a+ 7:1 Expresie eufemistică cu referire la relațiile sexuale; expresia apare de zece ori în literatura greacă și, cu o singură excepție, se referă la relații sexuale (de ex., Josefus, Antich. 1.8.1; Gen. 20:6 (LXX); Prov. 6:29 (LXX); este posibil ca această afirmație să fi fost folosită de corint i eni ca un slogan, pe care Pavel trebuie să-l corecteze acum
b+ 7:5 Cele mai importante și mai timpurii mss nu conțin aceste cuvinte
c+ 7:5 Vezi nota de la 5:5
d+ 7:14 Nu se referă la aspectul mântuirii, ci are în vedere faptul că soțul necredincios se află în sfera binecuvântărilor lui Dumnezeu, beneficiind de acestea datorită soției credincioase
e+ 7:36 Lit.: fecioara lui; termenul și, de aici, textul este dificil de interpretat; termenul se poate referi atât la o fiică fecioară sau la o sclavă, cât și la o logodnică
f+ 7:36 Sau, cu referire la cel logodit: și dacă dorința lui este prea puternică
g+ 7:36 Sau: s-o mărite, dacă este vorba despre o fiică
h+ 7:36 Sau: s-o mărite
i+ 7:37 Sau: să nu-și mărite fiica
j+ 7:38 Lit.: fecioara
k+ 7:38 Sau: cel care-și mărita fiica ( fecioară )
l+ 7:38 Sau: cel care nu și-o mărită

1 Corinthians 7

Despre căsătorie

Cu privire la lucrurile pe care mi le-ați scris, „este bine pentru un om să nu se atingă de femeie“ a ,

însă, datorită cazurilor de desfrâu, fiecare bărbat să-și aibă propria soție și fiecare femeie să-și aibă propriul soț.

Soțul să-și împlinească datoria față de soție și, de asemenea, și soția față de soț.

Soția nu este stăpână pe trupul ei, ci soțul. Tot astfel, nu soțul este stăpân pe trupul său, ci soția.

Nu vă refuzați unul pe altul, decât doar prin înțelegere, pentru un timp, ca să vă dedicați (postului și) b  rugăciunii, și apoi fiți din nou împreună, ca să nu vă ispitească Satan c  din cauza nestăpânirii voastre.

Spun aceasta ca o îngăduință, nu ca o poruncă.

Eu doresc ca toți oamenii să fie așa cum sunt eu, însă fiecare are propriul său dar de la Dumnezeu, unii de un fel, alții de alt fel.

Celor necăsătoriți și văduvelor le spun că este bine pentru ei să rămână așa cum sunt eu.

Dar, dacă nu se pot stăpâni, să se căsătorească, pentru că este mai bine să se căsătorească decât să ardă de dorință.

10 Celor căsătoriți le dau această poruncă, nu eu, ci Domnul: soția nu trebuie să se despartă de soțul ei;

11 dacă se desparte, atunci să rămână necăsătorită sau să se împace cu soțul ei, iar soțul nu trebuie să divorțeze de soția lui.

12 Celorlalți vă spun eu, nu Domnul, că, dacă un frate are soția necredincioasă și ea vrea să stea cu el, el să nu divorțeze de ea,

13 iar dacă o femeie are soțul necredincios și el vrea să stea cu ea, ea să nu divorțeze de soțul ei.

14 Căci soțul necredincios este sfințit d  prin soția lui, iar soția necredincioasă este sfințită prin fratele, altfel copiii voștri ar fi necurați, dar așa sunt sfinți.

15 Însă dacă cel necredincios vrea să se despartă, să se despartă. În astfel de circumstanțe, fratele sau sora nu sunt legați. Dumnezeu v-a chemat la pace.

