a+ 12:2 Sau: Și a rămas în Egipt
b+ 12:11 Lit.: scorpioni; și în v. 14
c+ 12:18 Câteva mss LXX, Siriacă (vezi și 1 Regi 4:6; 5:14 ); TM: Adoram
d+ 12:25 TM: Penuel, o variantă a lui Peniel
e+ 12: 31 LXX; VUL. TM : un sanctuar

1 Kings 12

Împrejurările divizării regatului lui Solomon

1Roboam s-a dus la Șehem, pentru că tot Israelul venise la Șehem să-l facă rege.

2Când Ieroboam, fiul lui Nebat, a auzit lucrul acesta, el se afla în Egipt, acolo unde fugise de regele Solomon. Ieroboam s-a întors din Egipt a  .

3Au trimis să-l cheme, iar Ieroboam și întreaga adunare a lui Israel au venit și i-au vorbit lui Roboam astfel:

4– Tatăl tău a îngreunat jugul nostru. Acum, despovărează-ne de slujba aspră a tatălui tău și de jugul cel greu pe care l-a pus peste noi și-ți vom sluji!

5– Duceți-vă și întoarceți-vă la mine peste trei zile, le-a răspuns el. Și poporul a plecat.

6Regele Roboam s-a sfătuit cu bătrânii care i-au slujit tatălui său, Solomon, în timpul vieții acestuia, întrebându-i: – Ce mă sfătuiți să răspund acestui popor?

7– Dacă, astăzi, vei fi un slujitor pentru cei din poporul acesta, i-au răspuns ei, dacă le vei sluji și dacă le vei răspunde prin cuvinte plăcute, ei vor fi slujitorii tăi toată viața lor.

8Însă Roboam nu a luat în seamă sfatul pe care i l-au dat bătrânii, ci a cerut și sfatul tinerilor cu care a copilărit și care-i slujeau.

9El i-a întrebat: – Ce mă sfătuiți? Cum să răspund acestui popor care mi-a cerut să-l despovărez de jugul pe care tatăl meu l-a pus peste el?

10Tinerii care copilăriseră împreună cu el i-au răspuns: – Acestui popor care ți-a zis că tatăl tău i-a îngreunat jugul și că tu trebuie să-l iei de peste el, să-i spui astfel: „Degetul meu cel mic este mai gros decât șoldurile tatălui meu.

11Tatăl meu a pus un jug greu peste voi, dar eu voi adăuga mai mult la jugul vostru. Tatăl meu v-a pedepsit cu bice, dar eu vă voi pedepsi cu gârbace b  .“

12Ieroboam, însoțit de tot poporul, a venit la Roboam a treia zi, după cum le poruncise regele când le zisese: „Întoarceți-vă la mine peste trei zile!“

13Regele i-a răspuns aspru poporului. El nu a luat în seamă sfatul pe care i l-au dat bătrânii

14și le-a vorbit potrivit sfatului tinerilor: – Tatăl meu v-a îngreunat jugul, dar eu voi adăuga mai mult la jugul vostru. Tatăl meu v-a pedepsit cu bice, dar eu vă voi pedepsi cu gârbace.

15Astfel regele nu a ascultat plângerea poporului, fiindcă această întorsătură a lucrurilor venea de la Domnul , pentru ca Domnul să-Și împlinească cuvântul pe care îl rostise cu privire la Ieroboam, fiul lui Nebat, prin Ahia din Șilo.

16Când toți cei din Israel au văzut că regele a refuzat să-i asculte, i-au răspuns astfel: – Ce parte avem noi în David? N-avem nici o moștenire în fiul lui Ișai. La corturile tale, Israel! Vezi-ți de Casa ta, David!Și poporul Israel a plecat acasă.

17Roboam însă a continuat să domnească peste israeliții care locuiau în cetățile lui Iuda.

18Regele Roboam l-a trimis la ei pe Adoniram c  , cel care era mai mare peste oamenii de corvoadă, dar toți israeliții l-au omorât împroșcându-l cu pietre. Atunci regele Roboam s-a grăbit să se suie în car ca să fugă la Ierusalim.

19Așa s-a răzvrătit Israel împotriva Casei lui David și așa au și rămas până astăzi.

20Întregul Israel, auzind că Ieroboam se întorsese, au trimis să-l cheme la adunare și l-au numit rege peste tot Israelul. Nici unul nu s-a dus după Casa lui David, în afară de seminția lui Iuda.

21Când Roboam a ajuns la Ierusalim, a adunat toată Casa lui Iuda și seminția lui Beniamin – o sută optzeci de mii de bărbați aleși și gata de luptă – ca să lupte împotriva Casei lui Israel și să aducă din nou regatul sub stăpânirea lui Roboam, fiul lui Solomon.

22Dar Cuvântul lui Dumnezeu a venit la Șemaia, omul lui Dumnezeu, zicându-i astfel:

23„Spune-le lui Roboam, fiul lui Solomon, regele lui Iuda, întregii case a lui Iuda și a lui Beniamin, precum și celor rămași din popor

24că așa vorbește Domnul : «Nu vă ridicați la luptă împotriva fraților voștri, israeliții! Întoarceți-vă fiecare acasă, căci de la Mine a venit lucrul acesta.»“ Ei au ascultat Cuvântul Domnului și s-au întors acasă, potrivit poruncii Domnului.

Ieroboam instituie cultul vițelului în Israel

25Ieroboam a zidit cetatea Șehem în regiunea muntoasă a lui Efraim și a locuit acolo; apoi a ieșit de acolo și a zidit cetatea Peniel d  .

26El s-a gândit: „S-ar putea ca acum regatul să se întoarcă la Casa lui David.

27Dacă acest popor se va duce la Casa Domnului, în Ierusalim, ca să aducă jertfe, inima acestui popor va trece de partea stăpânului lor, Roboam, regele lui Iuda; pe mine mă vor omorî și se vor întoarce la Roboam, regele lui Iuda.“

28După ce s-a sfătuit, regele a făcut doi viței de aur și a zis poporului: „Este prea mult pentru voi să mergeți până la Ierusalim. Israele, iată zeii tăi care te-au scos din țara Egiptului!“

29L-a pus pe unul la Betel, iar pe celălalt la Dan.

30Și acest lucru a devenit un prilej de păcătuire; poporul mergea până la Dan să se închine înaintea unuia dintre viței.

31Ieroboam a construit sanctuare e  pe înălțimi și a numit preoți din tot poporul, deși nu făceau parte dintre leviți.

32Ieroboam a rânduit o sărbătoare în ziua a cincisprezecea a lunii a opta, ca aceea din Iuda, și aducea jertfe pe altar. Iată ce a făcut la Betel: a adus jertfe vițeilor pe care-i făcuse și a numit preoți pentru înălțimile pe care le zidise.

33În ziua a cincisprezecea a lunii a opta, pe care o alesese singur, el a adus jertfe pe altarul pe care-l construise la Betel. Astfel, el a rânduit o sărbătoare pentru israeliți și se ducea la altar ca să ardă tămâie.

Copyright information for NTLR