a+ 6:4 Sau: în
b+ 6:4 Sau: pentru / în biserică!
c+ 6:16 Vezi Gen. 2:24
d+ 6:20 Cele mai importante și mai timpurii mss nu conțin cuvintele dintre paranteze

1 Corinthians 6

Despre litigii între frați

1Dacă unul dintre voi se ceartă cu un altul, cum îndrăznește să meargă să fie judecat de către cei nedrepți, și nu de către sfinți?

2Sau oare voi nu știți că sfinții vor judeca lumea? Iar dacă prin voi va fi judecată lumea, sunteți voi nevrednici să judecați cazuri mici?

3Nu știți că noi îi vom judeca pe îngeri? Cu cât mai mult lucrurile acestei vieți?

4Dacă aveți deci cazuri privitoare la lucrurile acestei vieți, voi puneți judecători pe aceia care nu au însemnătate pentru a biserică? b

5Spun aceasta spre rușinea voastră! Nu există între voi nici cel puțin un om destul de înțelept pentru a judeca între frați?

6Dar fratele merge la judecată împotriva fratelui său și încă înaintea necredincioșilor!

7Chiar faptul că aveți cazuri de judecată între voi înșivă este deja o dovadă a înfrângerii voastre. De ce n-ați vrut mai degrabă să suferiți nedreptatea? De ce n-ați vrut, mai degrabă, să fiți păgubiți?

8Însă voi sunteți cei care nedreptățiți și păgubiți și încă pe frați!

9Sau oare nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați! Nici cei desfrânați, nici cei idolatri, nici cei adulteri, nici bărbații care practică prostituția, nici homosexualii,

10nici hoții, nici cei lacomi, nici bețivii, nici bârfitorii, nici tâlharii nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu.

11Și așa erau unii dintre voi. Dar ați fost curățiți, ați fost sfințiți, ați fost îndreptățiți în Numele Domnului Isus Cristos și prin Duhul Dumnezeului nostru.

Despre desfrâu

12Toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos. Toate îmi sunt îngăduite, dar nimic nu va pune stăpânire pe mine!

13Mâncărurile sunt pentru stomac, iar stomacul este pentru mâncăruri; și Dumnezeu va distruge și pe unul și pe celelalte. Dar trupul nu este pentru desfrâu, ci pentru Domnul, iar Domnul pentru trup.

14Și Dumnezeu L-a înviat pe Domnul și ne va învia și pe noi prin puterea Lui.

15Nu știți că trupurile voastre sunt mădulare ale lui Cristos? Așadar, voi lua eu oare un mădular al lui Cristos și-l voi face mădular al unei prostituate?! Niciodată!

16Sau nu știți că cel ce se alipește de o prostituată este un singur trup cu ea? Căci este spus: „Cei doi vor deveni un singur trup.“ c

17Dar cel ce se alipește de Domnul este un singur duh cu El.

18Fugiți de desfrâu! Toate celelalte păcate pe care le săvârșește omul sunt în afara trupului, dar cel care săvârșește desfrâu păcătuiește împotriva trupului său.

19Sau oare nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt Care este în voi, pe Care-L aveți de la Dumnezeu, și că voi nu sunteți ai voștri?

20Căci voi ați fost cumpărați cu un preț. Slăviți-L deci pe Dumnezeu în trupul (și în duhul) vostru (care sunt ale lui Dumnezeu) d!

Copyright information for NTLR