Genesis 16

Hakar irayah nambuyu Aparam

Sarai ara nambuyu Aparam hilyesou ndrangan niwen iya, hapeko Sarai kinkun hamou noru Aparam ara pwi. Pwen Sarai ma pihin tan hamou pihi Yisip para poya mbulyan, ngalan ara Hakar. Iyamulan Sarai ipwai iyata Aparam ipa, “ Yapan mbuwalin para yo kukun hamou mbunah. Pwen pe lohongai to ipa ndre hiyan para amatin kiyapolo Hakar pe yiy andre kikun mbunah kiya soiwim.” Aparam ihilingiy pe ipa hiyan iya lohonga Sarai. Pwen Sarai iyki Hakar pihi Yisip iya kili Aparam tehe nambuyun para hilkapo mbunah. Hayou masongui ihipwen para Aparam iye Kanaan, pwen lohonge aro irayah. Pwen Aparam iwiri Hakar pe imatin sura yiy. Pe Hakar ipahasaniy tehe yiy ara mapwindriyan, pwen iya pe iho timwak pe iho tingani ndriyan mbulmara Sarai. Pwen pe Sarai ndrinan ilokuh. Pwen Sarai ipwai iyata Aparam ipa, “Wou ambusiy pe Hakar hira rapwespwes mbulmoro pe imbusi yo tehe hamou pihin mwaihei. Yapan o kipahasaniy hiyeh kili talu imbusiy pe melit mwomwan ara isarayah tehen toro.”

Aparam ipwai iyata Sarai ipa, “Hiyan. Hakar, pihin para poya mbulyam ara, ita pahandram o. Ita lohongai tam o apambusi tapeh kiyatan.” Pwen Sarai ihilingi nongna Aparam, pe irasisingat ana Hakar pe Hakar iwop.

Hakar iyau iya iye kol mwaihei pakeh sohomwiying handrang ngilse sai iya kol Sur. Pe angelou ta Yapan hamou iyarayah iya kili yiy pe ipa, “Hakar, wou ara pihin para poya mbulya Sarai. Pe wou ayau aleheh pe naya aleheh?”

Hakar ipwai iyata angelou ipa, “Yo uwop ta Sarai, paratesah, yiy irasisingat ano.”

Pwen angelou ta Yapan ipwai iyata Hakar ipa, “Amui aya kili Sarai; ahalingi yiy pe aro pahandran para poya mbulyan.” 10 Pe ipwai iyatan paiwe ipa, “Yo andre kumbusiy pe ndrayem hu andre karayah soyon iya pe kinlahi hamou kindromwa hu pwi.”

11 Pwen angelou ta Yapan ipwai iyatan paiwe ipa,

“Wou mapwindriyam
pe wou andre akuni mbunah hamou kamai
pe apohowe ngalan Yismayel,
16:11 “Yismayel” iya nongna kol tahu Hipuru ara ipa “Ngindrai ihilong”;

paratesah Yapan kinhilingi ndringem para koisirai.
12 Hapeko norum andre kiyen pe mipwan tan andre kimbus tehe hamou puw puyap.
16:12 Eng:wild donkey; TP:wel donki

Yiy andre kihimwomwan kiyatahu ndramat masih
pe hu ndramat masih andre hu kahamwomwan kiya kili yiy.
Yiy andre kinikuw sura nalin hu hiyan pwi.”
13 Angelou iwong ihipwen pe kinyau, pe Hakar iyen, iro lolohonge. Pwen ipohowe ngala Yapan mepo iwong isa kili yiy ara, “Ngindrai mamaran pe inime yo;” paratesah, ipa, “Yo unime hiyeh ngara kinime yo.” 14 Pwen pe mahapo hu ndramat hu pohowe ngala ndrikou ara “Peer-Lahai-Roi,”
16:14 “Peer-Lahai-Roi” iya nongna kol tahu Hipuru ara ipa “Ndrikou ta Ngindrai mepo mamaran pe inime yo”; Eng: “Well of the Living One who sees me”; TP: “Hul wara bilong God igat laip na i lukim mi”
ita tehen torako ita ndrokolo kol malkol, Kates pe Peret.

15 Pwen Hakar ikuni noru Aparam kamai, pe Aparam ipohowe ngalan ara Yismayel. 16 Pwen pe Aparam hayou tan iho androlngui pe anoh (86) pwen Hakar imwalahiy iyata norun kamai, Yismayel.

Copyright information for `NSS