Genesis 5

Iye ara ngala noru Atam hu masih

Iye ara titiye ta ndraye noru Atam hu.

Iro lang Ngindrai imangsani hu ndramat, imbusi hu pe husarayah tehe yiy opu.
Imangsani hu ndramat, kamai pe pihin, pe iyoh yihu “ndramat” pe itoholi hu iro mwonen lang mepo imangsani hu.

Pwen Atam ara iyen pe hayou tan iro sangat pe tingui (130), pe iyki norun hamou kamai isarayah, mwensen tehe yiy opu, pe iyoh ngalan Set. Iyamulan para iyki Set isa iro, Atam iyen pe hayou tan iro mandrolngat i (800), pe iyki mundruwa norun hu hayah kamai pe pihin. Pwen Atam ara, hayou tan masikene iya harong isarayah andrsongat pe tingui (930), pwen pe imat.

Pwen Set ara iyen pe hayou tan iro sangat pe yimah (105) pe iyki mbunah kamai hamou ngalan Enos. Pe iyamulan para iyki Enos, Set iyen pe hayou tan iro androlngat pe andrtoyoh i (807), pe iyki mundruwa norun hu hayah kamai pe pihin. Pwen Set ara, hayou tan masikene iya harong isarayah andrsongat songui pe luwoh (912), pwen pe imat.

Pwen Enos ara iyen pe hayou tan iro andrsongui (90) pe iyki mbunah kamai hamou ngalan Kenan. 10 Pe iyamulan para iyki Kenan, Enos iyen pe hayou tan iro androlngat songui pe yimah i (815), pe iyki mundruwa norun hu hayah kamai pe pihin. 11 Pwen Enos ara, hayou tan masikene iya harong isarayah andrsongat pe yimah (905), pwen pe imat.

12 Pwen Kenan ara iyen pe hayou tan iro andrtingui (70) pe iyki mbunah kamai hamou ngalan Mahalalel. 13 Pe iyamulan para iyki Mahalalel, Kenan iyen pe hayou tan iro androlngat pe haangui yi (840), pe iyki mundruwa norun hu hayah kamai pe pihin. 14 Pwen Kenan ara, hayou tan masikene iya harong isarayah andrsongat pe songui (910), pwen pe imat.

15 Pwen Mahalalel ara iyen pe hayou tan iro annongui pe yimah (65) pe iyki mbunah kamai hamou ngalan Yaret. 16 Pe iyamulan para iyki Yaret, Mahalalel iyen pe hayou tan iro androlngat pe tingui yi (830), pe iyki mundruwa norun hu hayah kamai pe pihin. 17 Pwen Mahalalel ara, hayou tan masikene iya harong isarayah androlngat andrsongui pe yimah (895), pwen pe imat.

18 Pwen Yaret ara iyen pe hayou tan iro sangat annongui pe luwoh (162) pe iyki mbunah kamai hamou ngalan Enok. 19 Pe iyamulan para iyki Enok, Yaret iyen pe hayou tan iro androlngat i (800), pe iyki mundruwa norun hu hayah kamai pe pihin. 20 Pwen Yaret ara, hayou tan masikene iya harong isarayah andrsongat annongui pe luwoh (962), pwen pe imat.

21 Pwen Enok ara iyen pe hayou tan iro annongui pe yimah (65) pe iyki mbunah kamai hamou ngalan Metuselah. 22 Pe iyamulan para iyki Metuselah, Enok iro tokai sura Ngindrai nondriya hayou matingat i (300), pe iyki mundruwa norun hu hayah kamai pe pihin. 23 Pwen Enok ara, hayou tan masikene iya harong isarayah tingat annongui pe yimah (365). 24 Enok irotokai sura Ngindrai, pwen yiy ara imun o mwaihei o, paratesah, Ngindrai kinwiri yiy kinnau.

25 Pwen Metuselah ara iyen pe hayou tan iro sangat androlngui pe andrtoyoh (187) pe iyki mbunah kamai hamou ngalan Lamek. 26 Pe iyamulan para iyki Lamek, Metuselah iyen pe hayou tan iro andrtingat androlngui pe luwoh i (782), pe iyki mundruwa norun hu hayah kamai pe pihin. 27 Pwen Metuselah ara, hayou tan masikene iya harong isarayah andrsongat annongui pe androsih (969), pwen pe imat.

28 Pwen Lamek ara iyen pe hayou tan iro sangat androlngui pe luwoh (182) pe iyki mbunah kamai hamou. 29 Yiy iyoh ngalan Nowah
5:29TP: Long tok Hiburu nem “Noa” i klostu wankain olsem dispela tok “malolo”.
pe ipa, “ Yapan iten anapwan, hapeko mbunah iye andre kipwokarani worou kiya nopwaran pe ngandrahan para pwan.”
30 Pe iyamulan para iyki Nowah, Lamek iyen pe hayou tan iro yimingat andrsongui pe yimah i (595), pe iyki mundruwa norun hu hayah kamai pe pihin. 31 Pwen Lamek ara, hayou tan masikene iya harong isarayah andrtingat andrtingui pe andrtoyoh (777), pwen pe imat.

32 Iyamulan, Nowah ara hayou tan iro mayimingat (500), pe iyki hu mbunah kamai matimou —- Sem, Ham, pe Yapet.

Copyright information for `NSS