a+ 2:7 În NT, prin taină se înțelege ceva ce înainte nu fusese cunoscut, dar care acum este descoperit de Dumnezeu poporului Său; taina este descoperită tuturor, însă numai cei ce au credință o înțeleg; contrar religiilor misterelor, foarte răspândite în acea vreme în lumea greco-romană, care susțineau că tainele erau cunoscute numai de cei inițiați
b+ 2:9 Vezi Is. 64:4
c+ 2:16 Vezi Is. 40:13

1 Corinthians 2

1Fraților, și eu, când am venit la voi, n-am venit vestindu-vă taina lui Dumnezeu prin cuvinte elevate sau printr-o înțelepciune strălucită,

2pentru că am hotărât să nu știu nimic între voi decât pe Isus Cristos și pe El răstignit.

3Eu am venit la voi în slăbiciune, în frică și în mare tremur,

4iar cuvântul și predicarea mea nu se bazau pe vorbele convingătoare ale înțelepciunii, ci pe dovada Duhului și a puterii,

5ca astfel credința voastră să nu fie întemeiată pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu.

Înțelepciunea care vine prin Duhul

6Totuși ceea ce vorbim noi printre cei maturi este o înțelepciune, dar nu a veacului acestuia și nici a conducătorilor acestui veac, cărora li se va pune capăt,

7ci vorbim despre înțelepciunea tainică a  a lui Dumnezeu, care a fost ascunsă și pe care Dumnezeu a destinat-o, înainte de a fi veacurile, pentru gloria noastră.

8Nici unul dintre conducătorii acestei lumi n-a înțeles-o, pentru că, dacă ar fi înțeles-o, nu L-ar fi răstignit pe Domnul slavei.

9Totuși, așa cum este scris: „Nici un ochi n-a văzut, nici o ureche n-a auzit și la mintea omului nu s-a suit ceea ce a pregătit Dumnezeu pentru cei care-L iubesc.“ b 

10Dumnezeu însă ne-a descoperit aceste lucruri prin Duhul, pentru că Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu.

11Cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului, dacă nu duhul omului, care este în el? Tot astfel, nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu, în afară de Duhul lui Dumnezeu.

12Însă noi n-am primit duhul lumii, ci Duhul de la Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile care ne-au fost oferite prin har de către Dumnezeu.

13Nu vorbim prin cuvinte învățate prin înțelepciunea omenească, ci prin învățături de la Duhul, întrebuințând lucrurile duhovnicești pentru cei duhovnicești.

14Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie, și nu le poate înțelege, pentru că trebuie judecate duhovnicește.

15Cel duhovnicesc însă judecă toate lucrurile, iar el nu poate fi judecat de nimeni.

16Căci „Cine a cunoscut gândul Domnului, ca să-L poată sfătui?“ c Noi însă avem gândul lui Cristos.

Copyright information for NTLR