a+ 10:10 Zeitate importantă la semiți (la akkadieni și la amoriți), venerat în mai multe centre (Ebla, Ugarit, Mari, Nippur, Isin); zeu al vegetației; mai târziu cunoaște o mare popularitate la filisteni

1 Chronicles 10

Împrejurările morții regelui Saul

1Filistenii s-au luptat cu Israel, iar israeliții au fugit dinaintea filistenilor și au căzut răpuși pe muntele Ghilboa.

2Filistenii i-au urmărit pe Saul și pe fiii săi; i-au ucis pe Ionatan, pe Abinadab și pe Malchi-Șua, fiii lui Saul.

3Lupta devenise înverșunată în preajma lui Saul; arcașii l-au țintit și l-au rănit.

4Atunci Saul i-a zis celui ce-i ducea armele: „Scoate-ți sabia și străpunge-mă tu cu ea, ca nu cumva acești necircumciși să ajungă la mine și să mă batjocorească!“ Însă cel ce-i ducea armele n-a vrut să facă lucrul acesta pentru că îi era foarte frică. Atunci Saul și-a luat sabia și s-a aruncat în ea.

5Când cel ce-i ducea armele a văzut că Saul a murit, s-a aruncat și el în sabia lui și a murit.

6Astfel a murit Saul împreună cu cei trei fii ai lui și toată Casa sa.

7Când israeliții care se aflau în vale au văzut că oștirea a fugit și că Saul și fiii săi au murit, și-au părăsit cetățile și au fugit și ei. Atunci filistenii au venit și au locuit în ele.

8Dimineața, când filistenii au venit să-i jefuiască pe cei uciși, l-au găsit pe Saul și pe fiii săi căzuți pe muntele Ghilboa.

9L-au prădat pe Saul, i-au luat capul și armele și au trimis mesageri pe tot cuprinsul țării filistenilor, ca să ducă vestea idolilor lor și poporului.

10I-au pus armele în templul zeilor lor, iar țeasta i-au atârnat-o în templul lui Dagon a  .

11Când au auzit tot ce i-au făcut filistenii lui Saul, ghiladiții din Iabeș,

12toți războinicii, au luat trupul lui Saul și trupurile fiilor săi și le-au adus la Iabeș. Le-au îngropat oasele sub terebintul din Iabeș și au postit timp de șapte zile.

13Saul a murit din cauza necredincioșiei lui, fiind necredincios față de Domnul prin faptul că nu a păzit Cuvântul Domnului ; de asemenea, el a întrebat pe cineva care cheamă duhurile morților, cerând călăuzire

14și nu L-a căutat pe Domnul ; de aceea Domnul l-a omorât. El i-a dat domnia lui David, fiul lui Ișai.

Copyright information for NTLR