a+ 29:1 Termenul ebraic tradus aici cu Templu este birah, termen care de obicei desemna o clădire mare, impunătoare; tradus în alte contexte cu citadelă; și în v. 19
b+ 29:2 Sensul termenului în ebraică este nesigur
c+ 29:4 Aproximativ 100 t
d+ 29:4 Aproximativ 210 t
e+ 29:7 Aproximativ 150 t
f+ 29:7 Aproximativ 84 kg
g+ 29:7 Aproximativ 300 t
h+ 29:7 Aproximativ 550 t
i+ 29:7 Aproximativ 3000 t
j+ 29:22 Cu sensul de: din partea; sau: și l-au uns înaintea DOMNULUI drept conducător

1 Chronicles 29

Daruri pentru construirea Casei DOMNULUI

Apoi regele David a zis întregii adunări: „Fiul meu Solomon, singurul pe care l-a ales Dumnezeu, este tânăr și plăpând, iar lucrarea este atât de mare, căci Templul a  nu este pentru un om, ci pentru Însuși Domnul Dumnezeu.

Am pregătit din răsputeri pentru Casa lui Dumnezeu aur pentru ce este din aur, argint pentru ce este din argint, bronz pentru ce este din bronz, fier pentru ce este din fier, lemn pentru ce este din lemn, pietre de onix de fixat pe monturi, pietre de antimoniu b , tot felul de pietre prețioase, pietre de diferite culori, precum și pietre de alabastru din belșug.

De asemenea, în râvna mea pentru Casa lui Dumnezeu, pe lângă toate pregătirile pe care le-am făcut pentru Sfântul Lăcaș, ofer pentru Casa Dumnezeului meu bogățiile mele în aur și argint

– trei mii de talanți c  de aur, aur de Ofir, și șapte mii de talanți d  de argint pur – pentru poleirea pereților clădirilor

și pentru întreaga lucrare pe care o vor face meșteșugarii; ofer aur pentru lucrările din aur și argint pentru lucrările din argint. Așadar, cine își mai aduce contribuția, dedicându-se astăzi Domnului?“

Răspunsul poporului la mesajul regelui

Căpeteniile familiilor, căpeteniile semințiilor lui Israel, căpeteniile peste mii și peste sute și căpeteniile responsabile cu lucrarea regelui și-au adus contribuția.

Ei au dat pentru lucrarea de la Casa lui Dumnezeu: cinci mii de talanți e  de aur și zece mii de darici f  de aur, zece mii de talanți g  de argint, optsprezece mii de talanți h  de bronz și o sută de mii de talanți i  de fier.

Cine a avut pietre prețioase le-a dăruit pentru vistieria Casei Domnului , de care avea grijă gherșonitul Iehiel.

Poporul s-a bucurat de darurile pe care le-a făcut, căci le-a dăruit Domnului din toată inima; de asemenea, și regele David s-a bucurat nespus de mult.

Rugăciunea lui David

10 David a binecuvântat pe Domnul înaintea întregii adunări, zicând astfel: „Binecuvântat să fii Tu, Doamne , Dumnezeul lui Israel, Părintele nostru, pentru veci de veci!

11 Ale Tale sunt, Doamne , măreția, puterea, gloria, biruința și maiestatea, atât în ceruri, cât și pe pământ! A Ta, Doamne , este stăpânirea și Tu Te înalți ca suveran peste toate!

12 Bogăția și slava vin dinaintea Ta. Tu stăpânești peste toate. În mâna Ta este puterea și tăria; mâna Ta poate să înalțe și să întărească pe oricine.

13 Acum, Dumnezeul nostru, noi Îți aducem mulțumiri și lăudăm slăvitul Tău Nume.

14 Căci ce sunt eu și ce este poporul meu, ca să putem fi în stare să-Ți oferim aceste daruri? De la Tine le avem pe toate și ceea ce Ți-am oferit a fost primit din mâna Ta.

15 Înaintea Ta noi suntem doar niște străini și peregrini, la fel ca și strămoșii noștri. Zilele noastre pe pământ sunt ca o umbră, fără nădejde.

16 Doamne , Dumnezeul nostru, tot acest belșug pe care l-am strâns ca să zidim o Casă Numelui Tău cel sfânt, vine din mâna Ta și totul Îți aparține Ție.

17 Dumnezeul meu, știu că Tu cercetezi inima, iar curăția Îți este plăcută. Eu am dăruit toate acestea în curăție de inimă și am privit cu bucurie la poporul Tău, care se află aici, aducându-Ți darurile lui.

18 Doamne , Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Israel, strămoșii noștri, păstrează această dorință în inima poporului Tău pe vecie și ține-le inima aproape de Tine!

19 Iar fiului meu Solomon, dă-i o inimă dedicată întru totul, ca să păzească poruncile Tale, mărturiile Tale și rânduielile Tale, să le împlinească pe toate și să zidească Templul pentru care am făcut pregătiri.“

20 Apoi David i-a zis întregii adunări: „Binecuvântați pe Domnul , Dumnezeul vostru!“ Și toată adunarea a binecuvântat pe Domnul , Dumnezeul strămoșilor lor; ei s-au închinat cu toții, plecându-se înaintea Domnului și a regelui.

Solomon recunoscut drept rege

21 În ziua următoare au adus jertfe Domnului și au oferit ca arderi de tot Domnului o mie de boi, o mie de berbeci și o mie de miei, împreună cu jertfe de băutură și o mulțime de alte jertfe aduse din partea întregului Israel.

22 În ziua aceea au mâncat și au băut în prezența Domnului cu mare bucurie, l-au făcut rege a doua oară pe Solomon, fiul lui David, și l-au uns drept conducător al j Domnului , iar pe Țadok – ca preot.

23 Solomon s-a așezat pe tronul Domnului , ca să domnească în locul lui David, tatăl său; el a avut izbândă și întregul Israel a ascultat de el.

24 Toate căpeteniile, vitejii și toți fiii regelui David, s-au supus regelui Solomon.

25 Domnul l-a înălțat pe Solomon înaintea întregului Israel și i-a făcut parte de o domnie mai strălucită decât a oricărui alt rege al lui Israel care a fost înainte de el.

Necrologul lui David

26 David, fiul lui Ișai, a domnit peste întregul Israel.

27 El a domnit peste Israel timp de patruzeci de ani: la Hebron a domnit timp de șapte ani, iar la Ierusalim a domnit timp de treizeci și trei de ani.

28 David a murit după o bătrânețe fericită, sătul de zile, de bogăție și de slavă. În locul lui a domnit fiul său Solomon.

29 Faptele regelui David, cele dintâi și cele de pe urmă, sunt scrise în „Cronicile văzătorului Samuel“, în „Cronicile profetului Natan“ și în „Cronicile văzătorului Gad“,

30 împreună cu toată domnia și puterea lui și cu evenimentele care au avut loc în viața lui, în Israel și în toate regatele celorlalte țări.

Copyright information for NTLR