a+ 23:10 Cf. un mss TM, LXX, VUL (vezi și v. 11 ); cele mai multe mss TM: Zina
b+ 23:31 Vezi Num. 28:11-15

1 Chronicles 23

Măsuri de organizare a cultului: împărțirea pe familii și pe slujbe

Când David a ajuns bătrân și sătul de zile, l-a numit rege peste Israel pe fiul său Solomon.

El a adunat toate căpeteniile lui Israel, preoții și leviții.

Au fost numărați leviții de la vârsta de treizeci de ani în sus, numărul total al bărbaților fiind de treizeci și opt de mii.

David a zis: „Dintre aceștia douăzeci și patru de mii să supravegheze lucrarea de la Casa Domnului , șase mii să fie dregători și judecători,

patru mii – portari, iar alte patru mii să Îl laude pe Domnul cu instrumentele pe care eu le-am făcut ca să-L lăudăm.“

David i-a împărțit pe cete, potrivit fiilor lui Levi: Gherșon, Chehat și Merari.

Din partea gherșoniților: Ladan și Șimei.

Fiii lui Ladan au fost: căpetenia Iehiel, apoi Zetam și Ioel – în total trei.

Fiii lui Șimei au fost: Șelomit, Haziel și Haran – în total trei. Acestea au fost căpeteniile familiilor lui Ladan.

10 Fiii lui Șimei au fost: Iahat, Ziza a , Ieuș și Beria. Aceștia patru au fost fii ai lui Șimei.

11 Iahat era căpetenia, iar Ziza era cel de-al doilea; Ieuș și Beria nu au avut mulți fii, astfel că ei au fost numărați ca și cum ar fi o singură familie.

12 Fiii lui Chehat au fost: Amram, Ițhar, Hebron și Uziel.

13 Fiii lui Amram au fost: Aaron și Moise. Aaron a fost despărțit de popor, ca să fie pus deoparte pentru a sfinți lucrurile preasfinte, el și fiii lui pe vecie, pentru a aduce tămâie înaintea Domnului , pentru a sluji și a binecuvânta în Numele Lui pe vecie.

14 Fiii lui Moise însă, omul lui Dumnezeu, au fost socotiți ca parte a seminției lui Levi.

15 Fiii lui Moise au fost: Gherșom și Eliezer.

16 Fiul lui Gherșom a fost căpetenia Șebuel.

17 Fiul lui Eliezer a fost căpetenia Rehabia. Eliezer nu a mai avut alți fii, însă urmașii lui Rehabia au fost numeroși.

18 Fiul lui Ițhar a fost căpetenia Șelomit.

19 Fiii lui Hebron au fost: căpetenia Ieria, Amaria – al doilea, Iahaziel – al treilea, Iekamam – al patrulea.

20 Fiii lui Uziel au fost: căpetenia Mica și Ișia – cel de-al doilea.

21 Fiii lui Merari au fost Mahli și Muși. Fiii lui Mahli au fost Elazar și Chiș.

22 Elazar a murit fără să aibă fii, ci numai fiice; prin urmare, fiii lui Chiș, rudele acestora, le-au luat de soții.

23 Fiii lui Muși au fost: Mahli, Eder și Ieremot – în total trei.

24 Aceștia au fost urmașii lui Levi, potrivit familiilor lor, căpetenii în familiile lor, care au fost numărați după numărul numelor lor, cei care aveau să facă lucrarea pentru slujba de la Casa Domnului , de la vârsta de douăzeci de ani în sus;

25 căci David spusese: „ Domnul , Dumnezeul lui Israel, a dat odihnă poporului Său și va locui în Ierusalim pe vecie,

26 iar leviții nu vor mai avea de purtat Tabernaculul și toate uneltele lui pentru slujbă.“

27 Potrivit ultimelor cuvinte ale lui David, acesta a fost numărul leviților de la vârsta de douăzeci de ani în sus.

28 Responsabilitatea lor era să-i ajute pe urmașii lui Aaron la slujba de la Casa Domnului , îngrijindu -se de curți, de odăi, de curățirea tuturor lucrurilor sfinte, de împlinirea oricărei lucrări pentru slujba de la Casa lui Dumnezeu,

29 precum și de pâinea prezentării, de făina pentru darurile de mâncare, de turtele nedospite, de tăvi, de teluri și de vasele de orice cantitate și mărime.

30 Ei aveau să se înfățișeze în fiecare dimineață ca să Îi mulțumească și să Îl laude pe Domnul. Tot așa trebuiau să facă și seara,

31 precum și cu prilejul tuturor arderilor de tot aduse Domnului de Sabat, de lună nouă b  și de sărbători. Ei aveau să slujească continuu înaintea Domnului după un număr stabilit și conform hotărârilor luate cu privire la ei.

32 Așadar, ei trebuiau să aibă grijă de Cortul Întâlnirii și de Locul Sfânt, ajutându-i pe urmașii lui Aaron, rudele lor, la slujba de la Casa Domnului.

Copyright information for NTLR