a+ 4:20 Împărăția lui Dumnezeu reprezintă domnia lui Dumnezeu, fiind în același timp o realitate prezentă și o nădejde în viitor; peste tot în carte

1 Corinthians 4

Apostolii lui Cristos

1Așadar, oamenii ar trebui să ne vadă ca pe niște slujitori ai lui Cristos, ca pe niște administratori ai tainelor lui Dumnezeu.

2În rest, ce se cere de la administratori este ca fiecare să fie găsit credincios.

3Cât despre mine, puțin îmi pasă că aș fi judecat de voi sau de vreun tribunal omenesc; ba încă nici eu însumi nu mă mai judec.

4Căci n-am nimic să-mi reproșez; totuși nu prin aceasta sunt îndreptățit. Cel Ce mă judecă este Domnul.

5De aceea, nu judecați nimic înainte de timpul potrivit, înainte să vină Domnul, Care va lumina lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi planurile inimilor. Atunci fiecare își va primi lauda de la Dumnezeu.

6Fraților, am aplicat toate acestea mie și lui Apolos, de dragul vostru, pentru ca, prin noi, să învățați ce înseamnă „nimic dincolo de ceea ce este scris“ și astfel nici unul dintre voi să nu se mândrească cu cineva împotriva altcuiva.

7Căci cine te face diferit? Ce lucru ai, pe care să nu-l fi primit? Iar dacă l-ai primit, de ce te lauzi, ca și cum nu l-ai fi primit?

8Sunteți deja sătui! V-ați îmbogățit deja! Ați început să domniți fără noi! Și măcar de ați domni, ca să domnim și noi împreună cu voi!

9Căci parcă Dumnezeu a făcut din noi, apostolii, oamenii cei mai de pe urmă, niște condamnați la moarte, un spectacol pentru lume, pentru îngeri și pentru oameni.

10Noi suntem „nebuni“ de dragul lui Cristos, iar voi sunteți înțelepți în Cristos; noi suntem slabi, iar voi sunteți puternici; voi sunteți onorați, iar noi suntem dezonorați.

11Până acum suntem flămânzi și însetați, suntem în zdrențe, suntem bătuți și fără casă

12și trudim lucrând cu mâinile noastre. Când suntem blestemați, binecuvântăm; când suntem persecutați, îndurăm;

13când suntem defăimați, încurajăm. Am ajuns până în ziua de azi ca gunoiul acestei lumi, mizeria tuturor.

14Nu vă scriu acestea ca să vă fac de rușine, ci ca să vă sfătuiesc ca pe niște copii preaiubiți ai mei.

15Chiar dacă ați avea zece mii de călăuze în Cristos, totuși nu aveți mai mulți părinți, pentru că eu v-am născut în Cristos Isus, prin Evanghelie.

16Vă îndemn deci, fiți imitatorii mei!

17De aceea vi l-am trimis pe Timotei, copilul meu preaiubit și credincios în Domnul; el vă va reaminti căile mele în Cristos Isus, așa cum le învăț eu în toate bisericile.

18Unii dintre voi au devenit aroganți, ca și cum n-aș veni la voi.

19Însă, dacă Domnul va vrea, voi veni curând, și atunci voi vedea nu cuvintele, ci puterea celor ce au devenit aroganți.

20Căci Împărăția lui Dumnezeu a  nu stă în cuvinte, ci în putere.

21Ce vreți? Să vin la voi cu nuiaua sau cu dragoste și cu duhul blândeții?

Copyright information for NTLR