a+ 5:7- 8 Unele mss târzii ale VUL conțin: ce depun mărturie în cer: Tatăl, Cuvântul și Duhul Sfânt. 8 Și trei sunt cei ce depun mărturie pe pământ: Duhul; este important de menționat că această variantă textuală nu este întâlnită în nici un mss grecesc anterior sec. XVI
b+ 5:18 Sensul propoziției în greacă este nesigur; sau: ci Cel născut din Dumnezeu îl apăr ă; din punct de vedere al stilului ioanin, al sintaxei și al contextului, varianta din text este mai probabilă

1 John 5

Credința în Fiul lui Dumnezeu

1Oricine crede că Isus este Cristosul este născut din Dumnezeu și oricine iubește pe Cel Ce l-a născut iubește și pe cel născut din El.

2Prin aceasta cunoaștem că-i iubim pe copiii lui Dumnezeu: prin faptul că Îl iubim pe Dumnezeu și ascultăm de poruncile Lui.

3Căci aceasta este dragostea de Dumnezeu: să păzim poruncile Lui; și poruncile Lui nu sunt grele,

4pentru că oricine este născut din Dumnezeu învinge lumea. Și ceea ce a adus victorie asupra lumii este credința noastră.

5Cine este cel ce învinge lumea, dacă nu cel ce crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu?!

6Isus Cristos este Cel Ce a venit cu apă și sânge. Nu doar cu apă, ci cu apă și cu sânge. Duhul este Cel Ce depune mărturie, pentru că Duhul este adevărul.

7Căci trei sunt cei ce depun mărturie:

8Duhul a  , apa și sângele; iar cei trei sunt una în mărturisirea lor.

9Dacă acceptăm mărturia oamenilor, mărturia lui Dumnezeu este mai mare, pentru că aceasta este mărturia lui Dumnezeu, pe care El a depus-o cu privire la Fiul Său.

10Cel ce crede în Fiul lui Dumnezeu, are mărturia în el; cel ce nu-L crede pe Dumnezeu, L-a făcut mincinos, pentru că n-a crezut mărturia pe care Dumnezeu a depus-o cu privire la Fiul Său.

11Și mărturia este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viață veșnică, și această viață este în Fiul Său.

12Cel care-L are pe Fiul, are viața; cel care nu-L are pe Fiul lui Dumnezeu, nu are viața.

Epilog

13V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi, cei care credeți în Numele Fiului lui Dumnezeu, aveți viață veșnică.

14Și aceasta este îndrăzneala pe care o avem înaintea Lui: dacă cerem ceva după voia Lui, El ne ascultă.

15Iar dacă știm că ne ascultă, atunci orice Îi cerem, știm că avem lucrurile pe care le-am cerut de la El.

16Dacă cineva îl vede pe fratele său săvârșind un păcat care nu duce la moarte, să ceară, și Dumnezeu îi va da viață – vorbesc despre cei al căror păcat nu duce la moarte. Există un păcat care duce la moarte; nu pentru acela spun să se roage.

17Orice nedreptate este păcat, dar este păcat care nu duce la moarte.

18Știm că oricine este născut din Dumnezeu, nu trăiește în păcat, ci pe cel născut din Dumnezeu, Acesta îl apără b  , iar cel rău nu se atinge de el.

19Știm că suntem din Dumnezeu și că lumea întreagă zace în cel rău.

20Și știm că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat pricepere ca să-L cunoaștem pe Cel Adevărat. Și noi suntem în Cel Adevărat, în Fiul Său, Isus Cristos. El este adevăratul Dumnezeu și viața veșnică.

21Copilașilor, feriți-vă de idoli!

Copyright information for NTLR