a+ 25:3 Un mss TM, câteva mss LXX (vezi și v. 17); cele mai multe mss TM nu conțin Șimei
b+ 25:5 Lit.: cornul, cornul simbolizând puterea
c+ 25:9 TM; LXX adaugă: care împreună cu frații și fiii lui erau doisprezece
d+ 25:11 Variantă a lui Țeri
e+ 25:14 Variantă a lui Asarela
f+ 25:18 Variantă a lui Uziel

1 Chronicles 25

Breasla cântăreților

1David și conducătorii oștirii au pus deoparte pentru slujire pe unii dintre fiii lui Asaf, ai lui Heman și ai lui Iedutun, ca să profețească în sunet de liră, de harfă și de chimval. Iată numărul bărbaților care făceau slujba aceasta:

2dintre fiii lui Asaf: Zacur, Iosif, Netania și Asarela; fiii lui Asaf se aflau sub îndrumarea lui Asaf, care profețea sub supravegherea regelui;

3din Iedutun – fiii lui Iedutun: Ghedalia, Țeri, Isaia, Șimei a  , Hașabia și Matitia – în total șase; ei erau sub îndrumarea tatălui lor, Iedutun, care profețea în sunet de liră, mulțumind și aducând laudă Domnului ;

4din Heman – fiii lui Heman: Buchia, Matania, Uziel, Șebuel, Ierimot, Hanania, Hanani, Eliata, Ghidalti, Romamti-Ezer, Ioșbekașa, Maloti, Hotir și Mahaziot.

5Toți aceștia erau fii ai lui Heman, văzătorul regelui, căci Dumnezeu spusese că-i va înălța puterea b  . Dumnezeu i-a dat lui Heman paisprezece fii și trei fiice.

6Toți aceștia erau sub îndrumarea părinților lor în ce privește cântarea de la Casa Domnului , având chimvale, harfe și lire pentru slujba Casei lui Dumnezeu. Asaf, Iedutun și Heman se aflau sub supravegherea regelui.

7Ei și rudele lor, care erau iscusite în cântarea Domnului , toți cei care aveau îndemânare, erau în număr de două sute optzeci și opt.

8Au aruncat sorții pentru aflarea responsabilităților, atât pentru cei mari, cât și pentru cei mici, atât pentru învățători, cât și pentru ucenici.

9Pentru Asaf, primul sorț a ieșit pentru Iosif, c  al doilea – pentru Ghedalia, care împreună cu frații și cu fiii lui erau doisprezece;

10al treilea – pentru Zacur, care împreună cu frații și cu fiii lui erau doisprezece;

11al patrulea – pentru Ițri d  , care împreună cu frații și cu fiii lui erau doisprezece;

12al cincilea – pentru Netania, care împreună cu frații și cu fiii lui erau doisprezece;

13al șaselea – pentru Buchia, care împreună cu frații și cu fiii lui erau doisprezece;

14al șaptelea – pentru Iesarel e  , care împreună cu frații și cu fiii lui erau doisprezece;

15al optulea – pentru Isaia, care împreună cu frații și cu fiii lui erau doisprezece;

16al nouălea – pentru Matania, care împreună cu frații și cu fiii lui erau doisprezece;

17al zecelea – pentru Șimei, care împreună cu frații și cu fiii lui erau doisprezece;

18al unsprezecelea – pentru Azarel f  , care împreună cu frații și cu fiii lui erau doisprezece;

19al doisprezecelea – pentru Hașabia, care împreună cu frații și cu fiii lui erau doisprezece;

20al treisprezecelea – pentru Șubael, care împreună cu frații și cu fiii lui erau doisprezece;

21al paisprezecelea – pentru Matitia, care împreună cu frații și cu fiii lui erau doisprezece;

22al cincisprezecelea – pentru Ieremot, care împreună cu frații și cu fiii lui erau doisprezece;

23al șaisprezecelea – pentru Hanania, care împreună cu frații și cu fiii lui erau doisprezece;

24al șaptesprezecelea – pentru Ioșbekașa, care împreună cu frații și cu fiii lui erau doisprezece;

25al optsprezecelea – pentru Hanani, care împreună cu frații și cu fiii lui erau doisprezece;

26al nouăsprezecelea – pentru Maloti, care împreună cu frații și cu fiii lui erau doisprezece;

27al douăzecilea – pentru Eliata, care împreună cu frații și cu fiii lui erau doisprezece;

28al douăzeci și unulea – pentru Hotir, care împreună cu frații și cu fiii lui erau doisprezece;

29al douăzeci și doilea – pentru Ghidalti, care împreună cu frații și cu fiii lui erau doisprezece;

30al douăzeci și treilea – pentru Mahaziot, care împreună cu frații și cu fiii lui erau doisprezece;

31al douăzeci și patrulea – pentru Romamti-Ezer, care împreună cu frații și cu fiii lui erau doisprezece.

Copyright information for NTLR