a+ 23:10 Cf. un mss TM, LXX, VUL (vezi și v. 11 ); cele mai multe mss TM: Zina
b+ 23:31 Vezi Num. 28:11-15

1 Chronicles 23

Măsuri de organizare a cultului: împărțirea pe familii și pe slujbe

1Când David a ajuns bătrân și sătul de zile, l-a numit rege peste Israel pe fiul său Solomon.

2El a adunat toate căpeteniile lui Israel, preoții și leviții.

3Au fost numărați leviții de la vârsta de treizeci de ani în sus, numărul total al bărbaților fiind de treizeci și opt de mii.

4David a zis: „Dintre aceștia douăzeci și patru de mii să supravegheze lucrarea de la Casa Domnului , șase mii să fie dregători și judecători,

5patru mii – portari, iar alte patru mii să Îl laude pe Domnul cu instrumentele pe care eu le-am făcut ca să-L lăudăm.“

6David i-a împărțit pe cete, potrivit fiilor lui Levi: Gherșon, Chehat și Merari.

7Din partea gherșoniților: Ladan și Șimei.

8Fiii lui Ladan au fost: căpetenia Iehiel, apoi Zetam și Ioel – în total trei.

9Fiii lui Șimei au fost: Șelomit, Haziel și Haran – în total trei. Acestea au fost căpeteniile familiilor lui Ladan.

10Fiii lui Șimei au fost: Iahat, Ziza a  , Ieuș și Beria. Aceștia patru au fost fii ai lui Șimei.

11Iahat era căpetenia, iar Ziza era cel de-al doilea; Ieuș și Beria nu au avut mulți fii, astfel că ei au fost numărați ca și cum ar fi o singură familie.

12Fiii lui Chehat au fost: Amram, Ițhar, Hebron și Uziel.

13Fiii lui Amram au fost: Aaron și Moise. Aaron a fost despărțit de popor, ca să fie pus deoparte pentru a sfinți lucrurile preasfinte, el și fiii lui pe vecie, pentru a aduce tămâie înaintea Domnului , pentru a sluji și a binecuvânta în Numele Lui pe vecie.

14Fiii lui Moise însă, omul lui Dumnezeu, au fost socotiți ca parte a seminției lui Levi.

15Fiii lui Moise au fost: Gherșom și Eliezer.

16Fiul lui Gherșom a fost căpetenia Șebuel.

17Fiul lui Eliezer a fost căpetenia Rehabia. Eliezer nu a mai avut alți fii, însă urmașii lui Rehabia au fost numeroși.

18Fiul lui Ițhar a fost căpetenia Șelomit.

19Fiii lui Hebron au fost: căpetenia Ieria, Amaria – al doilea, Iahaziel – al treilea, Iekamam – al patrulea.

20Fiii lui Uziel au fost: căpetenia Mica și Ișia – cel de-al doilea.

21Fiii lui Merari au fost Mahli și Muși. Fiii lui Mahli au fost Elazar și Chiș.

22Elazar a murit fără să aibă fii, ci numai fiice; prin urmare, fiii lui Chiș, rudele acestora, le-au luat de soții.

23Fiii lui Muși au fost: Mahli, Eder și Ieremot – în total trei.

24Aceștia au fost urmașii lui Levi, potrivit familiilor lor, căpetenii în familiile lor, care au fost numărați după numărul numelor lor, cei care aveau să facă lucrarea pentru slujba de la Casa Domnului , de la vârsta de douăzeci de ani în sus;

25căci David spusese: „ Domnul , Dumnezeul lui Israel, a dat odihnă poporului Său și va locui în Ierusalim pe vecie,

26iar leviții nu vor mai avea de purtat Tabernaculul și toate uneltele lui pentru slujbă.“

27Potrivit ultimelor cuvinte ale lui David, acesta a fost numărul leviților de la vârsta de douăzeci de ani în sus.

28Responsabilitatea lor era să-i ajute pe urmașii lui Aaron la slujba de la Casa Domnului , îngrijindu -se de curți, de odăi, de curățirea tuturor lucrurilor sfinte, de împlinirea oricărei lucrări pentru slujba de la Casa lui Dumnezeu,

29precum și de pâinea prezentării, de făina pentru darurile de mâncare, de turtele nedospite, de tăvi, de teluri și de vasele de orice cantitate și mărime.

30Ei aveau să se înfățișeze în fiecare dimineață ca să Îi mulțumească și să Îl laude pe Domnul. Tot așa trebuiau să facă și seara,

31precum și cu prilejul tuturor arderilor de tot aduse Domnului de Sabat, de lună nouă b  și de sărbători. Ei aveau să slujească continuu înaintea Domnului după un număr stabilit și conform hotărârilor luate cu privire la ei.

32Așadar, ei trebuiau să aibă grijă de Cortul Întâlnirii și de Locul Sfânt, ajutându-i pe urmașii lui Aaron, rudele lor, la slujba de la Casa Domnului.

Copyright information for NTLR