a+ 18:3 Sau: Țoba, la Hamat
b+ 18:8 TM: Tibhat, variantă a lui Tebah
c+ 18:8 Adică lavoarul de bronz
d+ 18:16 Câteva mss TM, VUL, Siriacă (vezi și 2 Sam. 8:17); cele mai multe mss TM: Abimelek
e+ 18:16 Sau: Țadok și Abiatar, fiii lui Ahimelek, fiul lui Ahitub (vezi 20:25 ). Cf. 1 Sam. 22:20, Abiatar era fiul lui Ahimelek
f+ 18:17 Garda personală a regelui (vezi 2 Sa 23:23 )

1 Chronicles 18

Consolidarea și extinderea regatului lui David

1După aceea, David i-a învins pe filisteni, i-a supus și a luat din stăpânirea filistenilor Gatul și satele dimprejur.

2Apoi i-a învins și pe moabiți, iar moabiții i-au fost supuși lui David, plătindu-i tribut.

3David l-a învins și pe Hadad-Ezer, regele din Țoba Hamatului a, când acesta s-a dus să-și întărească stăpânirea la râul Eufrat.

4David a capturat de la el o mie de care, șapte mii de călăreți și douăzeci de mii de pedestrași. David a tăiat tendoanele tuturor cailor de la care, cruțând din ei doar atâția cât pentru o sută de care.

5Arameii din Damasc au venit în ajutorul lui Hadad-Ezer, regele Țobei, însă David a omorât douăzeci și două de mii dintre ei.

6David a pus garnizoane în regatul arameu al Damascului, iar arameii i-au fost supuși lui David, plătindu-i tribut. Domnul îi dădea biruință lui David oriunde mergea.

7David a luat scuturile de aur ale slujitorilor lui Hadad-Ezer și le-a adus la Ierusalim,

8iar din Tebah b și din Cun, cetățile lui Hadad-Ezer, David a luat foarte mult bronz. Cu acesta a făcut Solomon „marea“ de bronz c, stâlpii și anumite unelte de bronz.

9Când Tou, regele Hamatului, a aflat că David a învins întreaga oștire a lui Hadad-Ezer, regele Țobei,

10l-a trimis pe fiul său Hadoram, la regele David ca să-l întrebe de sănătate și să-l laude pentru că s-a luptat cu Hadad-Ezer, cu care și el era în război, și pentru că l-a biruit. I-a trimis tot felul de lucruri din aur, din argint și din bronz.

11Regele David le-a închinat și pe acestea Domnului , așa cum făcuse cu argintul și cu aurul luat de la toate celelalte popoare: de la Edom, de la Moab, de la amoniți, de la filisteni și de la Amalek.

12Abișai, fiul Țeruiei, a ucis optsprezece mii de edomiți în Valea Sării.

13A pus garnizoane în Edom și toții edomiții au devenit supușii lui David. Domnul îi dădea biruință lui David oriunde mergea.

Funcționarii lui David

14David a domnit peste întregul Israel, judecând și făcând dreptate întregului popor.

15Ioab, fiul Țeruiei, a fost conducătorul oștirii; Iehoșafat, fiul lui Ahilud, era cronicar;

16Țadok, fiul Ahitub, și Ahimelek d, fiul lui Abiatar, e erau preoți; Șavșa era scrib;

17Benaia, fiul lui Iehoiada, era conducătorul cheretiților și al peletiților f, iar fiii lui David erau cei dintâi pe lângă rege.

Copyright information for NTLR