a+ 16:15 Provincie romană cu capitala la Corint
b+ 16:19 Este vorba despre provincia romană Asia, cu capitala de facto la Efes, privincie care ocupa, alături de alte provincii, aria geografică cunoscută ca Asia Mică
c+ 16:19 În Faptele Apostolilor, Luca folosește diminutivul, Priscila, pe când Pavel folosește numele nediminutivat, Prisca
d+ 16:22 Marana tha! înseamnă, în aramaică, Vino, Doamne!
e+ 16:24 Unele mss timpurii nu conțin acest cuvânt; este posibil ca scribii să fi adăugat mai târziu cuvântul amen la sfârșitul fiecărei cărți, deoarece foarte multe mss grecești încheie toate cărțile, mai puțin Faptele Apostolilor, Iacov și 3 Ioan, cu acest cuvânt

1 Corinthians 16

Strângerea de ajutoare pentru sfinți

Cu privire la strângerea de ajutoare pentru sfinți, faceți și voi ceea ce le-am spus și bisericilor din Galatia să facă:

în prima zi a fiecărei săptămâni, fiecare dintre voi să pună deoparte, din ceea ce a câștigat, pentru ca atunci când vin să nu mai fie necesar să se strângă nimic.

Când voi sosi, pe cei pe care-i considerați vrednici îi voi trimite cu scrisori să ducă darul vostru la Ierusalim.

Dacă mi se va părea potrivit să merg și eu, vor merge cu mine.

Planuri de călătorie

Voi veni la voi după ce voi trece prin Macedonia, căci prin Macedonia voi trece.

Probabil voi petrece un timp cu voi, poate chiar toată iarna, pentru ca voi să mă puteți trimite mai departe, oriunde aș merge.

Nu vreau să vă văd doar în treacăt. Sper să rămân un timp la voi, dacă Domnul îmi va permite.

Însă voi rămâne în Efes până la Cincizecime,

întrucât mi s-a deschis o ușă largă pentru o mare lucrare, dar sunt mulți potrivnici.

10 Dacă vine Timotei, vedeți să se simtă fără frică între voi, pentru că și el face lucrarea Domnului, ca și mine.

11 De aceea, nimeni să nu-l disprețuiască. Trimiteți-l mai departe, ca să poată veni la mine, pentru că eu îl aștept împreună cu frații.

12 Cu privire la fratele Apolos, l-am rugat stăruitor să vină la voi, împreună cu frații. El însă n-a dorit să vină acum, ci va veni atunci când va avea o ocazie potrivită.

Îndemnuri și saluturi finale

13 Vegheați, stați fermi în credință, fiți bărbați, fiți tari!

14 Tot ceea ce faceți să faceți cu dragoste.

15 Vă dau un îndemn, fraților: știți despre cei din casa lui Stefanas, că ei sunt cel dintâi rod al Ahaiei a  și că s-au dat pe ei înșiși pentru a-i sluji pe sfinți.

16 Supuneți-vă unor astfel de oameni și fiecăruia care lucrează și trudește împreună cu ei!

17 Mă bucur de venirea lui Ștefanas, a lui Fortunatus și a lui Ahaicus, pentru că ei, în lipsa voastră, v-au ținut locul.

18 Ei au înviorat duhul meu și al vostru. Apreciați astfel de oameni!

19 Bisericile din Asia b  vă salută. Aquila și Prisca c , împreună cu biserica din casa lor, vă salută călduros în Domnul.

20 Toți frații vă salută. Salutați-vă unul pe altul cu o sărutare sfântă!

21 Eu, Pavel, scriu acest salut cu mâna mea.

22 Dacă cineva nu-L iubește pe Domnul, să fie blestemat! Marana tha ! d 

23 Harul Domnului Isus să fie cu voi!

24 Dragostea mea este cu voi toți, în Cristos Isus. (Amin.) e 

Copyright information for NTLR