a+ 10:7 Vezi Ex. 32:6
b+ 10:18 Adică poporul Israel, care este Israel „după trup“, spre deosebire de Biserică, care este Israelul „spiritual“
c+ 10:26 Vezi Ps. 24:1
d+ 10:28 Cele mai importante și mai timpurii mss nu conțin aceste cuvinte

1 Corinthians 10

Învățăminte din istoria lui Israel

1Fraților, nu vreau să nu știți că toți strămoșii noștri erau sub nor, toți au trecut prin mare,

2toți au fost botezați pentru Moise în nor și în mare,

3toți au mâncat aceeași hrană duhovnicească

4și toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că au băut din Stânca duhovnicească Care-i însoțea, iar Stânca era Cristos.

5Totuși, Dumnezeu n-a fost mulțumit cu cei mai mulți dintre ei, iar trupurile lor au fost împrăștiate prin pustie.

6Aceste lucruri sunt exemple pentru noi, pentru ca noi să nu dorim lucruri rele, așa cum au dorit ei.

7Să nu fiți idolatri, așa cum au fost unii dintre ei, după cum este scris: „Poporul s-a așezat să mănânce și să bea, după care s-a sculat să se distreze.“ a

8Să nu fim desfrânați, așa cum au fost unii dintre ei, astfel că într-o singură zi au murit douăzeci și trei de mii.

9Să nu-L punem pe Cristos la încercare, așa cum au făcut unii dintre ei și au fost omorâți de șerpi.

10Să nu cârtiți, așa cum au făcut unii dintre ei și au fost nimiciți de nimicitorul.

11Aceste lucruri li s-au întâmplat lor pentru a ne servi nouă drept exemple și au fost scrise pentru a ne avertiza pe noi, cei peste care urmau să vină sfârșiturile veacurilor.

12Așadar, cel ce crede că stă în picioare, să aibă grijă să nu cadă!

13Nu v-a cuprins nici o ispită care să nu fie potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, Care este credincios, nu va permite să fiți ispitiți peste puterea voastră, ci odată cu ispita a pregătit și mijlocul de a o putea răbda.

Jertfele aduse idolilor și Cina Domnului

14De aceea, preaiubiții mei, fugiți de idolatrie!

15Vorbesc cu voi ca și cu niște oameni înțelepți. Judecați singuri ceea ce vă spun!

16Paharul binecuvântării, pe care îl binecuvântăm, nu este oare părtășia cu sângele lui Isus Cristos? Pâinea pe care o frângem nu este oare părtășia cu trupul lui Cristos?

17Pentru că este o pâine, noi, care suntem mulți, suntem un trup, întrucât toți mâncăm dintr-o singură pâine.

18Uitați-vă la Israelul după trup b: cei ce mănâncă jertfele nu sunt oare în părtășie cu altarul?

19Deci, ce zic eu? Că ce este jertfit idolilor este ceva sau că idolul este ceva?

20Nu, ci că jertfele păgânilor sunt aduse demonilor, nu lui Dumnezeu. Iar eu nu vreau ca voi să fiți în părtășie cu demonii!

21Nu puteți bea și paharul Domnului, și paharul demonilor! Nu puteți lua parte și la masa Domnului, și la masa demonilor!

22Sau vrem oare să-L facem gelos pe Domnul?! Suntem noi mai puternici decât El?

Trăiți pentru slava lui Dumnezeu!

23Toate sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate sunt îngăduite, dar nu toate zidesc.

24Nimeni nu trebuie să urmărească binele propriu, ci binele altuia.

25Mâncați orice se vinde pe piața de carne, fără să vă puneți vreo întrebare din cauza conștiinței,

26căci „al Domnului este pământul cu tot ce este pe el!“ c

27Dacă un necredincios vă cheamă la masă și vreți să mergeți, mâncați orice vi se va da, fără să vă puneți vreo întrebare, din cauza conștiinței.

28Dacă însă cineva vă spune: „Aceasta a fost adusă ca jertfă!“, atunci să nu mâncați, din cauza celui care v-a spus și din cauza conștiinței (căci „al Domnului este pământul cu tot ce este pe el“) d;

29mă refer la conștiința celuilalt, nu la a voastră. Căci de ce să fie judecată libertatea mea de conștiința altuia?

30Dacă eu mulțumesc pentru mâncarea pe care o mănânc, de ce să fiu disprețuit din cauza unui lucru pentru care mulțumesc?

31Așadar, fie că mâncați, fie că beți sau orice altceva faceți, să le faceți pe toate pentru slava lui Dumnezeu.

32Să nu fiți pricină de poticnire nici pentru iudei, nici pentru greci, nici pentru biserica lui Dumnezeu,

33așa cum, de altfel, încerc și eu, în toate lucrurile, să plac tuturor, necăutând folosul meu, ci al multora, pentru a fi mântuiți!

Copyright information for NTLR