a+ 28:18 Sau: Capacul Ispășirii; sau: Tronul Îndurării

1 Chronicles 28

Instrucțiunile lui David pentru construirea Casei DOMNULUI

1David a strâns la Ierusalim toate căpeteniile lui Israel, căpeteniile semințiilor, căpeteniile cetelor care îl slujeau pe rege, căpeteniile peste mii, căpeteniile peste sute, toate căpeteniile care aveau grijă de proprietățile și turmele regelui și ale fiilor săi, împreună cu ofițerii, vitejii și toți războinicii oștirii.

2Regele David s-a ridicat în picioare și a zis: „Ascultați-mă, frații mei și poporul meu! Mă gândeam să zidesc o Casă ca loc de odihnă pentru Chivotul Legământului cu Domnul și ca așternut al picioarelor Dumnezeului nostru; chiar mă pregăteam să o zidesc.

3Dumnezeu mi-a zis însă: «Nu tu vei zidi o Casă Numelui Meu, căci ești un războinic și ai vărsat sânge.»

4Domnul , Dumnezeul lui Israel, m-a ales pe mine din toată familia mea ca să fiu rege peste Israel pe vecie, căci El a ales pe Iuda drept conducător, din Casa lui Iuda a ales familia mea, iar dintre fiii tatălui meu Lui i-a plăcut să mă aleagă pe mine ca să domnesc peste tot Israelul.

5Apoi dintre toți fiii mei, căci Domnul mi-a dat mulți fii, El l-a ales pe Solomon, fiul meu, ca să stea pe tronul regatului Domnului , peste Israel.

6El Însuși mi-a zis: «Solomon, fiul tău, el Îmi va zidi Casa și curțile Mele, căci l-am ales ca fiu al Meu, iar Eu îi voi fi Tată.

7Îi voi întări regatul pe vecie, dacă va fi hotărât să împlinească poruncile și hotărârile Mele, așa cum este și astăzi.»

8Și acum, în prezența întregului Israel, a adunării Domnului , și în auzul Dumnezeului nostru, hotărâți -vă să păziți și să căutați toate poruncile Dumnezeului nostru, ca să stăpâniți țara aceasta bună și să o lăsați moștenire urmașilor voștri pe vecie!

9Iar tu, fiul meu Solomon, cunoaște-L pe Dumnezeul strămoșilor tăi și slujește-I din toată inima și cu dorință în suflet, căci Domnul cercetează toate inimile și înțelege orice închipuire a gândurilor. Dacă Îl vei căuta, El Se va lăsa găsit de tine, dar dacă Îl vei părăsi, El te va lepăda pentru totdeauna.

10Vezi acum că Domnul te-a ales să zidești o Casă drept Lăcaș al Său. Deci întărește-te și începe lucrul!“

11David i-a dat fiului său Solomon, proiectul porticului Templului și al clădirilor lui, al vistieriilor lui, al odăilor lui de sus, al odăilor lui interioare al locului ispășirii,

12proiectul cu tot ceea ce avea în gând prin Duhul pentru curțile Casei Domnului , pentru toate încăperile dimprejur, pentru vistieriile Casei lui Dumnezeu, pentru depozitele cu lucrurile sfinte,

13pentru cetele preoților și leviților, pentru toată lucrarea de slujire a Casei Domnului și pentru toate uneltele folosite la slujba Casei Domnului.

14El i-a dat greutatea în aur a tuturor uneltelor de aur pentru fiecare slujbă, greutatea în argint a tuturor uneltelor de argint pentru fiecare slujbă,

15adică greutatea sfeșnicelor din aur și a candelelor lor din aur, – greutatea fiecărui sfeșnic cu candelele lui, – precum și greutatea sfeșnicelor de argint, fiecare cu candelele lui, după întrebuințarea fiecărui sfeșnic în parte.

16A mai dat greutatea în aur a meselor pentru pâinea prezentării, greutatea fiecărei mese în parte, greutatea în argint pentru mesele de argint,

17greutatea în aur curat pentru furculițe, pentru cupe, pentru ulcioare; pentru lighenele de aur a dat și greutatea fiecărui lighean în aur, iar pentru lighenele de argint a dat greutatea fiecărui lighean în argint.

18A dat aur pur de o greutate necesară pentru altarul tămâierii, precum și proiectul pentru carul heruvimilor a  din aur, care își întind aripile și acoperă Chivotul Legământului cu Domnul.

19„Toate acestea, a zis David, le-am scris când mâna Domnului a fost asupra mea și El m-a făcut să înțeleg toate amănuntele privitoare la proiect.“

20David i-a zis fiului său Solomon: „Fii tare și curajos și începe lucrul! Să nu te temi și să nu te înspăimânți, pentru că Domnul Dumnezeu, Dumnezeul meu, este cu tine. El nu te va uita și nu te va părăsi, ca astfel să poți termina toată lucrarea pentru slujba Casei Domnului.

21Iată, ai lângă tine cetele preoților și leviților pentru toată slujirea de la Casa lui Dumnezeu; îi ai cu tine, pentru toată lucrarea, pe toți cei binevoitori, cu îndemânare în tot felul de lucrări; ai cu tine căpeteniile și tot poporul gata să asculte de cuvintele tale!“

Copyright information for NTLR