a+ 12:8 Vezi nota de la 11:16; și în v. 16
b+ 12:19 Sau: David și oamenii lui

1 Chronicles 12

Susținătorii lui David în exil

Iată-i pe cei care s-au dus la David în Țiklag, în timp ce acesta se ținea departe de fața lui Saul, fiul lui Chiș (ei au fost dintre vitejii care l-au ajutat în război;

aceștia mânuiau arcul și puteau să arunce pietre sau să tragă săgeți cu arcul atât cu mâna dreaptă, cât și cu mâna stângă; erau beniamiți dintre rudele lui Saul):

căpetenia Ahiezer și Ioaș – fii ai lui Șemaa din Ghiva; Ieziel și Pelet – fiii lui Azmavet; Beraca și Iehu din Anatot;

Ișmaia din Ghivon, viteaz între cei treizeci și conducător peste treizeci; Ieremia, Iahaziel, Iohanan și Iozavad din Ghedera;

harufiții – Eluzai, Ierimot, Bealia, Șemaria și Șefatia;

korahiții – Elkana, Ișia, Azarel, Ioezer, Iașobeam;

Ioela și Zebadia, fii ai lui Ieroham din Ghedor.

Dintre gadiți, s-au alăturat lui David în fortăreața a  din pustie războinici viteji, luptători aleși, care mânuiau scutul și lancea, erau neînfricați ca leii și iuți precum gazelele pe munți.

Ezer era căpetenia, Obadia – al doilea, Eliab – al treilea,

10 Mișmana – al patrulea, Ieremia – al cincilea,

11 Atai – al șaselea, Eliel – al șaptelea,

12 Iohanan – al optulea, Elzabad – al nouălea,

13 Ieremia – al zecelea, Macbanai – al unsprezecelea.

14 Acești gadiți au fost căpeteniile oștirii: cel mai neînsemnat valora cât o sută de oameni, cel mai renumit – cât o mie.

15 Aceștia sunt cei ce au trecut Iordanul în prima lună a anului, atunci când acesta se revarsă peste maluri și i-au izgonit pe toți cei din vale, înspre răsărit și înspre apus.

16 De asemenea, și dintre urmașii lui Beniamin și ai lui Iuda au venit la David la fortăreață.

17 David le-a ieșit în întâmpinare și i-a îndemnat astfel: – Dacă veniți la mine cu gânduri bune, ca să mă ajutați, atunci inima mea se va uni cu voi, dar dacă vreți să mă trădați dușmanilor mei, deși nu sunt vinovat de nici o nelegiuire, Dumnezeul strămoșilor noștri să vadă și să judece!

18 Atunci Amasai, căpetenia celor treizeci, a fost îmbrăcat cu Duhul și a zis: – Suntem de partea ta, David! Suntem cu tine, fiu al lui Ișai! Pace! Pace ție și pace celor ce te ajută! Căci Însuși Dumnezeul tău te-a ajutat! David i-a primit și i-a pus căpetenii peste ceată.

19 Și dintre manasiți au trecut de partea lui David, atunci când el i-a însoțit pe filisteni la luptă împotriva lui Saul. Ei b  însă nu le-au fost de ajutor filistenilor, fiindcă domnitorii acestora au hotărât să-l trimită înapoi peDavid, zicând: „Vom plăti cu capetele noastre dacă va trece de partea lui Saul, stăpânul lui!“

20 Când David a plecat înspre Țiklag, au trecut de partea lui manasiții Adnah, Iozabad, Iediael, Mihail, Iozabad, Elihu și Țiletai, toți fiind căpetenii ale miilor care erau în Manase.

21 Ei l-au ajutat împotriva cetei de jefuitori, căci toți erau războinici viteji și au ajuns conducători în oștire.

22 În fiecare zi veneau la David oameni ca să-l ajute, până când tabăra lui a ajuns ca tabăra lui Dumnezeu.

23 Iată numărul căpeteniilor înarmate pentru război, care au venit la David, în Hebron, ca să întoarcă spre el regatul lui Saul, după Cuvântul Domnului :

24 dintre urmașii lui Iuda, care purtau scut și lance, au fost șase mii opt sute de oameni înarmați pentru război;

25 dintre simeoniți, războinici viteji, au fost șapte mii o sută;

26 dintre leviți, au fost patru mii șase sute;

27 Iehoiada, conducătorul clanului lui Aaron, împreună cu trei mii șapte sute de oameni ;

28 Țadok, un războinic tânăr și viteaz, împreună cu douăzeci și două de căpetenii din familia sa;

29 dintre beniamiți, rude ale lui Saul, au fost trei mii (până atunci majoritatea se păstrase loiali familiei lui Saul);

30 dintre efraimiți, au fost douăzeci de mii opt sute de războinici viteji, bărbați renumiți în familiile lor;

31 din jumătatea seminției lui Manase, au fost optsprezece mii, desemnați pe nume ca să vină să-l pună rege pe David;

32 dintre isahariți, cei care au înțeles vremurile, astfel încât Israel să știe ce trebuie să facă, au fost două sute de căpetenii, precum și toate rudele acestora aflate sub comanda lor;

33 din Zabulon, cei în stare să meargă la oaste, instruiți să lupte cu toate armele de război, au fost cincizeci de mii, gata să-l sprijine pe David cu o inimă hotărâtă;

34 din Neftali, au fost o mie de căpetenii și, împreună cu acestea, treizeci și șapte de mii de oameni înarmați cu scut și suliță;

35 dintre daniți, instruiți pentru război, au fost douăzeci și opt de mii șase sute;

36 din Așer, cei în stare să meargă la oaste, instruiți pentru război, au fost patruzeci de mii;

37 dintre cei care erau dincolo de Iordan, adică dintre rubeniți, gadiți și jumătate din seminția lui Manase, înarmați pentru luptă cu tot felul de arme de război, au fost o sută douăzeci de mii.

38 Toți acești războinici, care puteau ajuta oștirea, au venit cu gând de pace la Hebron ca să-l pună pe David rege peste tot Israelul. De asemenea, toți ceilalți din Israel s-au unit cu ei ca să-l facă pe David rege.

39 Au stat acolo, împreună cu David, timp de trei zile, mâncând și bând, căci cei din poporul lor le pregătiseră masa.

40 Chiar și vecinii lor, până în ținutul lui Isahar, al lui Zabulon și al lui Neftali, au adus mâncare încărcată pe măgari, pe cămile, pe catâri și pe vite – provizii de făină, turte de smochine și de stafide, ulei și vin, vite și oi din belșug, căci era bucurie în Israel.

Copyright information for NTLR