a+ 11:10 Pavel nu explică această referire a sa la îngeri ( contextul este acela al închinării publice a bisericii ). Este posibil ca el să fi făcut aluzie la faptul că îngerii privesc și sunt interesați de toate aspectele vieții de credință, nu numai de cele legate de mântuir e, ci și de cele ce vizează închin area creștin ă (vezi Ef. 3:10; 1 Tim. 5:21 )
b+ 11:14 Gr.: phisis, însă nu în sensul de natură, ca mediu, ci ca mod de a exista al lucrurilor
c+ 11:24 Gr.: euharistesas, de unde derivă cuvântul Euharistie, desemnând Cina Domnului
d+ 11:25 Vezi Mt. 26:26-29; Mc. 14:22-25; Lc. 22:17-20
e+ 11:30 În contextul biblic aceasta este o metaforă a morții

1 Corinthians 11

Fiți imitatorii mei, așa cum și eu sunt al lui Cristos!

Despre închinare, autoritate și acoperirea capului

Vă laud, pentru că întotdeauna vă amintiți de mine și țineți tradițiile așa cum vi le-am încredințat.

Dar vreau să știți că Cristos este capul oricărui bărbat, că bărbatul este capul femeii, iar Dumnezeu este capul lui Cristos.

Orice bărbat care se roagă sau profețește având ceva pe cap își necinstește Capul.

Și orice femeie care se roagă sau profețește cu capul descoperit își necinstește capul ei, pentru că este ca și cum ar fi rasă pe cap.

Dacă femeia nu are capul acoperit, ar putea la fel de bine să-și taie părul! Însă dacă este rușinos pentru o femeie să aibă părul tăiat sau să fie rasă, atunci să fie acoperită!

Căci un bărbat nu este dator să-și acopere capul, pentru că el este imaginea și slava lui Dumnezeu, iar femeia este slava bărbatului.

Nu bărbatul a fost făcut din femeie, ci femeia din bărbat,

și nu bărbatul a fost creat pentru femeie, ci femeia pentru bărbat.

10 De aceea, femeia trebuie să aibă pe cap un simbol al autorității, din cauza îngerilor a .

11 Cu toate acestea, în Domnul, femeia nu este independentă de bărbat, nici bărbatul față de femeie,

12 pentru că, așa cum femeia a venit din bărbat, la fel și bărbatul vine prin femeie și toate vin de la Dumnezeu.

13 Judecați voi singuri: este potrivit pentru o femeie să se roage lui Dumnezeu fără să fie acoperită?

14 Nu vă învață însăși natura b  că dacă un bărbat poartă părul lung, este o rușine pentru el,

15 însă dacă o femeie are părul lung aceasta este gloria ei? Căci părul i-a fost dat ca învelitoare.

16 Dacă însă cineva vrea să se certe, noi n-avem un astfel de obicei, nici bisericile lui Dumnezeu.

Despre Cina Domnului

17 Vă poruncesc acestea – nu vă laud, pentru că întâlnirile voastre fac mai mult rău decât bine.

18 Mai întâi, când vă adunați ca biserică, aud că între voi sunt dezbinări și, în parte, cred lucrul acesta,

19 căci trebuie să fie și partide între voi, ca să iasă la iveală cei găsiți buni între voi.

20 Când vă adunați, voi nu veniți să mâncați Cina Domnului,

21 pentru că, în timp ce mâncați, fiecare o ia înainte cu cina adusă de el, așa încât unul este flămând, iar altul este beat.

22 Nu aveți case unde să mâncați și să beți? Sau nu aveți respect pentru biserica lui Dumnezeu și îi umiliți pe cei care nu au nimic? Ce să vă spun? Să vă laud? În această privință nu vă laud.

23 Eu am primit de la Domnul ceea ce v-am dat, și anume că Domnul Isus, în noaptea în care a fost trădat, a luat o pâine

24 și, după ce a mulțumit c , a frânt-o și a zis: „Acesta este trupul Meu pentru voi; să faceți acest lucru în amintirea Mea!“

25 În același fel, după masă, a luat paharul și a zis: „Acest pahar este Noul Legământ în sângele Meu; ori de câte ori beți din el, să faceți lucrul acesta în amintirea Mea!“ d 

26 Căci ori de câte ori mâncați această pâine și beți acest pahar, vestiți moartea Domnului, până va veni El.

27 De aceea, oricine mănâncă pâinea sau bea paharul Domnului într-un mod nevrednic, va fi vinovat de păcat împotriva trupului și sângelui Domnului.

28 Fiecare trebuie să se cerceteze pe sine și abia apoi să mănânce pâinea și să bea paharul,

29 pentru că acela care mănâncă și bea fără să distingă trupul Domnului, mănâncă și bea judecata împotriva lui însuși.

30 De aceea mulți dintre voi sunt slabi și bolnavi, și destul de mulți dorm e .

31 Dar dacă ne cercetăm, nu mai suntem judecați.

32 Însă când suntem judecați de către Domnul suntem disciplinați, ca să nu fim condamnați împreună cu lumea.

33 Astfel, frații mei, când vă adunați să mâncați, așteptați-vă unul pe altul!

34 Dacă cineva este flămând, să mănânce acasă, ca să nu vă adunați pentru condamnarea voastră! Celelalte lucruri le voi rezolva când voi veni.

Copyright information for NTLR