a+ 21:1 Sau: Vrăjmașul; sau: Un vrăjmaș, cu referire fie la diavol, fie la o amenințare externă care l-a determinat pe David să facă numărătoarea poporului
b+ 21:2 Sau: de la un capăt la celălalt, Dan marcând extremitatea nordică a Israelului, iar Beer-Șeba pe cea sudică
c+ 21:8 Vezi Ex. 30:12-13
d+ 21:12 Sau: Îngerul; peste tot în capitol
e+ 21:15 O variantă a lui Aravna; și în vs. 18-28
f+ 21:25 Aproximativ 7 kg
g+ 21:26 Vezi nota de la 16:1

1 Chronicles 21

Recensământul poporului

1Satan a s-a ridicat împotriva lui Israel și l-a stârnit pe David ca să facă numărătoarea lui Israel.

2David le-a zis lui Ioab și conducătorilor oștirii: – Mergeți și faceți numărătoarea lui Israel, de la Beer-Șeba pâna la Dan b, și aduceți-mi un răspuns, ca să știu la cât se ridică numărul lor.

3Dar Ioab i-a zis: – Domnul să înmulțească poporul Său de o sută de ori mai mult! O, rege, stăpânul meu, oare nu suntem toți slujitorii stăpânului meu? De ce stăpânul meu cere lucrul acesta? De ce să aduci vină asupra lui Israel?

4Însă porunca regelui dată lui Ioab a rămas de neclintit. Prin urmare, Ioab a plecat și a călătorit prin tot Israelul. Apoi s-a întors la Ierusalim.

5Ioab i-a dat lui David numărul bărbaților din popor: în tot Israelul erau un milion o sută de mii de bărbați în stare să meargă la război, iar în Iuda – patru sute șaptezeci de mii de bărbați în stare să meargă la război.

6Leviții și beniamiții nu au fost numărați între aceștia, căci porunca regelui a fost disprețuită de Ioab.

7Porunca aceasta n-a plăcut lui Dumnezeu, astfel că El l-a lovit pe Israel.

8David I-a zis lui Dumnezeu: „Am săvârșit un mare păcat, făcând lucrul acesta. c Însă acum iartă, Te rog, nelegiuirea robului Tău, căci am lucrat întru totul ca un nebun!“

9Domnul i-a vorbit astfel lui Gad, văzătorul lui David:

10„Du-te și spune-i lui David: «Așa vorbește Domnul : ‘Trei nenorociri îți pun înainte! Alege una dintre ele și cu aceea te voi lovi!’»“

11Gad a venit la David și i-a zis: – Așa vorbește Domnul : «Ce alegi?

12Trei ani de foamete, trei luni în timpul cărora să fii spulberat dinaintea dușmanilor tăi și atins de sabia dușmanilor tăi, sau trei zile în timpul cărora sabia Domnului și molima să fie în țară, iar îngerul dDomnului să facă prăpăd prin tot teritoriul lui Israel?» Vezi acum ce trebuie să răspund Celui Ce m-a trimis!

13– Sunt într-o mare strâmtorare, i-a răspuns David lui Gad. Mai bine să cad în mâna Domnului , căci mila Lui este nemărginită, decât să cad în mâinile oamenilor.

14Domnul a trimis molima în Israel și au murit șaptezeci de mii de oameni din Israel.

15Dumnezeu a trimis îngerul la Ierusalim ca să-l distrugă. Și în timp ce îl distrugea, Domnul s-a uitat, I-a părut rău pentru acel dezastru și i-a zis îngerului care distrugea: „Destul! Retrage-ți mâna!“ Îngerul Domnului se afla lângă aria iebusitului Ornan e.

16David s-a uitat și l-a văzut pe îngerul Domnului stând între pământ și cer și având în mână sabia scoasă, îndreptată împotriva Ierusalimului. Atunci David și cei din sfatul bătrânilor, acoperiți cu saci, au căzut cu fața la pământ.

17Și David I-a zis lui Dumnezeu: „Oare n-am poruncit eu să fie numărat poporul? Eu sunt cel care a păcătuit și a făcut rău! Dar oile acestea, ce au făcut oare? Te rog, Doamne , Dumnezeul meu, lasă mâna Ta să fie numai împotriva mea și împotriva familiei mele, dar nu lăsa poporul Tău pradă urgiei!“

18Îngerul Domnului i-a zis lui Gad să-i ceară lui David să se ducă și să ridice Domnului un altar pe aria iebusitului Ornan.

19David s-a dus și a făcut după cuvântul pe care Gad l-a rostit în Numele Domnului.

20În timp ce treiera grâul, Ornan s-a întors și a văzut îngerul; cei patru fii ai lui, care erau cu el, s-au ascuns.

21Când a ajuns David la Ornan, Ornan s-a uitat și l-a văzut pe David; el a ieșit din arie și s-a plecat cu fața la pământ înaintea lui David.

22David i-a zis lui Ornan: – Dă-mi locul ariei ca să zidesc aici un altar Domnului – vinde-mi-l la adevărata lui valoare – ca astfel urgia care s-a abătut asupra poporului să înceteze.

23– Poți să-l iei! i-a zis Ornan lui David. Stăpânul meu, regele, să facă ce vrea cu el! Iată, dau și vitele pentru arderi de tot, iar uneltele de treierat vor ține loc de lemne; de asemenea, grâul va fi pentru darul de mâncare. Dau tot!

24Regele David i-a zis lui Ornan: – Nu așa! Vreau să-l cumpăr la adevăratul lui preț, căci nu voi aduce Domnului ce este al tău și nu voi aduce o ardere de tot care să nu mă coste nimic!

25Astfel, David i-a plătit lui Ornan pentru acel loc șase sute de șecheli f de aur.

26David a zidit acolo un altar Domnului și I-a adus arderi de tot și jertfe de pace g. L-a chemat pe Domnul și El i-a răspuns cu foc din cer pe altarul arderii de tot.

27Apoi Domnul i-a vorbit îngerului și acesta și-a pus sabia în teacă.

28De atunci, de când David a văzut că Domnul i-a răspuns în aria iebusitului Ornan, a început să aducă jertfe acolo.

29Tabernaculul Domnului , pe care Moise îl făcuse în pustie, și altarul arderilor de tot se aflau, în perioada aceea, pe înălțimea de la Ghivon.

30David nu a mai putut să meargă acolo să-L caute pe Dumnezeu pentru că îl înspăimântase sabia îngerului trimis de Domnul.

Copyright information for NTLR