16 Căci ce știi tu, soție, dacă-ți vei mântui soțul? Sau ce știi tu, soțule, dacă-ți vei mântui soția?

17 Cu toate acestea, fiecare să-și păstreze în viață locul pe care i l-a încredințat Domnul și la care l-a chemat Dumnezeu. Aceasta este regula pe care o dau în toate bisericile.

18 Era cineva circumcis atunci când a fost chemat? Să nu-și ascundă circumcizia! Era cineva necircumcis când a fost chemat? Să nu se circumcidă!

19 Circumcizia nu este nimic, și necircumcizia nu este nimic, ci importantă este ascultarea de poruncile lui Dumnezeu.

20 Fiecare să rămână în starea în care era atunci când l-a chemat Dumnezeu.

21 Erai sclav când ai fost chemat? Nu te neliniști! Dar dacă poți să ajungi liber, folosește acea ocazie!

22 Căci sclavul chemat în Domnul este omul liber al Domnului. De asemenea, cel care era liber când a fost chemat este sclavul lui Cristos.

23 Voi ați fost cumpărați cu un preț; să nu deveniți sclavi ai oamenilor!

24 Fraților, oricare ar fi fost starea în care a fost cineva când a fost chemat, să rămână lângă Dumnezeu!

25 Cu privire la fecioare, n-am nici o poruncă de la Domnul, dar îmi spun părerea, ca unul care, prin îndurarea Domnului, este vrednic de încredere:

26 eu cred că, din cauza necazurilor de acum, este mai bine ca fiecare să rămână în starea în care este.

27 Ești căsătorit? Nu căuta divorțul! Ești necăsătorit? Nu căuta soție!

28 Însă, dacă te căsătorești, nu păcătuiești. De asemenea, dacă o fecioară se căsătorește, nu păcătuiește. Însă cei care se căsătoresc vor avea necazuri ce țin de această viață, iar eu vreau să vă feresc de ele.

29 Fraților, ceea ce vreau să spun este că vremea s-a scurtat. De acum, cei ce au soții ar trebui să trăiască ca și cum n-ar avea soții;

30 cei ce plâng – ca și cum n-ar plânge; cei ce se bucură – ca și cum nu s-ar bucura; cei ce cumpără – ca și cum n-ar fi al lor;

31 iar cei ce se folosesc de lumea aceasta – ca și cum nu s-ar folosi de ea, căci chipul acestei lumi trece.

32 Eu doresc să fiți fără griji. Cel necăsătorit este preocupat de lucrurile Domnului, de cum anume să-I placă Domnului,

33 însă cel căsătorit este preocupat de lucrurile acestei lumi, de cum anume să-i placă soției,

34 astfel că el este împărțit. Femeia necăsătorită și fecioara sunt preocupate de lucrurile Domnului, de cum să fie sfinte în trup și în duh; dar cea căsătorită este preocupată de lucrurile lumii, de cum să-i placă soțului.

35 Vă spun acestea pentru binele vostru, nu ca să pun peste voi un laț, ci ca să trăiți corect, într-un devotament neîmpărțit față de Domnul.

36 Însă dacă cineva crede că se comportă nepotrivit față de logodnica lui e  și dacă ea a trecut de vârsta căsătoriei f , iar el simte că ar trebui să se căsătorească g , atunci să facă după cum vrea – nu păcătuiește, să se căsătorească h !

37 Însă oricine este convins în inima lui și nu este constrâns, ci își ține dorințele sub control și a hotărât în inima lui să nu se căsătorească cu logodnica sa i – și acesta face bine.

38 Deci cel care se căsătorește cu logodnica j  sa k  face bine, iar cel care nu se căsătorește l  face și mai bine.

39 O femeie nu este liberă atâta timp cât trăiește soțul ei, dar, dacă soțul ei moare, ea este liberă să se căsătorească cu cine dorește, dar în Domnul.

40 Însă, după părerea mea, ar fi mult mai fericită dacă ar rămâne așa cum este. Și cred că și eu am Duhul lui Dumnezeu.

Copyright information for NTLR