a+ 25:3 Un mss TM, câteva mss LXX (vezi și v. 17); cele mai multe mss TM nu conțin Șimei
b+ 25:5 Lit.: cornul, cornul simbolizând puterea
c+ 25:9 TM; LXX adaugă: care împreună cu frații și fiii lui erau doisprezece
d+ 25:11 Variantă a lui Țeri
e+ 25:14 Variantă a lui Asarela
f+ 25:18 Variantă a lui Uziel

1 Chronicles 25

Breasla cântăreților

David și conducătorii oștirii au pus deoparte pentru slujire pe unii dintre fiii lui Asaf, ai lui Heman și ai lui Iedutun, ca să profețească în sunet de liră, de harfă și de chimval. Iată numărul bărbaților care făceau slujba aceasta:

dintre fiii lui Asaf: Zacur, Iosif, Netania și Asarela; fiii lui Asaf se aflau sub îndrumarea lui Asaf, care profețea sub supravegherea regelui;

din Iedutun – fiii lui Iedutun: Ghedalia, Țeri, Isaia, Șimei a , Hașabia și Matitia – în total șase; ei erau sub îndrumarea tatălui lor, Iedutun, care profețea în sunet de liră, mulțumind și aducând laudă Domnului ;

din Heman – fiii lui Heman: Buchia, Matania, Uziel, Șebuel, Ierimot, Hanania, Hanani, Eliata, Ghidalti, Romamti-Ezer, Ioșbekașa, Maloti, Hotir și Mahaziot.

Toți aceștia erau fii ai lui Heman, văzătorul regelui, căci Dumnezeu spusese că-i va înălța puterea b . Dumnezeu i-a dat lui Heman paisprezece fii și trei fiice.

Toți aceștia erau sub îndrumarea părinților lor în ce privește cântarea de la Casa Domnului , având chimvale, harfe și lire pentru slujba Casei lui Dumnezeu. Asaf, Iedutun și Heman se aflau sub supravegherea regelui.

Ei și rudele lor, care erau iscusite în cântarea Domnului , toți cei care aveau îndemânare, erau în număr de două sute optzeci și opt.

Au aruncat sorții pentru aflarea responsabilităților, atât pentru cei mari, cât și pentru cei mici, atât pentru învățători, cât și pentru ucenici.

Pentru Asaf, primul sorț a ieșit pentru Iosif, c al doilea – pentru Ghedalia, care împreună cu frații și cu fiii lui erau doisprezece;

10 al treilea – pentru Zacur, care împreună cu frații și cu fiii lui erau doisprezece;

11 al patrulea – pentru Ițri d , care împreună cu frații și cu fiii lui erau doisprezece;

12 al cincilea – pentru Netania, care împreună cu frații și cu fiii lui erau doisprezece;

13 al șaselea – pentru Buchia, care împreună cu frații și cu fiii lui erau doisprezece;

14 al șaptelea – pentru Iesarel e , care împreună cu frații și cu fiii lui erau doisprezece;

15 al optulea – pentru Isaia, care împreună cu frații și cu fiii lui erau doisprezece;

16 al nouălea – pentru Matania, care împreună cu frații și cu fiii lui erau doisprezece;

17 al zecelea – pentru Șimei, care împreună cu frații și cu fiii lui erau doisprezece;

18 al unsprezecelea – pentru Azarel f , care împreună cu frații și cu fiii lui erau doisprezece;

19 al doisprezecelea – pentru Hașabia, care împreună cu frații și cu fiii lui erau doisprezece;

20 al treisprezecelea – pentru Șubael, care împreună cu frații și cu fiii lui erau doisprezece;

21 al paisprezecelea – pentru Matitia, care împreună cu frații și cu fiii lui erau doisprezece;

22 al cincisprezecelea – pentru Ieremot, care împreună cu frații și cu fiii lui erau doisprezece;

23 al șaisprezecelea – pentru Hanania, care împreună cu frații și cu fiii lui erau doisprezece;

24 al șaptesprezecelea – pentru Ioșbekașa, care împreună cu frații și cu fiii lui erau doisprezece;

25 al optsprezecelea – pentru Hanani, care împreună cu frații și cu fiii lui erau doisprezece;

26 al nouăsprezecelea – pentru Maloti, care împreună cu frații și cu fiii lui erau doisprezece;

27 al douăzecilea – pentru Eliata, care împreună cu frații și cu fiii lui erau doisprezece;

28 al douăzeci și unulea – pentru Hotir, care împreună cu frații și cu fiii lui erau doisprezece;

29 al douăzeci și doilea – pentru Ghidalti, care împreună cu frații și cu fiii lui erau doisprezece;

30 al douăzeci și treilea – pentru Mahaziot, care împreună cu frații și cu fiii lui erau doisprezece;

31 al douăzeci și patrulea – pentru Romamti-Ezer, care împreună cu frații și cu fiii lui erau doisprezece.

Copyright information for NTLR