a+ 5:6 Ebr.: Tilgat-Pilneser, o variantă a lui Tiglat-Pileser III, împărat al Asiriei ( 745-727 î.Cr. )
b+ 5:12 Sau: apoi pe Șafat și Ianai, în Bașan
c+ 5:19 Probabil ismaeliți (vezi Gen. 25:15 ).
d+ 5:23 Sau: Baal-Hermon, adică până la Senir (muntele Hermon); vezi nota de la Deut. 3:9
e+ 5:26 Tiglat-Pileser III ( 745-727 î.Cr. )
f+ 5:26 Ebr.: Tilgat-Pilneser, o variantă a lui Tiglat-Pileser III, împărat al Asiriei ( 745-727 î.Cr. )

1 Chronicles 5

Urmașii lui Ruben

Fiii lui Ruben, întâiul născut al lui Israel (el era întâiul născut, dar, fiindcă a întinat patul tatălui său, dreptul lui de întâi născut a fost dat fiilor lui Iosif, fiul lui Israel; prin urmare, dreptul său de întâi născut nu i-a mai fost înscris în genealogii;

nici chiar Iuda, care a fost vestit printre frații săi și din care a ieșit un conducător, nu are dreptul de întâi născut, fiindcă acesta îi aparține lui Iosif),

deci fiii lui Ruben, întâiul născut al lui Israel, au fost: Enoh, Palu, Hețron și Carmi.

Urmașii lui Ioel au fost: fiul său, Șemaia; fiul acestuia, Gog, fiul acestuia, Șimei;

fiul acestuia, Mica; fiul acestuia, Reaia; fiul acestuia, Baal;

fiul acestuia, Beera, pe care Tiglat-Pileser a  l-a dus în captivitate. El fusese conducătorul rubeniților.

Rudele lui, potrivit clanurilor lor, așa cum sunt înscrise în genealogiile lor, au fost: căpetenia Ieiel, Zaharia

și Bela, fiul lui Azaz, fiul lui Șema, fiul lui Ioel. Bela locuia la Aroer, teritoriul lui întinzându-se până la Nebo și Baal-Meon.

La răsărit se întindea până la intrarea în pustie, până la râul Eufrat, căci turmele lor se înmulțiseră în Ghilad.

10 Pe vremea lui Saul, ei au început războiul împotriva hagriților, care au căzut în mâinile lor. Apoi au ocupat teritoriul lor de la răsărit de Ghilad.

Urmașii lui Gad

11 Urmașii lui Gad au locuit în vecinătatea rubeniților, în Bașan, având teritoriul până la Salca.

12 Ioel era căpetenia, Șafam era al doilea în rang, iar Ianai era judecător în Bașan b .

13 Rudele lor, potrivit familiilor lor, au fost: Mihail, Meșulam, Șeba, Iorai, Iacan, Zia și Eber – în total șapte.

14 Aceștia au fost fiii lui Abihail, fiul lui Huri, fiul lui Iaroah, fiul lui Ghilad, fiul lui Mihail, fiul lui Ieșișai, fiul lui Iahdo, fiul lui Buz.

15 Ahi, fiul lui Abdiel, fiul lui Guni, a fost conducătorul familiilor lor.

16 Ei au locuit în Ghilad, în Bașan și în satele dimprejurul lui, precum și pe toată întinderea pășunilor Șaronului, până la marginile lor.

17 Cu toții au fost trecuți în genealogii, încă de pe vremea lui Iotam, regele lui Iuda, și a lui Ieroboam, regele lui Israel.

18 Rubeniții, gadiții și jumătate din seminția lui Manase aveau războinici care purtau scutul și sabia, care mânuiau arcul și erau deprinși cu războiul, toți fiind în număr de patruzeci și patru de mii șapte sute șaizeci și în stare să meargă la război.

19 Ei au început războiul împotriva hagriților și împotriva lui Ietur, a lui Nafiș și a lui Nodab c .

20 Israeliții au primit ajutor în lupta împotriva lor și li s-a dat biruința împotriva hagriților și a tuturor aliaților lor, pentru că, în luptă, ei au strigat către Dumnezeu. El le-a răspuns fiindcă s-au încrezut în El.

21 Au luat de la ei ca pradă cincizeci de mii de vite și cămile, două sute cincizeci de mii de oi și capre, două mii de măgari și o sută de mii de oameni.

22 Mulți au căzut uciși, căci lupta venea de la Dumnezeu. Apoi ei au locuit în ținutul acestora până la exil.

Familiile lui Manase din Bașan

23 Urmașii jumătății seminției lui Manase au locuit în țară, din Bașan până la Baal-Hermon, la Senir și la muntele Hermon d ; ei erau mulți la număr.

24 Căpeteniile familiilor lor au fost: Efer, Iși, Eliel, Azriel, Ieremia, Hodavia și Iahdiel; ei au fost viteji, războinici cu renume, căpetenii ale familiilor lor.

25 Dar ei au păcătuit împotriva Dumnezeului părinților lor, prostituându-se înaintea zeilor popoarelor din țară, pe care Dumnezeu le nimicise dinaintea lor.

26 Dumnezeul lui Israel a stârnit duhul lui Pul e , împăratul Asiriei (adică duhul lui Tilgat-Pileser f , împăratul Asiriei), și acesta i-a dus în captivitate pe rubeniți, pe gadiți și pe jumătatea seminției lui Manase. El i-a adus la Halah, la Habor, la Hara și la râul Gozan, unde au rămas până în ziua de azi.

Copyright information for NTLR