a+ 7:1 Expresie eufemistică cu referire la relațiile sexuale; expresia apare de zece ori în literatura greacă și, cu o singură excepție, se referă la relații sexuale (de ex., Josefus, Antich. 1.8.1; Gen. 20:6 (LXX); Prov. 6:29 (LXX); este posibil ca această afirmație să fi fost folosită de corint i eni ca un slogan, pe care Pavel trebuie să-l corecteze acum
b+ 7:5 Cele mai importante și mai timpurii mss nu conțin aceste cuvinte
c+ 7:5 Vezi nota de la 5:5
d+ 7:14 Nu se referă la aspectul mântuirii, ci are în vedere faptul că soțul necredincios se află în sfera binecuvântărilor lui Dumnezeu, beneficiind de acestea datorită soției credincioase
e+ 7:36 Lit.: fecioara lui; termenul și, de aici, textul este dificil de interpretat; termenul se poate referi atât la o fiică fecioară sau la o sclavă, cât și la o logodnică
f+ 7:36 Sau, cu referire la cel logodit: și dacă dorința lui este prea puternică
g+ 7:36 Sau: s-o mărite, dacă este vorba despre o fiică
h+ 7:36 Sau: s-o mărite
i+ 7:37 Sau: să nu-și mărite fiica
j+ 7:38 Lit.: fecioara
k+ 7:38 Sau: cel care-și mărita fiica ( fecioară )
l+ 7:38 Sau: cel care nu și-o mărită

1 Corinthians 7

Despre căsătorie

1Cu privire la lucrurile pe care mi le-ați scris, „este bine pentru un om să nu se atingă de femeie“ a,

2însă, datorită cazurilor de desfrâu, fiecare bărbat să-și aibă propria soție și fiecare femeie să-și aibă propriul soț.

3Soțul să-și împlinească datoria față de soție și, de asemenea, și soția față de soț.

4Soția nu este stăpână pe trupul ei, ci soțul. Tot astfel, nu soțul este stăpân pe trupul său, ci soția.

5Nu vă refuzați unul pe altul, decât doar prin înțelegere, pentru un timp, ca să vă dedicați (postului și) b rugăciunii, și apoi fiți din nou împreună, ca să nu vă ispitească Satan c din cauza nestăpânirii voastre.

6Spun aceasta ca o îngăduință, nu ca o poruncă.

7Eu doresc ca toți oamenii să fie așa cum sunt eu, însă fiecare are propriul său dar de la Dumnezeu, unii de un fel, alții de alt fel.

8Celor necăsătoriți și văduvelor le spun că este bine pentru ei să rămână așa cum sunt eu.

9Dar, dacă nu se pot stăpâni, să se căsătorească, pentru că este mai bine să se căsătorească decât să ardă de dorință.

10Celor căsătoriți le dau această poruncă, nu eu, ci Domnul: soția nu trebuie să se despartă de soțul ei;

11dacă se desparte, atunci să rămână necăsătorită sau să se împace cu soțul ei, iar soțul nu trebuie să divorțeze de soția lui.

12Celorlalți vă spun eu, nu Domnul, că, dacă un frate are soția necredincioasă și ea vrea să stea cu el, el să nu divorțeze de ea,

13iar dacă o femeie are soțul necredincios și el vrea să stea cu ea, ea să nu divorțeze de soțul ei.

14Căci soțul necredincios este sfințit d prin soția lui, iar soția necredincioasă este sfințită prin fratele, altfel copiii voștri ar fi necurați, dar așa sunt sfinți.

15Însă dacă cel necredincios vrea să se despartă, să se despartă. În astfel de circumstanțe, fratele sau sora nu sunt legați. Dumnezeu v-a chemat la pace.

16Căci ce știi tu, soție, dacă-ți vei mântui soțul? Sau ce știi tu, soțule, dacă-ți vei mântui soția?

17Cu toate acestea, fiecare să-și păstreze în viață locul pe care i l-a încredințat Domnul și la care l-a chemat Dumnezeu. Aceasta este regula pe care o dau în toate bisericile.

18Era cineva circumcis atunci când a fost chemat? Să nu-și ascundă circumcizia! Era cineva necircumcis când a fost chemat? Să nu se circumcidă!

19Circumcizia nu este nimic, și necircumcizia nu este nimic, ci importantă este ascultarea de poruncile lui Dumnezeu.

20Fiecare să rămână în starea în care era atunci când l-a chemat Dumnezeu.

21Erai sclav când ai fost chemat? Nu te neliniști! Dar dacă poți să ajungi liber, folosește acea ocazie!

22Căci sclavul chemat în Domnul este omul liber al Domnului. De asemenea, cel care era liber când a fost chemat este sclavul lui Cristos.

23Voi ați fost cumpărați cu un preț; să nu deveniți sclavi ai oamenilor!

24Fraților, oricare ar fi fost starea în care a fost cineva când a fost chemat, să rămână lângă Dumnezeu!

25Cu privire la fecioare, n-am nici o poruncă de la Domnul, dar îmi spun părerea, ca unul care, prin îndurarea Domnului, este vrednic de încredere:

26eu cred că, din cauza necazurilor de acum, este mai bine ca fiecare să rămână în starea în care este.

27Ești căsătorit? Nu căuta divorțul! Ești necăsătorit? Nu căuta soție!

28Însă, dacă te căsătorești, nu păcătuiești. De asemenea, dacă o fecioară se căsătorește, nu păcătuiește. Însă cei care se căsătoresc vor avea necazuri ce țin de această viață, iar eu vreau să vă feresc de ele.

29Fraților, ceea ce vreau să spun este că vremea s-a scurtat. De acum, cei ce au soții ar trebui să trăiască ca și cum n-ar avea soții;

30cei ce plâng – ca și cum n-ar plânge; cei ce se bucură – ca și cum nu s-ar bucura; cei ce cumpără – ca și cum n-ar fi al lor;

31iar cei ce se folosesc de lumea aceasta – ca și cum nu s-ar folosi de ea, căci chipul acestei lumi trece.

32Eu doresc să fiți fără griji. Cel necăsătorit este preocupat de lucrurile Domnului, de cum anume să-I placă Domnului,

33însă cel căsătorit este preocupat de lucrurile acestei lumi, de cum anume să-i placă soției,

34astfel că el este împărțit. Femeia necăsătorită și fecioara sunt preocupate de lucrurile Domnului, de cum să fie sfinte în trup și în duh; dar cea căsătorită este preocupată de lucrurile lumii, de cum să-i placă soțului.

35Vă spun acestea pentru binele vostru, nu ca să pun peste voi un laț, ci ca să trăiți corect, într-un devotament neîmpărțit față de Domnul.

36Însă dacă cineva crede că se comportă nepotrivit față de logodnica lui e și dacă ea a trecut de vârsta căsătoriei f, iar el simte că ar trebui să se căsătorească g, atunci să facă după cum vrea – nu păcătuiește, să se căsătorească h!

37Însă oricine este convins în inima lui și nu este constrâns, ci își ține dorințele sub control și a hotărât în inima lui să nu se căsătorească cu logodnica sa i– și acesta face bine.

38Deci cel care se căsătorește cu logodnica j sa k face bine, iar cel care nu se căsătorește l face și mai bine.

39O femeie nu este liberă atâta timp cât trăiește soțul ei, dar, dacă soțul ei moare, ea este liberă să se căsătorească cu cine dorește, dar în Domnul.

40Însă, după părerea mea, ar fi mult mai fericită dacă ar rămâne așa cum este. Și cred că și eu am Duhul lui Dumnezeu.

Copyright information for NTLR