a+ 11:2 Lit.: Să nu intrați la ele și nici ele la voi
b+ 11:5 Gr.: Astarte , soția lui Baal , zeița războiului și a fertilității la fenicieni; și în v. 33
c+ 11:5 TM: Milkom , o variantă a lui Moleh ; și în v. 33
d+ 11:24 Adică au pus stăpânire pe cetate; sau: și l-au făcut rege; sau: și a domnit
e+ 11:27 Vezi nota de la 9:15
f+ 11:33 LXX, VUL, Siriacă; TM: M-au părăsit

1 Kings 11

1Regele Solomon însă, pe lângă fiica lui Faraon, a iubit multe femei străine: moabite, amonite, edomite, sidoniene și hitite.

2Ele erau din neamurile despre care Domnul le poruncise israeliților: „Să nu vă căsătoriți cu ele a, căci cu siguranță vă vor întoarce inimile înspre zeii lor!“ Dar Solomon s-a alipit de ei, iubindu-i.

3El avea ca soții șapte sute de prințese și trei sute de țiitoare; iar soțiile sale i-au pervertit inima.

4Când Solomon a îmbătrânit, soțiile sale i-au întors inima înspre alți dumnezei, astfel că inima lui nu a mai fost în întregime a Domnului , Dumnezeul său, așa cum fusese inima tatălui său, David.

5El i-a slujit lui Aștoret b, zeița sidonienilor, și lui Moleh c, urâciunea amoniților.

6Și Solomon a făcut ce este rău înaintea Domnului și nu L-a urmat întru totul pe Domnul ca tatăl său, David.

7Pe muntele din fața Ierusalimului, el a zidit o înălțime pentru Chemoș , urâciunea moabiților, și pentru Moleh , urâciunea amoniților.

8Așa a făcut pentru toate soțiile sale străine care ardeau tămâie și aduceau jertfe zeilor lor.

9Domnul s-a mâniat pe Solomon pentru că-și îndepărtase inima de la Domnul , Dumnezeul lui Israel, Care i Se arătase de două ori.

10El îi poruncise să nu slujească altor dumnezei; dar el nu a ascultat de porunca Domnului.

11Și Domnul i-a spus lui Solomon: „Pentru că ai făcut acest lucru și nu ai păzit legământul Meu și legile Mele, pe care ți le-am dat, voi smulge regatul de la tine și îl voi da slujitorului tău.

12Însă nu voi face acest lucru în timpul vieții tale, datorită tatălui tău, David, ci îl voi smulge din mâna fiului tău.

13Totuși, nu voi smulge întregul regat de la el, ci îi voi lăsa fiului tău o seminție, datorită robului Meu David și datorită Ierusalimului pe care l-am ales.“

Ultimii ani ai domniei lui Solomon: dușmanii lui Solomon

14Apoi Domnul a ridicat un dușman împotriva lui Solomon, pe edomitul Hadad, din neamul regal al Edomului.

15Pe vremea când David se lupta cu Edomul, Ioab, conducătorul oștirii, mergând să-i îngroape pe cei morți, i-a omorât pe toți bărbații din Edom.

16Ioab și tot Israelul rămăseseră acolo timp de șase luni, până i-au omorât pe toți bărbații din Edom,

17însă Hadad fugise în Egipt împreună cu câțiva edomiți dintre slujitorii tatălui său; pe atunci el era doar un copil.

18Ei plecaseră din Midian și se duseseră în Paran; din Paran au luat cu ei niște bărbați și s-au dus în Egipt, la Faraon, monarhul Egiptului, care i-a dat lui Hadad o casă și niște pământ și s-a îngrijit de hrana lui.

19Hadad a găsit o așa mare bunăvoință înaintea lui Faraon, încât acesta i-a dat-o de soție pe sora soției sale, regina Tahpenes.

20Sora reginei Tahpenes i-a născut un fiu cu numele Ghenubat, pe care Tahpenes l-a crescut la curtea lui Faraon. Ghenubat a locuit împreună cu fiii lui Faraon în palatul acestuia.

21În timp ce era în Egipt, Hadad a aflat că David s-a culcat alături de părinții săi și că și Ioab, conducătorul oștirii, era mort. Atunci Hadad i-a zis lui Faraon: – Dă-mi voie să mă întorc în țara mea!

