a+ 3:5 TM: Șimea, variantă a lui Șamua
b+ 3:5 Un mss TM, VUL, LXX (vezi și 2 Sam. 11:3 ); cele mai multe mss TM: Batșua
c+ 3:5 Numit și Eliam în 2 Sa m. 11:3
d+ 3:6 Două mss TM (vezi și 2 Sam. 5:15; 1 Cron. 14:5 ); cele mai multe mss TM: Elișama
e+ 3:8 TM: Ioram, o variantă a lui Iehoram
f+ 3:16 TM: Iehonia, o variantă a lui Iehoiachin; și în v. 17
g+ 3:16 Fiul lui Iosia și unchiul lui Iehoiachin, însă succesorul celui din urmă la domnie
h+ 3:17 Sau: urmașii lui Iehoiachin, captivul, au fost Șealtiel,
i+ 3:21 Sau: fiii lui Refania, fiii lui Arnan, fiii lui Obadia și fiii lui Șehania.

1 Chronicles 3

Fiii lui David

Fiii lui David care i s-au născut la Hebron au fost următorii: Amnon, întâiul născut, fiul izreelitei Ahinoam; Daniel, al doilea, fiul lui Abigail, carmelita;

Absalom, al treilea, fiul Maacăi, fiica lui Talmai, regele Gheșurului; Adonia, al patrulea, fiul Haghitei;

Șefatia, al cincilea, fiul lui Abital; Itream, al șaselea, fiul soției lui David numite Egla;

șase fii i s-au născut la Hebron. El a domnit acolo timp de șapte ani și șase luni, iar la Ierusalim a domnit timp de treizeci și trei de ani.

Fiii care i s-au născut la Ierusalim au fost: Șamua a , Șobab, Natan, Solomon – în total patru – născuți din Batșeba b , fiica lui Amiel c ,

apoi Ibhar, Elișua d , Elifelet,

Nogah, Nefeg, Iafia,

Elișama, Eliada și Elifelet – în total nouă.

Toți aceștia au fost fiii lui David, în afară de fiii născuți de țiitoare. Tamar era sora lor.

Regii lui Iuda

10 Urmașii lui Solomon au fost: Roboam; fiul său, Abia; fiul său, Asa; fiul său, Iehoșafat;

11 fiul său, Iehoram e ; fiul său, Ahazia; fiul său, Ioaș;

12 fiul său, Amația; fiul său, Azaria; fiul său, Iotam;

13 fiul său, Ahaz; fiul său, Ezechia; fiul său, Manase;

14 fiul său, Amon; fiul său, Iosia.

15 Fiii lui Iosia au fost: Iohanan, întâiul lui născut; Iehoiachim, al doilea născut; Zedechia, al treilea născut; Șalum, al patrulea născut.

16 Urmașii lui Iehoiachim au fost: fiul său, Iehoiachin f , și fiul acestuia g , Zedechia.

Urmașii lui David după exil

17 Urmașii lui Iehoiachin au fost: Asir h , – cu fiul lui, Șealtiel, –

18 apoi Malchiram, Pedaia, Șenațar, Iekamia, Hoșama și Nedabia.

19 Fiii lui Pedaia au fost: Zerub-Babel și Șimei. Fiii lui Zerub-Babel au fost: Meșulam și Hanania, – Șelomit era sora lor, –

20 apoi Hașuba, Ohel, Berechia, Hasadia și Iușab-Hesed – în total cinci.

21 Urmașii lui Hanania au fost: Pelatia, Isaia; fiul acestuia din urmă, Refaia; fiul acestuia, Arnan; fiul acestuia, Obadia; fiul acestuia, Șecania i .

22 Urmașii lui Șecania au fost Șemaia și fiii lui Șemaia: Hatuș, Igal, Bariah, Nearia și Șafat – în total șase.

23 Fiii lui Nearia au fost: Elioenai, Ezechia și Azrikam – în total trei.

24 Fiii lui Elioenai au fost: Hodaiva, Eliașib, Pelaia, Akub, Iohanan, Delaia și Anani – în total șapte.

Copyright information for NTLR