Genesis 23

Sarah imat pe Aparaham isowani pwan para karoni yiy

Sarah iyen pe hayou tan iho sangat pe lungui pe andrtoyoh (127). Pwen iyamat iro kol namandran Kiriyat Arpa (ngalan handra ara Heporon), ita nondriya pwan Kanaan. Pe Aparaham koyun isikirani yiy pe irangsi yiy.

Pwen iyki nombuwe Sarah ihondron kei, pe Aparaham itine pe iya wong iya kili hu ndramira Hit ipa, “Yo ara ndramat para kol mawen hapeko usa pe umpwan mwalinga wawu. Pe pihin to ara kinmat, pe yo nakusowani hambut pwan kili wawu para kuroni yiy kiyen aliy.”

Pwen hu ndramira Hit hu pwai iyatan hupa, “Yapan, ahalingi yowu; yowu nime wou ara yapanewu hamou hiyan iya. Hiyan, aroni nambuyum kiya sehe ngat sou nepo animei hiyan masih para aya pe aroni yiy kiyaliy. Hamou towu andre kinpa tehen tapeh kinna ngat sou atan para aroni nambuyum kiyaliy ara pwi.”

Aparaham itine pe itukuruhu iyatahu ndramat para kol Hit. Pe ipwai iyatahu ipa, “Kapa wawu kanpa hiyan para kuroni nambuyu kiya ngat sou sih iripo aripo, pwen wawu kaya pe kasike Eporon, noru Sohar kapa kipa hiyan para kusowani ngat sou atan ita mbusungo pwan hambut ngalan Makpela kisa kili yo. Kapa kiya hiyan katan, pwen asike yiy para kiyki kenen kimwonen para kusowaniy kili yiy. Tehen torako pwan andre kisa mbukenan yo para tona yowu.”

10 Eporon irompwan mwalinga hu ndramira Hit hu tora kol para tawuwure, pakeh pohomara papai para kol namandran ara. Pwen Eporon isomwi Aparaham pe ipwai ipa, 11 “Yapan, ahalingi yo. Mbunalolohonge soyon para sowa pwan; konan. Andre kuhingini wou o mwaihei pwan ara kiyasura ngat italiy. Andre kuikiy kisatam kiya mbulmarahu to, hu topo, pe wou aroni nambuyum kiyaliy.”

12 Pwen Aparaham itukuruhu iya kili hu ndramira kol ara porosih i. 13 Pe yiy ipwai iyata Eporon iya mbulmarahu ndramat masih ipa, “Kiya. Eporon, ahilingi yo namu. Yo nakusowani pwan tam ara. Pwen awiri sombu pat ato pe andre kuroni nambuyu kiyen aliy.”

14 Eporon ara isomwi nongna Aparaham ipa, 15 “Yapan, ahalingi yo. Pwan ara, kenen ara sombu silwa mahaangat.
23:15 singayai ara, ara kenen namandra-namandran iya; TP: “50 kilo silva”;
Hapeko mwalinga talu ara namandran pe pwan ara mwaihei o. Konan! Awiri pwan pe aroni nambuyum kaliy.”

16 Aparaham ipa hiyan iya nongna Eporon. Pwen isowani pwan ara iya kenen tehe Eporon ipwai iya mbulmarahu ndramira Hit. Nopwaran para silwa ara hu ranonoye tehe hu ndramat ngara hu karanonoye melit, pe irayah mahaangat.
23:16 Anime 23:15


17 Melit masikene ata Eporon ita Makpela ita paheh kol Mamre ara kinna ta Aparaham. Pwan pe ngat sou, iyasura hu kei pe melit masih ita ndrita pwan ara kinna tan. 18 Pwen hu ndramira Hit masih hu tora kol para tawuwure ara, ara hu pahasaniy tehe pwan kinna mbukenan Aparaham. 19 Iyamulan, Aparaham ironi nambuyun Sarah, iya ngat sou ita pwan ngalan Makpela, pakeh kili kol Mamre ita nondriya kol namandran Kanaan. (Ngala kol Mamre handra ara hu pohowe Heporon.) 20 Pwan pe ngat sou tahu Hit ara, hu kantaliy kinnata Aparaham para tona hu ndramiran.

Copyright information for `NSS