a+ 9:9 Vezi Deut. 25:4
b+ 9:16 Sau: motiv

1 Corinthians 9

Drepturile unui apostol

1Nu sunt eu liber? Nu sunt eu apostol? Nu L-am văzut eu pe Isus, Domnul nostru? Nu sunteți voi lucrarea mea în Domnul?

2Dacă nu sunt apostol pentru alții, pentru voi sunt, pentru că voi sunteți sigiliul apostoliei mele în Domnul!

3Aceasta este apărarea mea față de cei care mă critică.

4Nu avem dreptul să mâncăm și să bem?

5Nu avem dreptul să luăm alături de noi o soție credincioasă, cum fac ceilalți apostoli, frații Domnului, și Chifa?

6Sau numai eu și Barnabas nu avem dreptul să nu lucrăm?

7Cine a fost vreodată în armată pe cheltuiala lui? Cine plantează o vie și nu mănâncă din rodul ei? Sau cine păstorește o turmă și nu bea din laptele turmei?

8Oare spun eu acestea doar dintr-o perspectivă omenească? Nu spune și Legea la fel?

9În Legea lui Moise este scris: „Să nu legi gura boului în timp ce treieră grâul.“ a Oare doar pe boi îi are în vedere Dumnezeu aici?

10Sau o spune și cu privire la noi? Lucrul acesta a fost scris și pentru noi. Când plugarul ară și treierătorul treieră, trebuie să o facă cu speranța că vor avea parte de roade.

11Dacă noi am semănat printre voi bunurile duhovnicești, este mare lucru dacă secerăm de la voi lucruri materiale?

12Dacă alții au acest drept de la voi, oare noi nu-l avem și mai mult? Cu toate acestea, nu ne-am folosit de acest drept, ci îndurăm totul, pentru a nu pune vreo piedică în calea Evangheliei lui Cristos.

13Nu știți că cei care slujesc în Templu își primesc hrana de la Templu, iar cei care slujesc la altar își primesc partea din jertfe?

14Astfel, și Domnul a poruncit ca cei care vestesc Evanghelia să trăiască de pe urma Evangheliei.

15Însă eu nu m-am folosit de nici unul dintre aceste drepturi. Și nu v-am scris aceste lucruri ca să se facă așa pentru mine. Într-adevăr, mai degrabă aș vrea să mor decât să mă lase cineva fără acest motiv de laudă!

16Dacă eu vestesc Evanghelia, nu am dreptul b să mă laud, pentru că este obligația mea. Căci este vai de mine dacă nu vestesc Evanghelia!

17Dacă o fac pentru că vreau eu, am o răsplată, dar dacă nu este din voia mea, atunci este vorba de o responsabilitate care mi-a fost încredințată.

18Deci, care este răsplata mea? Este să ofer fără plată Evanghelia pe care o vestesc și astfel să nu mă folosesc de dreptul meu în Evanghelie.

19Deși sunt liber față de toți, m-am făcut sclavul tuturor, pentru a-i câștiga pe cât mai mulți.

20Față de iudei, am fost ca un iudeu, pentru a-i câștiga pe iudei. Față de cei ce sunt sub Lege, am fost ca unul care este sub Lege, măcar că nu sunt sub Lege, pentru a-i câștiga pe cei de sub Lege.

21Față de cei fără Lege, am fost ca unul fără Lege – măcar că nu sunt liber față de Legea lui Dumnezeu, ci sunt sub legea lui Cristos –, pentru a-i câștiga pe cei fără Lege.

22Pentru cei care sunt slabi în credință, m-am făcut slab, pentru a-i câștiga pe cei slabi. M-am făcut toate pentru toți, pentru ca, oricum, să-i mântuiesc pe unii dintre ei.

23Pe toate le fac de dragul Evangheliei, ca să am și eu parte de ea.

24Nu știți că toți alergătorii din arenă încearcă să câștige, însă numai unul primește premiul? Alergați deci în așa fel, încât să câștigați.

25Alergătorii dau dovadă de stăpânire de sine în toate lucrurile, pentru a primi o cunună care se veștejește, însă noi facem aceasta pentru una care nu se veștejește.

26Astfel, eu nu alerg fără țintă, nici nu mă bat ca unul care lovește în vânt,

27ci îmi țin trupul sub control și mi-l fac sclav, ca nu cumva, după ce am predicat altora, eu însumi să fiu descalificat.

Copyright information for NTLR