a+ 1:10 Sau: voi, ci să fiți pe deplin uniți de aceeași gândire și de același scop.
b+ 1:12 Atât Chifa / Chefa (aramaică), cât și Petru (greacă), înseamnă piatră; peste tot în carte
c+ 1:17 Sau: Vestea Bună; peste tot în carte
d+ 1:19 Vezi Is. 29:14
e+ 1:20 Lit.: scribi, în sensul de erudiți, experți în Lege; cei care studiau, interpretau și învățau legea scrisă și orală. Majoritatea erau farisei
f+ 1:20 Sau: filozoful
g+ 1:26 Lit.: după carne ( fire )
h+ 1:31 Vezi Ier. 9:24

1 Corinthians 1

1Pavel, chemat prin voia lui Dumnezeu să fie apostol al lui Cristos Isus, și fratele Sostenes,

2către biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către cei sfințiți în Cristos Isus, chemați să fie sfinți împreună cu toți cei ce cheamă Numele Domnului nostru, Isus Cristos, Domnul lor și al nostru, în orice loc:

3har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Cristos!

Mulțumire

4Întotdeauna Îi mulțumesc Dumnezeului meu pentru voi, din pricina harului lui Dumnezeu, care v-a fost dat în Cristos Isus

5și datorită căruia ați fost îmbogățiți în vorbire și în orice fel de cunoaștere,

6întrucât mărturia despre Cristos a fost confirmată în mijlocul vostru.

7Astfel, așteptând descoperirea Domnului nostru Isus Cristos, voi nu sunteți lipsiți de nici un dar,

8iar El vă va și întări până la sfârșit, astfel încât să fiți fără vină în ziua Domnului nostru Isus Cristos.

9Credincios este Dumnezeu, prin Care ați fost chemați la părtășia cu Fiul Său, Isus Cristos, Domnul nostru.

Dezbinări în biserică

10Vă îndemn, fraților, în Numele Domnului nostru Isus Cristos, să aveți toți același fel de vorbire și să nu fie dezbinări între voi, ci să fiți pe deplin uniți în gândire și în scop. a

11Căci, fraților, mi s-a dat de știre despre voi, de către cei ai Cloei, că între voi sunt certuri.

12Ceea ce vreau să spun este că fiecare dintre voi zice: „Eu sunt al lui Pavel!“ sau „Eu sunt al lui Apolos!“ sau „Eu sunt al lui Chifa b!“ sau „Eu sunt al lui Cristos!“

13Oare a fost Cristos împărțit? Sau oare Pavel a fost răstignit pentru voi? Sau în numele lui Pavel ați fost voi botezați?

14Îi mulțumesc lui Dumnezeu că n-am botezat pe nici unul dintre voi, în afară de Crispus și Gaius,

15pentru ca nimeni să nu poată spune că ați fost botezați în numele meu!

16Da, i-am botezat și pe cei din casa lui Stefanas, dar în afară de aceștia nu știu să mai fi botezat pe altcineva.

17Căci Cristos nu m-a trimis să botez, ci să vestesc Evanghelia c, nu cu înțelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Cristos să fie golită de folosul ei.

Cristos, înțelepciunea și puterea lui Dumnezeu

18Căci mesajul crucii este o nebunie pentru cei ce pier, însă pentru noi, cei care suntem mântuiți, este puterea lui Dumnezeu.

19Fiindcă este scris: „Voi distruge înțelepciunea celor înțelepți și voi respinge priceperea celor pricepuți.“ d

20Unde este înțeleptul? Unde este cărturarul e? Unde este polemistul f acestui veac? N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea lumii?

21Întrucât, în înțelepciunea lui Dumnezeu, lumea nu L-a cunoscut pe Dumnezeu prin înțelepciune, Dumnezeu a găsit de cuviință ca prin nebunia predicării să-i mântuiască pe cei care cred.

22Iudeii cer semne, iar grecii caută înțelepciune,

23însă noi Îl predicăm pe Cristos cel răstignit, o pricină de poticnire pentru iudei și o nebunie pentru neamuri.

24Dar pentru cei chemați, atât iudei, cât și greci, Cristos este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu.

25Căci nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât oamenii și slăbiciunea lui Dumnezeu este mai puternică decât oamenii.

26Fraților, uitați-vă la voi, cei care ați fost chemați: printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul oamenilor g, nici mulți puternici, nici mulți de viță nobilă.

27Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii, ca să le facă de rușine pe cele înțelepte; și Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii, ca să le facă de rușine pe cele tari.

28Dumnezeu a ales lucrurile de jos ale lumii și lucrurile disprețuite, ba chiar lucrurile care nu sunt, ca să anuleze lucrurile care sunt.

29Astfel, nimeni nu se poate lăuda înaintea lui Dumnezeu.

30Iar voi, datorită Lui, sunteți în Cristos Isus, Care a devenit pentru noi înțelepciune de la Dumnezeu, dreptate, sfințire și răscumpărare,

31pentru ca, așa cum este scris: „Cel ce se laudă să se laude în Domnul.“ h

Copyright information for NTLR