a+ 11:10 Pavel nu explică această referire a sa la îngeri ( contextul este acela al închinării publice a bisericii ). Este posibil ca el să fi făcut aluzie la faptul că îngerii privesc și sunt interesați de toate aspectele vieții de credință, nu numai de cele legate de mântuir e, ci și de cele ce vizează închin area creștin ă (vezi Ef. 3:10; 1 Tim. 5:21 )
b+ 11:14 Gr.: phisis, însă nu în sensul de natură, ca mediu, ci ca mod de a exista al lucrurilor
c+ 11:24 Gr.: euharistesas, de unde derivă cuvântul Euharistie, desemnând Cina Domnului
d+ 11:25 Vezi Mt. 26:26-29; Mc. 14:22-25; Lc. 22:17-20
e+ 11:30 În contextul biblic aceasta este o metaforă a morții

1 Corinthians 11

1Fiți imitatorii mei, așa cum și eu sunt al lui Cristos!

Despre închinare, autoritate și acoperirea capului

2Vă laud, pentru că întotdeauna vă amintiți de mine și țineți tradițiile așa cum vi le-am încredințat.

3Dar vreau să știți că Cristos este capul oricărui bărbat, că bărbatul este capul femeii, iar Dumnezeu este capul lui Cristos.

4Orice bărbat care se roagă sau profețește având ceva pe cap își necinstește Capul.

5Și orice femeie care se roagă sau profețește cu capul descoperit își necinstește capul ei, pentru că este ca și cum ar fi rasă pe cap.

6Dacă femeia nu are capul acoperit, ar putea la fel de bine să-și taie părul! Însă dacă este rușinos pentru o femeie să aibă părul tăiat sau să fie rasă, atunci să fie acoperită!

7Căci un bărbat nu este dator să-și acopere capul, pentru că el este imaginea și slava lui Dumnezeu, iar femeia este slava bărbatului.

8Nu bărbatul a fost făcut din femeie, ci femeia din bărbat,

9și nu bărbatul a fost creat pentru femeie, ci femeia pentru bărbat.

10De aceea, femeia trebuie să aibă pe cap un simbol al autorității, din cauza îngerilor a.

11Cu toate acestea, în Domnul, femeia nu este independentă de bărbat, nici bărbatul față de femeie,

12pentru că, așa cum femeia a venit din bărbat, la fel și bărbatul vine prin femeie și toate vin de la Dumnezeu.

13Judecați voi singuri: este potrivit pentru o femeie să se roage lui Dumnezeu fără să fie acoperită?

14Nu vă învață însăși natura b că dacă un bărbat poartă părul lung, este o rușine pentru el,

15însă dacă o femeie are părul lung aceasta este gloria ei? Căci părul i-a fost dat ca învelitoare.

16Dacă însă cineva vrea să se certe, noi n-avem un astfel de obicei, nici bisericile lui Dumnezeu.

Despre Cina Domnului

17Vă poruncesc acestea – nu vă laud, pentru că întâlnirile voastre fac mai mult rău decât bine.

18Mai întâi, când vă adunați ca biserică, aud că între voi sunt dezbinări și, în parte, cred lucrul acesta,

19căci trebuie să fie și partide între voi, ca să iasă la iveală cei găsiți buni între voi.

20Când vă adunați, voi nu veniți să mâncați Cina Domnului,

21pentru că, în timp ce mâncați, fiecare o ia înainte cu cina adusă de el, așa încât unul este flămând, iar altul este beat.

22Nu aveți case unde să mâncați și să beți? Sau nu aveți respect pentru biserica lui Dumnezeu și îi umiliți pe cei care nu au nimic? Ce să vă spun? Să vă laud? În această privință nu vă laud.

23Eu am primit de la Domnul ceea ce v-am dat, și anume că Domnul Isus, în noaptea în care a fost trădat, a luat o pâine

24și, după ce a mulțumit c, a frânt-o și a zis: „Acesta este trupul Meu pentru voi; să faceți acest lucru în amintirea Mea!“

25În același fel, după masă, a luat paharul și a zis: „Acest pahar este Noul Legământ în sângele Meu; ori de câte ori beți din el, să faceți lucrul acesta în amintirea Mea!“ d

26Căci ori de câte ori mâncați această pâine și beți acest pahar, vestiți moartea Domnului, până va veni El.

27De aceea, oricine mănâncă pâinea sau bea paharul Domnului într-un mod nevrednic, va fi vinovat de păcat împotriva trupului și sângelui Domnului.

28Fiecare trebuie să se cerceteze pe sine și abia apoi să mănânce pâinea și să bea paharul,

29pentru că acela care mănâncă și bea fără să distingă trupul Domnului, mănâncă și bea judecata împotriva lui însuși.

30De aceea mulți dintre voi sunt slabi și bolnavi, și destul de mulți dorm e.

31Dar dacă ne cercetăm, nu mai suntem judecați.

32Însă când suntem judecați de către Domnul suntem disciplinați, ca să nu fim condamnați împreună cu lumea.

33Astfel, frații mei, când vă adunați să mâncați, așteptați-vă unul pe altul!

34Dacă cineva este flămând, să mănânce acasă, ca să nu vă adunați pentru condamnarea voastră! Celelalte lucruri le voi rezolva când voi veni.

Copyright information for NTLR