a+ 14:7 Variantă a lui Eliada
b+ 14:11 Baal-Perațim înseamnă Stăpânul care rupe

1 Chronicles 14

Primele reacții internaționale la întronarea lui David

Hiram, regele Tirului, i-a trimis soli lui David, iar aceștia i-au adus lemn de cedru, precum și zidari și tâmplari care să-i zidească un palat.

David a înțeles că Domnul l-a pus drept rege peste Israel și că i-a întărit foarte mult domnia de dragul poporului Său, Israel.

David și-a mai luat soții la Ierusalim și i s-au mai născut astfel mulți fii și multe fiice.

Acestea sunt numele fiilor care i s-au născut la Ierusalim: Șamua, Șobab, Natan, Solomon,

Ibhar, Elișua, Elpelet,

Nogah, Nefeg, Iafia,

Elișama, Beeliada a  și Elifelet.

Când au auzit filistenii că David a fost uns ca rege peste întregul Israel, au pornit cu toții în căutarea lui David. David a aflat însă acest lucru și le-a ieșit înainte.

Filistenii veniseră și invadaseră valea Refaim.

10 David L-a întrebat pe Dumnezeu: – Să pornesc împotriva filistenilor? Îi vei da în mâna mea? Domnul i-a răspuns: – Du-te, căci îi voi da în mâna ta!

11 S-a dus la Baal-Perațim și David i-a învins acolo. David a zis: „Dumnezeu i-a zdrobit pe dușmanii mei, prin mâna mea, precum apele care dau năvală rupând totul în cale.“ De aceea locului aceluia i-au pus numele Baal-Perațim b .

12 Filistenii și-au lăsat zeii acolo și, la porunca lui David, aceștia au fost arși.

13 Filistenii au venit din nou și au invadat valea.

14 David L-a întrebat din nou pe Dumnezeu, iar Dumnezeu i-a răspuns: – Să nu-i ataci din față, ci înconjoară-i și atacă-i în dreptul arbuștilor de balsam.

15 Când vei auzi vuiet de marș în vârful arbuștilor de balsam, să ieși la luptă, căci atunci Dumnezeu va ieși înaintea ta ca să zdrobească oștirea filistenilor.

16 David a făcut așa cum i-a poruncit Dumnezeu. Ei au lovit oștirea filistenilor de la Ghivon până la Ghezer.

17 Faima lui David s-a răspândit în toate ținuturile, iar Domnul l-a făcut de temut pentru toate neamurile.

Copyright information for NTLR