a+ 15:7 Ebr.: gherșomiți, o variantă a termenului gentilic gherșoniți
b+ 15:13 Vezi nota de la 13:10
c+ 15:18 Trei mss TM (vezi și v. 20 și 1 Cron. 16:5); cele mai multe mss TM: Zaharia, Ben,
d+ 15:18 TM; LXX (vezi și v. 21 ); Ieiel și Azazia
e+ 15:20 Ebr.: nevel, instrument cu coarde asemănătoare lirei, având 12 coarde și un ton grav
f+ 15:20 Indicație muzicală necunoscută
g+ 15:21 Ebr.: kinor, instrument muzical asemănător nevel-ului având 10 coarde și un ton acut
h+ 15:21 Indicație muzicală necunoscută, probabil octavă

1 Chronicles 15

David aduce chivotul la Ierusalim

1David și-a construit case în Cetatea lui David, a pregătit un loc pentru Chivotul lui Dumnezeu și a întins un cort pentru el.

2Apoi David a zis: „Nimeni să nu poarte Chivotul lui Dumnezeu, în afară de leviți, căci pe ei i-a ales Domnul ca să ducă Chivotul Domnului și să-I slujească pe vecie.“

3David a strâns tot Israelul la Ierusalim, ca să aducă Chivotul Domnului în locul pe care i-l pregătise.

4David i-a strâns și pe urmașii lui Aaron și pe leviți:

5dintre chehatiți: conducătorul Uriel și rudele sale – o sută douăzeci;

6dintre merariți: conducătorul Asaia și rudele sale – două sute douăzeci;

7dintre gherșoniți a  : conducătorul Ioel și rudele sale – o sută treizeci;

8dintre urmașii lui Elițafan: conducătorul Șemaia și rudele sale – două sute;

9dintre urmașii lui Hebron: conducătorul Eliel și rudele sale – optzeci;

10dintre urmașii lui Uziel: conducătorul Aminadab și rudele sale – o sută doisprezece.

11David i-a chemat pe preoții Țadok și Abiatar, pe leviții Uriel, Asaia, Ioel, Șemaia, Eliel și Aminadab

12și le-a zis: „Voi sunteți căpeteniile familiilor leviților. Sfințiți-vă, voi și rudele voastre, ca să aduceți Chivotul Domnului , Dumnezeul lui Israel, în locul pe care i l-am pregătit.

13Prima dată când voi nu ați fost prezenți, Domnul a izbucnit în mijlocul nostru, fiindcă nu L-am căutat după rânduială b  .“

14Preoții și leviții s-au sfințit ca să aducă Chivotul Domnului , Dumnezeul lui Israel.

15Leviții au purtat Chivotul lui Dumnezeu pe umeri cu ajutorul drugilor, așa cum a poruncit Moise după Cuvântul Domnului.

16David le zisese conducătorilor leviților să numească dintre rudele lor cântăreți la instrumente muzicale – la harfe, la lire și la chimvale – care să cânte cu putere și plini de bucurie.

17Leviții i-au numit pe: Heman, fiul lui Ioel, Asaf, fiul lui Berechia, rudă cu el, și Etan, fiul lui Kușaia, merarit, rudă de-a lor.

18Împreună cu ei mai erau rudele lor derang secundar: Zaharia c  , Iaaziel, Șemiramot, Iehiel, Uni, Eliab, Benaia, Maaseia, Matitia, Elifelehu, Mikneia și portarii Obed-Edom și Ieiel d  .

19Cântăreții – Heman, Asaf și Etan – erau puși să cânte la chimvale de bronz.

20Zaharia, Aziel, Șemiramot, Iehiel, Uni, Eliab, Maaseia și Benaia cântau la harfă e  în alamot f  ;

21Matitia, Elifelehu, Mikneia, Obed-Edom, Ieiel și Azazia cântau la liră g  în șeminit h  , ca să sune tare;

22Chenania, conducătorul leviților cântăreți, dirija cântarea pentru că era priceput.

23Berechia și Elkana erau portari unde era Chivotul.

24Preoții – Șebania, Ioșafat, Netanel, Amasai, Zaharia, Benaia și Eliezer – sunau din trâmbițe înaintea Chivotului lui Dumnezeu; Obed-Edom împreună cu Iehia erau, de asemenea, portari unde era Chivotul.

25Astfel David, cei din sfatul bătrânilor lui Israel și căpeteniile miilor au plecat să aducă Chivotul Legământului cu Domnul din casa lui Obed-Edom, în mijlocul bucuriei.

26Pentru că Dumnezeu i-a ajutat pe leviții care purtau Chivotul Legământului cu Domnul , aceștia au jertfit șapte boi și șapte berbeci.

27David era îmbrăcat cu o mantie de in subțire, cum de altfel erau și toți leviții care purtau Chivotul, cântăreții și Chenania, conducătorul cântăreților. David mai avea pe el și un efod de in.

28Tot Israelul a adus Chivotul Legământului cu Domnul în mijlocul strigătelor și al sunetului de corn, al trâmbițelor și al chimvalelor, al cântecelor la harfe și lire.

29În timp ce Chivotul Legământului cu Domnul intra în Cetatea lui David, Mihal, fiica lui Saul, se uita pe fereastră. Când l-a văzut pe regele David dansând și veselindu-se, l-a disprețuit în inima ei.

Copyright information for NTLR