a+ 1:4 Unele mss conțin: voastră

1 John 1

Cuvântul vieții

1Ceea ce era de la început, ceea ce am auzit, ceea ce am văzut cu ochii noștri, ceea ce am privit și ceea ce mâinile noastre au atins cu privire la Cuvântul vieții

2căci viața a fost arătată, iar noi am văzut-o și depunem mărturie și vă vestim viața veșnică care era cu Tatăl și care ne-a fost arătată –

3deci ceea ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Isus Cristos.

4Scriem aceste lucruri pentru ca bucuria noastră a să fie deplină.

Umblând în lumină

5Mesajul pe care l-am auzit de la El și pe care vi-l vestim este că Dumnezeu e lumină și în El nu este întuneric deloc.

6Dacă spunem că avem părtășie cu El, dar umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul.

7Dacă însă umblăm în lumină, după cum El este în lumină, avem părtășie unii cu alții, iar sângele lui Isus, Fiul Său, ne curățește de orice păcat.

8Dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi.

9Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nedreptate.

10Dacă zicem că n-am păcătuit, Îl facem mincinos, și Cuvântul Lui nu este în noi.

Copyright information for NTLR