a+ 12:13 Sau: de un; sau: cu un

1 Corinthians 12

Darurile Duhului

Cu privire la darurile duhovnicești, fraților, nu vreau să fiți în necunoștință.

Voi știți că, atunci când erați păgâni, erați ademeniți și conduși de idolii cei muți.

De aceea, vreau să înțelegeți că nimeni care vorbește prin Duhul lui Dumnezeu nu spune: „Isus să fie blestemat!“ și, de asemenea, nimeni nu poate să spună: „Isus este Domn!“ decât prin Duhul Sfânt.

Există o diversitate de daruri, dar este Același Duh.

Există o diversitate de posibilități de slujire, dar este Același Domn.

Există, de asemenea, o diversitate de lucrări, dar este Același Dumnezeu, Cel Care face ca toate acestea să lucreze în fiecare.

Prezența Duhului este făcută cunoscută fiecăruia pentru binele tuturor.

Unuia îi este dat prin Duhul un cuvânt de înțelepciune, altuia – un cuvânt de cunoaștere, potrivit cu Același Duh,

altuia – credință, prin Același Duh, altuia – daruri de vindecare, prin Același singur Duh,

10 altuia – înfăptuirea de minuni, altuia – profeția, altuia – discernerea duhurilor, altuia – felurite limbi, altuia – interpretarea limbilor.

11 Toate acestea sunt făcute de Unul și Același Duh, Care dă fiecăruia în parte, așa cum vrea.

Un singur trup, mai multe mădulare

12 Așa cum trupul este unul și are multe mădulare, iar toate mădularele trupului, deși multe, sunt un trup, la fel este și cu Cristos.

13 Noi toți am fost botezați într-un a  singur Duh, într-un singur trup, fie iudei, fie greci, fie sclavi, fie oameni liberi, și tuturor ne-a fost dat să bem dintr-un singur Duh.

14 Într-adevăr, trupul nu este alcătuit numai dintr-un singur mădular, ci din mai multe.

15 Dacă piciorul ar spune: „Pentru că nu sunt mână, nu aparțin trupului“, nu este pentru aceasta din trup?

16 Dacă urechea ar spune: „Pentru că nu sunt ochi, nu aparțin trupului“, nu este pentru aceasta din trup?

17 Dacă întreg trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă întreg trupul ar fi auz, unde ar fi mirosul?

18 Dar, de fapt, Dumnezeu a aranjat mădularele în trup, pe fiecare dintre ele așa cum a vrut El.

19 Dacă însă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul?

20 Dar sunt multe mădulare și un singur trup.

21 Ochiul nu-i poate spune mâinii: „N-am nevoie de tine!“, iar capul nu le poate spune picioarelor: „N-am nevoie de voi!“,

22 ci, dimpotrivă, acele mădulare ale trupului care par a fi mai slabe sunt absolut necesare,

23 iar acele mădulare ale trupului care ni se par mai puțin vrednice de cinste le îmbrăcăm cu mai multă cinste și mădularele noastre mai puțin plăcute le tratăm cu mai mult respect,

24 pe când mădularele noastre cele mai atractive nu au nevoie de aceasta. Dar Dumnezeu așa a aranjat trupul, dând o mai mare onoare unui mădular inferior,

25 ca să nu fie nici o dezbinare în trup, ci mădularele să aibă grijă unele de altele.

26 Dacă un mădular suferă, toate mădularele trupului suferă împreună cu el; dacă un mădular este onorat, toate mădularele se bucură împreună cu el.

27 Voi sunteți trupul lui Cristos și fiecare este un mădular al lui.

28 Dumnezeu a desemnat în biserică mai întâi apostoli, în al doilea rând profeți, în al treilea rând învățători, apoi pe cei care fac minuni, apoi pe cei care au daruri de vindecare, de ajutorare, de administrare și pe ceiceau darul feluritelor limbi.

29 Sunt oare toți apostoli? Sunt toți profeți? Sunt toți învățători? Fac toți minuni?

30 Au toți daruri de vindecare? Vorbesc toți în limbi? Traduc toți?

31 Deci fiți plini de râvnă după cele mai importante daruri. Și vă voi arăta o cale dincolo de orice comparație.

Copyright information for NTLR