŋa Wapumnik Jesu Kilistodut kadiŋa Bepaŋdut kulemaŋgoŋ hatiyam. Jesu negoŋ talik dilitomnimguk doktiŋa Bepaŋ siloŋ tobogoŋŋiŋ diniŋ maaneŋ hatiyam. Unduŋ tiŋa hatigene kougoŋ Bepaŋ ne filimpitnit mintaune yali kaŋ nadifo tineem, ala hatiŋila wendok nadifo tiŋila nadikunakunale tiyaneem.

Tiŋa u hogok moŋ, folofigita foloŋ hatiŋa mamsiŋa fafaŋe tinene Bepaŋdi nibune tuwot tilak. Eŋ Bepaŋdi nibune tuwot tubune indi kunumdok nadikunakunale tiyam. Kunumdok nadikunakunale tihatibaakdi nadibilitelet mu tibaak. Uŋgoniŋ Munabuli nimguk adi Bepaŋ’walaŋ welesiloŋ welenik gineŋ ulugolonimguk doktiŋa nadibilitelet mu tineem.

Koom indi inde nemek niŋ tiŋa kedebadok nemu hakuk kaŋ Bepaŋ ne’walaŋ nai foloŋ hinek Kilisto kameu fooŋ kadakaniŋ titiŋ inditok tiŋa indi’walaŋ kwetnik koŋ foloŋ kumuŋguk. Kwetfoloŋ me indi me didimeniŋ niŋdok tiŋa tuwot mu kumunim. Me siloniŋ niŋ doktiŋa kumunene utumbawek binek. Indi yadi kadakaniŋ kisaŋ tiŋa Bepaŋ weleŋ tubukadaka hatitabugumun, iŋgoŋ Bepaŋ adi fiit welesiloŋ tinimiŋa Kilisto nindapmaune indi’walaŋ kwetnik koŋ foloŋ kumuŋguk. Ala nai indidegoŋ adi’walaŋ naŋgatŋiŋ doktiŋa didimehi yomhinit mokit tugumun, unduŋ doktiŋa mede yodapmandapmaŋ nai foloŋ momooŋ hinek nihitubu-lodawaak. 10 Indi Bepaŋ memik timiŋa adut danedane tiŋa hatiyanene Mihiŋiŋ diniŋ kumuŋdi kotigoŋ nihikiulune Bepaŋ dut welekubugoŋ tugumun. Unduŋ tiŋa nihikiukuk doktiŋa Jesu ne’walaŋ hatihati dut kiulaŋa hatihati momooŋ gineŋ kedem hinek nipmewaak. 11 Tiŋa u hogok moŋ, Wapumnik Jesu Kilistodi kulema tubumintaaŋ Bepaŋgut nihikiukuk doktiŋa biyagoŋ hinek Bepaŋdi nihitubulodaune welenadifo tiyam.

Jesu’walaŋ kulema eŋ siloŋdi kadakaniŋnik hefulaguk

12 Ale indiŋ nadinim. Me kubugoŋdi kwetfoloŋ kadakaniŋ tubumintaguk, eŋ kadakaniŋ doktiŋa kumuŋ mintaaŋ me titituwat tuguk. Unduŋ mintaune metam hogohogok yom tiŋa kadakadapmagiŋ. 13 Ala indiŋ nadidok, Yodoko Mededi mu mintalune kadakaniŋdi koom mintaaŋ hakuk. Ala Yodoko Mede moŋ doktiŋa kadakaniŋhik kakabele tuguk. 14 Uŋaniŋ kumuŋ adi Adamdi’walaaniŋ tububihila metam hatitalabugiŋ adi me bomboŋgi tiyemiŋa hatitalabulune Moses mintaguk. Ala woŋ adi indiŋ mintaguk. Adamdi mede wobu tuguk unduŋ mu tigiŋ heki adi’walaŋkade maaŋ meŋeguk. Biyagoŋ kuyoŋ, Adamdi kumuŋ tubumintaguk woŋadi hatigene kougoŋ me niŋdi hatihatidok talik tubudidimewaak aditok talik dobui tiŋa suwa kameguk.

15 Indiŋ hinek kuyoŋ, Bepaŋ’walaŋ siloŋ tobogoŋdi Adam’walaŋ mede wobudok tuwolit moŋ. Biyagoŋ hinek, me kubugoŋdi mede wobu tubune metam hogohogok kumundok gigit tigiŋ. Kaŋ Bepaŋ’walaŋ siloŋ adi me kubugoŋ Jesu Kilisto uŋakoŋ, adi’walaŋ siloŋ tobogoŋ doktiŋa Adam’walaŋ mede wobu ulatifodapmaaŋ metam fee Bepaŋ’walaŋ siloŋ u tinimguk. 16 Meyat adi mebihik molomolom, fukuŋ siloŋ tobogoŋ eŋ fukuŋ me kubugoŋdi mede wobu tuguk doktiŋa hamdok gigit titiŋdok mede yodapmaaŋ tubumintaguk. Siloŋ tobogoŋdi yom fee hinek hefulaŋa Bepaŋ namanda foloŋ hatihati didimeniŋ tubumintalak. 17 Biyagoŋ, me kubugoŋdi mede wobu tuguk doktiŋa kumuŋdi metam me bomboŋgi tiyemguk. Ala fukuniŋ indiŋ hatak. Siloŋ tobogoŋ tokinit, eŋ yomnit mokit didimeniŋ, eŋ welenik diniŋ siloŋ momooŋ mintaune nadidahi tiyamdi kougoŋ hatigene, me kubugoŋ Jesu Kilisto dut biyagoŋ me bomboŋgi hinek tiŋa hatiyaneem.

Adamdi kumuŋ tubumintaguk kaŋ Jesudi hatihati tubumintaguk

18 Ale indiŋ, me kubugoŋdi mede wobu tubune metam hogohogok wanaŋ hamdok gigit tubudapmagumun. Undugoŋ me kubugoŋdi titiŋ didimeniŋ tubune yomnik dapmaune hatihati fafaŋeniŋdok gigit tubudapmagumun. 19 Me kubugoŋ diniŋ mede wobu doktiŋa meeniŋ feedi kadakaniŋ gineŋ fodapmagumun, undugoŋ me kubugoŋ diniŋ mede tiloloŋ doktiŋa meeniŋ feedi kedebaneem. 20 Yodoko Mede adi kadakaniŋ miŋgoŋ mintadakaledok foguk. Ala kadakaniŋdi mintatalolune siloŋ tobogoŋdi kalakapmeeŋ loloŋ hinek tuguk. 21 Folooŋ indiŋ mintawene unduŋ tuguk, kadakaniŋdi me bomboŋgi tinimiŋa kumuŋ tubumintaguk, undugoŋ siloŋ tobogoŋdi me bomboŋgi tinimbune Bepaŋ namanda foloŋ metam didimehi mintanene hatihati fafaŋeniŋ gineŋ nipmelak. Woŋ adi Wapumnik Jesu Kilisto doktiŋa unduŋ mintaguk hatak.

Copyright information for `NOP