a+ 10:5 Sau: și scările pe care el urca la Casa Domnului
b+ 10:10 Aproximativ 3,6 t
c+ 10:11 Sau: algum, specie de ienupăr, cu lemn plăcut mirositor; și în v. 12
d+ 10:14 Peste 20 t
e+ 10:16 Aproximativ 7 kg; unitatea de măsură nu este dată în TM, putând fi vorba și despre șase sute șaizeci și șase de beka, echivalentul a aproximativ 3,5 kg
f+ 10:17 Aproximativ 1,8 kg
g+ 10:22 Sau: corăbii de negoț; Tarșiș era probabil cea mai îndepărtată colonie feniciană în acea vreme, situată în Spania ori Sardinia. De aceea, o „corabie de Tarșiș“ era una solidă, în stare să transporte marfă la distanțe mari
h+ 10:26 Sau: călăreți
i+ 10:27 Sau: din Șefela, zona cu dealuri joase, piemontană, situată între centrul muntos al Canaanului și țărmul Mediteranei
j+ 10:28 Sau: din Muzur sau Musri, în Capadocia (Asia Mică); și în v. 29
k+ 10:28 Probabil Cilicia, în Asia Mică
l+ 10:29 Sau: sicli, greutate de bază, comună la toate popoarele semite antice; existau mai multe tipuri de șechel: regal ( 2 Sam. 14:26; aproximativ 13 gr ), obișnuit (aproximativ 12 gr ) și cel al Lăcașului (aproximativ 10 gr ); greutatea șechelului a variat în diferite vremuri și în diferite zone; aproximativ 7 kg
m+ 10:29 Aproximativ 2 kg

1 Kings 10

Regina din Șeba îl vizitează pe Solomon

Când regina din Șeba a auzit despre faima lui Solomon datorată Numelui Domnului , a venit ca să-l încerce prin întrebări grele.

Ea a sosit la Ierusalim însoțită de o caravană foarte numeroasă, având cu ea cămile încărcate cu mirodenii, foarte mult aur și pietre prețioase; a venit la Solomon și i-a vorbit despre tot ce avea pe inimă.

Solomon i-a răspuns la toate întrebările; nu a fost nimic prea greu pe care regele să nu fi știut să i-l clarifice.

Când regina din Șeba a văzut toată înțelepciunea lui Solomon, palatul pe care-l zidise,

mâncarea de la masa lui, locuința slujitorilor săi, slujirea servitorilor săi, veșmintele acestora, paharnicii lui și arderile lui de tot, pe care le aducea la Casa Domnului , a  i s-a tăiat răsuflarea.

Apoi i-a zis regelui: „Așadar, este adevărat ce am auzit în țara mea despre faptele tale și despre înțelepciunea ta!

Dar nu am crezut aceste lucruri până când nu am venit și până nu le-am văzut cu ochii mei. Iată însă că nu mi s-a spus nici măcar pe jumătate! Tu ai mai multă înțelepciune și bogăție decât se spune în zvonul pe care l-am auzit.

Fericiți sunt oamenii tăi și fericiți sunt acești slujitori ai tăi care stau mereu înaintea ta și care aud înțelepciunea ta!

Binecuvântat să fie Domnul , Dumnezeul tău, Care Și-a găsit plăcerea în tine, punându-te pe tronul lui Israel. Domnul îl iubește pe vecie pe Israel! El te-a pus rege ca să faci judecată și dreptate.“

10 Și ea i-a dăruit regelui o sută douăzeci de talanți b  de aur, o mare cantitate de mirodenii, precum și pietre prețioase. Niciodată n-au mai fost aduse așa de multe mirodenii ca acelea pe care regina din Șeba i le-a dăruit regelui Solomon.

11 (Corăbiile lui Hiram, care au adus aur din Ofir, au mai adus din Ofir și mari cantități de lemn de almug c  și pietre prețioase.

12 Din lemnul de almug regele a făcut trepte pentru Casa Domnului și pentru palatul regelui, lire și harfe pentru cântăreți. Niciodată n-a mai fost adus lemn de almug și nici n-a mai fost văzut de atunci.)

13 Regele Solomon i-a dat reginei din Șeba tot ceea ce ea și-a dorit și a cerut, pe lângă ceea ce regele Solomon i-a dăruit din generozitate. După aceea ea a plecat și s-a întors în țara sa împreună cu slujitorii săi.

Pericolele gloriei lui Solomon: condamnarea lui Solomon

14 Cantitatea de aur care intra anual în vistieria lui Solomon era de șase sute șaizeci și șase de talanți d  de aur,

15 în afară de cel care venea de la negustori și din negoțul comercianților, de la toți regii Arabiei și de la guvernatorii țării.

16 Regele Solomon a făcut două sute de scuturi mari din aur bătut, pentru fiecare scut folosind câte șase sute de șecheli e  de aur,

17 și trei sute de scuturi mici din aur bătut, pentru fiecare dintre aceste scuturi folosind câte trei mine f  de aur. Regele le-a pus în Palatul Pădurii Libanului.

18 Regele a mai făcut și un tron mare din fildeș și l-a poleit cu aur pur.

19 Tronul avea șase trepte, iar partea de sus era rotundă în spate. De fiecare parte a tronului era câte o rezemătoare, iar lângă fiecare rezemătoare era așezat câte un leu.

20 Pe cele șase trepte erau așezați, de-o parte și de alta, doisprezece lei. Așa ceva nu se mai făcuse pentru nici un regat.

21 Toate vasele de băut ale regelui Solomon erau din aur și toate vasele din Palatul Pădurii Libanului erau din aur pur. Nici unul nu era din argint, întrucât argintul nu era de mare preț în zilele lui Solomon.

22 Căci regele avea pe mare corăbii de Tarșiș g  care navigau împreună cu corăbiile lui Hiram și o dată la trei ani aduceau aur, argint, fildeș, maimuțe și păuni.

23 Regele Solomon i-a întrecut în bogăție și în înțelepciune pe toți regii pământului.

24 Toată lumea căuta să-l vadă pe Solomon, ca să-i asculte înțelepciunea pe care Dumnezeu o pusese în mintea lui.

25 An de an, fiecare dintre cei care veneau își aduceau darul: vase de argint și de aur, haine, arme, mirodenii, cai și catâri.

26 Solomon a adunat care și cai; avea o mie patru sute de care și douăsprezece mii de cai h , pe care îi ținea în cetățile pentru care, precum și împreună cu el, la Ierusalim.

27 Regele a făcut ca argintul să fie la fel de obișnuit în Ierusalim precum pietrele, iar cedrii la fel de numeroși precum sicomorii de pe dealuri i .

28 Caii, pe care Solomon îi avea, erau aduși din Egipt j  și din Kue k ; negustorii regelui îi cumpărau din Kue pe un preț stabilit.

29 Un car era cumpărat din Egipt cu șase sute de șecheli l  de argint, iar un cal cu o sută cincizeci de șecheli m . De asemenea, prin ei erau vânduțicai și care tuturor regilor hitiților și regilor Aramului.

Copyright information for NTLR