a+ 16:1 Adesea tradus prin jertfe de comuniune sau jertfe de mulțumire, deoarece poartă și aceste sensuri; și în v. 2
b+ 16:13 Termenul ebraic pentru sămânță este un singular care se poate referi atât la un singur urmaș, cât și la toți urmașii de pe linia genealogică a unei persoane (colectiv). Este foarte probabil ca în cele mai multe cazuri termenul să exprime o ambiguitate intenționată. În traducerea de față a fost redat fie literal, fie cu urmaș sau urmași, în funcție de contextul literal și de cel teologic
c+ 16:15 TM; câteva mss LXX (vezi și Ps. 105:8 ): El Își aduce aminte
d+ 16:18-19 Un mss TM, LXX, VUL (vezi și Ps. 105:12 ); cele mai multe mss TM: moștenire, / 19 deși sunteți puțini – cât de puțini! – și călători în țară »
e+ 16:29 Sau: în splendoarea sfințeniei Sale; sfințenie se poate referi la DOMNUL Însuși, la Tabernacul sau la îmbrăcămintea preoțească (vezi Ps. 110:3 )
f+ 16:34 Ebr.: hesed, termen care apare frecvent (de peste 250 ori) în VT, având o varietate de sensuri ( îndurare, bunătate, bunăvoință, milă, credincioșie, dragoste statornică ). Se referă atât la relațiile dintre oameni, cât și, într-un mod cu totul special, la relația dintre YHWH și Israel. Cel mai frecvent, se referă la loialitatea părților implicate în legământ (în special loialitatea lui YHWH, care este certă). Termenul, așa cum o dovedește varietatea de sensuri, cuprinde toate implicațiile loialității lui YHWH față de promisiunile legământului; peste tot în carte
g+ 16:34 Sau: Dragostea Lui este veșnică!; și în v. 41

1 Chronicles 16

1Au adus Chivotul lui Dumnezeu și l-au așezat în mijlocul cortului pe care i l-a întins David. Apoi au adus înaintea lui Dumnezeu arderi de tot și jertfe de pace a.

2După ce a terminat de adus arderile de tot și jertfele de pace, David a binecuvântat poporul în Numele Domnului

3și a împărțit întregului Israel, fiecărui bărbat și fiecărei femei, câte o pâine rotundă, o bucată de carne și o turtă cu stafide.

4Înaintea Chivotului i-a pus pe unii dintre leviții slujitori ca să-L amintească, să-L mărturisească și să-L laude pe Domnul , Dumnezeul lui Israel.

5Asaf era căpetenia, Zaharia – al doilea înrang, iar Ieiel, Șemiramot, Iehiel, Matitia, Eliab, Benaia, Obed-Edom și Ieiel cântau din harfe și din lire. Asaf era pus să cânte la chimvale,

6iar preoții Benaia și Iahaziel sunau continuu din trâmbițe înaintea Chivotului Legământului cu Domnul.

Psalmul de laudă al lui David

7Așadar, în ziua aceea David i-a numit, pentru prima dată, pe Asaf și pe rudele lui ca responsabili să aducă laude Domnului.

8„Lăudați-L pe Domnul , chemați Numele Lui, faceți cunoscute printre popoare faptele Lui!

9Cântați-I, cântați în cinstea Lui, vestiți toate isprăvile Lui!

10Făliți-vă cu Numele Lui cel sfânt! Să se bucure inima celor ce-L caută pe Domnul!

11Căutați pe Domnul și puterea Lui, căutați totdeauna fața Lui!

12Aduceți-vă aminte de minunile pe care le-a făcut, de semnele și de hotărârile gurii Sale,

13sămânță b a robului Său Israel, fii ai lui Iacov, aleșii Lui!

14El este Domnul , Dumnezeul nostru, și judecățile Lui se împlinesc pe tot pământul.

15Aduceți-vă aminte c mereu de legământul Lui, de cuvântul pe care l-a poruncit pentru o mie de generații,

16de legământul pe care l-a încheiat cu Avraam, de jurământul Lui către Isaac,

17pe care l-a întărit față de Iacov printr-o hotărâre și față de Israel printr-un legământ veșnic,

18spunând: «Ție îți voi da țara Canaanului ca parte a moștenirii voastre!»

19Pe atunci erau doar câțiva bărbați – puțini la număr – și erau peregrini în țară; d

20călătoreau de la un neam la altul, și de la un regat la altul.

21El nu a mai îngăduit nici unui om să-i asuprească și a mustrat regi de dragul lor:

22«Nu vă atingeți de unșii Mei și nu-i vătămați pe profeții Mei!»

23Cântați Domnului toți locuitorii pământului! Vestiți în fiecare zi mântuirea Lui!

24Istorisiți printre neamuri slava Lui și printre toate popoarele – minunile Lui!

25Căci mare este Domnul și foarte vrednic să fie lăudat! El este mai de temut decât toți zeii!

26Toți zeii popoarelor sunt doar niște idoli, dar Domnul a făcut cerurile.

27Măreția și strălucirea sunt înaintea feței Lui, iar puterea și bucuria – în Locuința Lui.

28Familii ale popoarelor, dați Domnului , dați Domnului slavă și cinstiți-I puterea!

29Dați Domnului slava cuvenită Numelui Său! Aduceți un dar și veniți înaintea Lui! Închinați-vă Domnului cu podoabe sfinte e.

30Tot pământul să tremure înaintea Lui! Lumea stă neclintită și nu poate fi clătinată.

31Să se bucure cerurile și să se înveselească pământul! Să se spună printre neamuri: « Domnul împărățește!»

32Să vuiască marea și tot ce este în ea, să tresalte câmpia și tot ce este pe ea!

33Atunci copacii pădurii vor chiui înaintea Domnului , căci El vine să judece pământul.

34Lăudați pe Domnul , căci este bun! Îndurarea f Lui ține pe vecie! g

35Ziceți: «Izbăvește-ne, Dumnezeul mântuirii noastre, strânge-ne și izbăvește-ne dintre neamuri, ca să-Ți lăudăm Numele Tău cel sfânt și să ne fălim aducându-Ți laudă.»

36Binecuvântat să fie Domnul , Dumnezeul lui Israel, din veșnicie în veșnicie!“Tot poporul a zis „Amin!“ și L-a lăudat pe Domnul.

37David i-a lăsat înaintea Chivotului Legământului cu Domnul pe Asaf și pe rudele lui, ca să slujească întotdeauna înaintea Chivotului, împlinindu-și datoria zi de zi.

38L-a lăsat și pe Obed-Edom împreună cu rudele lui, în număr de șaizeci și opt. Obed-Edom, fiul lui Iedutun, și Hosa erau portari.

39David l-a pus pe preotul Țadok împreună cu rudele lui, preoții, înaintea Tabernaculului Domnului de pe înălțimea care era în Ghivon,

40ca să aducă arderi de tot Domnului , pe altarul arderilor de tot, în fiecare dimineață și în fiecare seară, potrivit cu tot ce este scris în Legea Domnului , pe care El a poruncit-o lui Israel.

41Împreună cu ei se aflau Heman, Iedutun și cei rămași dintre cei care fuseseră aleși și desemnați pe nume ca să-L laude pe Domnul , căci îndurarea Lui ține pe vecie.

42Heman și Iedutun aveau cu ei trâmbițe și chimvale pentru cântăreți, precum și instrumente de cântat în cinstea lui Dumnezeu. Fiii lui Iedutun erau portari.

43După aceea poporul a plecat, fiecare la casa lui, iar David s-a întors să-și binecuvânteze familia.

Copyright information for NTLR