a+ 20:2 Sau: capul lui Milcom (Moleh), zeul suprem al amoniților
b+ 20:2 Aproximativ 30 kg

1 Chronicles 20

Capturarea Rabei și războiul cu filistenii

1La începutul anului, pe vremea când regii porneau la război, Ioab și-a condus luptătorii la război. Ei au pustiit țara amoniților și au asediat Raba. David însă rămăsese la Ierusalim. Ioab a cucerit Raba și a distrus-o.

2David a luat de pe capul regelui a lor coroana care cântărea un talant b de aur și care era împodobită cu pietre prețioase; ea a fost pusă pe capul lui David. Prada luată din cetate era foarte multă.

3Pe locuitorii cetății i-a scos afară și i-a pus să muncească cu ferăstraie, cu grape de fier și cu securi de fier. La fel a făcut David și cu celelalte cetăți amonite. Apoi David s-a întors la Ierusalim împreună cu întreaga oștire.

4După aceea a avut loc o bătălie împotriva filistenilor la Ghezer. Cu acest prilej, hușatitul Sibecai l-a ucis pe Sipai, unul dintre urmașii refaiților. Și filistenii au fost astfel supuși.

5În timpul unei alte lupte cu filistenii, Elhanan, fiul lui Iair, l-a ucis pe Lahmi, fratele lui Goliat ghititul, care avea o suliță al cărei mâner era ca sulul unui țesător.

6S-a mai dat o luptă la Gat. Acolo era un bărbat uriaș care avea câte șase degete la ambele mâini și la ambele picioare – douăzeci și patru în total. Și acesta se trăgea din Rafa.

7El l-a batjocorit pe Israel, dar Ionatan, fiul lui Șimea, fratele lui David, l-a ucis.

8Aceștia i s-au născut lui Rafa în Gat; ei au fost uciși de David și de slujitorii săi.

Copyright information for NTLR