22– Ce-ți lipsește la mine de vrei să te întorci în țara ta? l-a întrebat Faraon. – Nimic, a răspuns el, dar lasă-mă să plec!

23Dumnezeu a ridicat un alt dușman împotriva lui Solomon: pe Rezon, fiul lui Eliada, care fugise de la stăpânul său, Hadad-Ezer, regele din Țoba.

24El a adunat în jurul său niște bărbați și a devenit căpetenia unei bande de prădători, atunci când David i-a omorât pe cei din Țoba. Ei s-au dus la Damasc, s-au stabilit și au domnit d acolo.

25Rezon a fost un dușman al lui Israel în tot timpul vieții lui Solomon, adăugând la răul pe care Hadad i l-a făcut lui Solomon. El domnea peste Aram și l-a urât pe Israel.

26Apoi, slujitorul lui Solomon, Ieroboam, fiul lui Nebat, un efraimit din Țereda, a cărui mamă era Țerua, a ridicat mâna împotriva regelui.

27Iată cu ce prilej a ridicat el mâna împotriva regelui: Solomon zidea Milo e și astupa spărturile cetății tatălui său, David.

28Ieroboam era un om viteaz, iar când Solomon a văzut cum își îndeplinește acest tânăr slujba, i-a încredințat supravegherea tuturor oamenilor de corvoadă din Casa lui Iosif.

29Pe atunci, Ieroboam a ieșit din Ierusalim și s-a întâlnit pe drum cu profetul Ahia din Șilo, care era îmbrăcat cu o manta nouă. Cei doi erau singuri pe câmp.

30Atunci profetul Ahia a luat mantaua de pe el, a rupt-o în douăsprezece bucăți

31și i-a zis lui Ieroboam: „Ia-ți zece bucăți, căci așa vorbește Domnul , Dumnezeul lui Israel: «Voi rupe regatul din mâinile lui Solomon și-ți voi da ție zece seminții.

32Dar lui îi va rămâne o seminție datorită robului Meu David și datorită cetății Ierusalim, pe care am ales-o dintre toate semințiile lui Israel.

33Voi face aceasta pentru că M-a f părăsit, pentru că s-a închinat la Aștoret , zeița sidonienilor, lui Chemoș , zeul moabiților, și lui Moleh , zeul amoniților, și pentru că nu a umblat în căile Mele, ca să facă ceea ce este drept înaintea Mea și să păzească legile și hotărârile Mele, ca David, tatăl lui.

34Însă nu voi lua întregul regat din mâinile lui Solomon, căci l-am pus domnitor pentru toate zilele vieții lui, datorită robului Meu David, pe care l-am ales și care a păzit poruncile și legile Mele.

35Voi lua regatul din mâinile fiului său și-ți voi da ție zece seminții.

36Însă îi voi da o seminție fiului său, pentru ca robul Meu David să aibă întotdeauna o lumină înaintea Mea, la Ierusalim, cetatea pe care am ales-o pentru a-Mi pune Numele acolo.

37Iar pe tine te voi lua și vei domni peste tot ce-ți va dori sufletul! Vei fi rege peste Israel!

38Dacă vei asculta de tot ceea ce-ți voi porunci, dacă vei umbla în căile Mele și vei face ceea ce este drept înaintea Mea, păzind legile și poruncile Mele, așa cum a făcut robul Meu David, atunci voi fi cu tine, îți voi zidi o Casă statornică, ca aceea pe care i-am zidit-o lui David, și-ți voi da ție pe Israel.

39Îi voi smeri prin aceasta pe urmașii lui David, dar nu pentru totdeauna.»“

40Solomon a încercat să-l omoare pe Ieroboam, dar acesta a fugit în Egipt, la monarhul Șișak și a rămas acolo până când Solomon a murit.

41Celelalte fapte ale lui Solomon, tot ce a făcut el și înțelepciunea sa, nu sunt scrise oare în „Cartea cronicilor lui Solomon“?

42Solomon a domnit timp de patruzeci de ani la Ierusalim, peste tot Israelul.

43Apoi Solomon s-a culcat alături de părinții săi și a fost înmormântat în cetatea tatălui său, David. Și în locul lui a domnit fiul său Roboam.

Copyright information for NTLR