a+ 18:3 Sau: Țoba, la Hamat
b+ 18:8 TM: Tibhat, variantă a lui Tebah
c+ 18:8 Adică lavoarul de bronz
d+ 18:16 Câteva mss TM, VUL, Siriacă (vezi și 2 Sam. 8:17); cele mai multe mss TM: Abimelek
e+ 18:16 Sau: Țadok și Abiatar, fiii lui Ahimelek, fiul lui Ahitub (vezi 20:25 ). Cf. 1 Sam. 22:20, Abiatar era fiul lui Ahimelek
f+ 18:17 Garda personală a regelui (vezi 2 Sa 23:23 )

1 Chronicles 18

Consolidarea și extinderea regatului lui David

După aceea, David i-a învins pe filisteni, i-a supus și a luat din stăpânirea filistenilor Gatul și satele dimprejur.

Apoi i-a învins și pe moabiți, iar moabiții i-au fost supuși lui David, plătindu-i tribut.

David l-a învins și pe Hadad-Ezer, regele din Țoba Hamatului a , când acesta s-a dus să-și întărească stăpânirea la râul Eufrat.

David a capturat de la el o mie de care, șapte mii de călăreți și douăzeci de mii de pedestrași. David a tăiat tendoanele tuturor cailor de la care, cruțând din ei doar atâția cât pentru o sută de care.

Arameii din Damasc au venit în ajutorul lui Hadad-Ezer, regele Țobei, însă David a omorât douăzeci și două de mii dintre ei.

David a pus garnizoane în regatul arameu al Damascului, iar arameii i-au fost supuși lui David, plătindu-i tribut. Domnul îi dădea biruință lui David oriunde mergea.

David a luat scuturile de aur ale slujitorilor lui Hadad-Ezer și le-a adus la Ierusalim,

iar din Tebah b  și din Cun, cetățile lui Hadad-Ezer, David a luat foarte mult bronz. Cu acesta a făcut Solomon „marea“ de bronz c , stâlpii și anumite unelte de bronz.

Când Tou, regele Hamatului, a aflat că David a învins întreaga oștire a lui Hadad-Ezer, regele Țobei,

10 l-a trimis pe fiul său Hadoram, la regele David ca să-l întrebe de sănătate și să-l laude pentru că s-a luptat cu Hadad-Ezer, cu care și el era în război, și pentru că l-a biruit. I-a trimis tot felul de lucruri din aur, din argint și din bronz.

11 Regele David le-a închinat și pe acestea Domnului , așa cum făcuse cu argintul și cu aurul luat de la toate celelalte popoare: de la Edom, de la Moab, de la amoniți, de la filisteni și de la Amalek.

12 Abișai, fiul Țeruiei, a ucis optsprezece mii de edomiți în Valea Sării.

13 A pus garnizoane în Edom și toții edomiții au devenit supușii lui David. Domnul îi dădea biruință lui David oriunde mergea.

Funcționarii lui David

14 David a domnit peste întregul Israel, judecând și făcând dreptate întregului popor.

15 Ioab, fiul Țeruiei, a fost conducătorul oștirii; Iehoșafat, fiul lui Ahilud, era cronicar;

16 Țadok, fiul Ahitub, și Ahimelek d , fiul lui Abiatar, e  erau preoți; Șavșa era scrib;

17 Benaia, fiul lui Iehoiada, era conducătorul cheretiților și al peletiților f , iar fiii lui David erau cei dintâi pe lângă rege.

Copyright information for NTLR