1 Kings 13

Omul lui Dumnezeu din Iuda

1Atunci, un om al lui Dumnezeu a venit din Iuda la Betel, după Cuvântul Domnului , în timp ce Ieroboam stătea lângă altar, arzând tămâie.

2El a strigat împotriva altarului, potrivit Cuvântului Domnului și a zis: „Altarule, altarule! Așa vorbește Domnul : «Iată că se va naște un fiu Casei lui David, al cărui nume va fi Iosia. El îi va înjunghia pe tine pe preoții înălțimilor care aduc jertfe aici și oseminte omenești se vor arde pe tine!»“

3El a dat un semn în aceeași zi, spunând: „Acesta este semnul pe care Domnul l-a dat: altarul se va despica, iar cenușa din el se va împrăștia.“

4Când a auzit cuvântul pe care omul lui Dumnezeu îl vestise împotriva altarului din Betel, regele Ieroboam și-a întins mâna de deasupra altarului spre el și a poruncit: „Prindeți-l!“ Dar mâna pe care o întinsese spre omul lui Dumnezeu s-a uscat, astfel că nu și-a mai putut-o trage înapoi.

5Altarul s-a despicat, iar cenușa din el s-a împrăștiat, potrivit semnului pe care omul lui Dumnezeu îl dăduse prin Cuvântul Domnului.

6Atunci regele l-a rugat pe omul lui Dumnezeu: „Mijlocește la Domnul , Dumnezeul tău, și roagă-te pentru mine ca să-mi pot trage mâna înapoi!“ Omul lui Dumnezeu a mijlocit la Domnul , iar mâna regelui s-a refăcut și a devenit ca mai înainte.

7Regele i-a zis omului lui Dumnezeu: – Vino cu mine acasă, înviorează-te și îți voi da un dar!

8– Chiar dacă mi-ai da jumătate din averile tale, i-a răspuns omul lui Dumnezeu, nu voi veni cu tine, nu voi mânca pâine, nici nu voi bea apă în acest loc,

9pentru că mi s-a poruncit prin Cuvântul Domnului : „Să nu mănânci pâine, să nu bei apă și să nu te întorci pe același drum pe care te vei duce!“

10Astfel, el a plecat pe un alt drum și nu s-a întors pe același drum pe care venise la Betel.

11În Betel locuia un profet bătrân. Fiii săi au venit și i-au istorisit tatălui lor tot ceea ce făcuse omul lui Dumnezeu în Betel în acea zi, precum și cuvintele pe care i le spusese regelui.

12Atunci tatăl lor i-a întrebat: „Pe ce drum a plecat?“ Fiii săi văzuseră pe ce drum plecase omul lui Dumnezeu, care venise din Iuda.

13Apoi el le-a zis fiilor săi: „Înșeuați-mi măgarul!“ După ce i-au înșeuat măgarul, a încălecat pe el

14și s-a dus după omul lui Dumnezeu. L-a găsit șezând sub un stejar și l-a întrebat: – Tu ești omul lui Dumnezeu care a venit din Iuda? – Eu sunt, a răspuns el.

15– Vino acasă cu mine și mănâncă ceva, i-a zis el.

16– Nu pot să mă întorc și să merg cu tine, nici să mănânc pâine, nici să beau apă în acest loc, i-a răspuns omul lui Dumnezeu,

17pentru că mi s-a spus prin Cuvântul Domnului : „Să nu mănânci pâine, nici să nu bei apă acolo și să nu te întorci pe același drum pe care te vei duce!“

18El i-a zis: – Și eu sunt profet ca tine. Și un înger mi-a vorbit prin Cuvântul Domnului , spunând: „Adu-l înapoi acasă cu tine ca să mănânce pâine și să bea apă!“ Îl mințea.

19Atunci omul lui Dumnezeu s-a întors cu el, a mâncat pâine și a băut apă în casa lui.

20În timp ce stăteau la masă, cuvântul Domnul ui a venit la profetul care-l adusese înapoi

21și el a strigat împotriva omului lui Dumnezeu care venise din Iuda: „Așa vorbește Domnul : «Pentru că nu L-ai ascultat pe Domnul și nu ai păzit porunca pe care Domnul , Dumnezeul tău, ți-a dat-o,

22ci te-ai întors și ai mâncat pâine și ai băut apă în locul despre care îți poruncise să nu mănânci pâine, nici să nu bei apă, trupul tău nu va fi înmormântat în mormântul părinților tăi.»“

23După ce omul lui Dumnezeu a terminat de mâncat și de băut, profetul care-l adusese înapoi i-a înșeuat măgarul.

24El a plecat și a întâlnit pe drum un leu care l-a omorât. Trupul lui a fost aruncat pe drum. Atât măgarul, cât și leul stăteau lângă trup.

25Niște bărbați care treceau pe acolo au văzut trupul întins pe drum și leul stând lângă el și au venit să spună acest lucru în cetatea în care locuia profetul cel bătrân.

26Când profetul care-l întorsese din drumul lui a auzit acest lucru, a zis: „Acesta este omul lui Dumnezeu care n-a ascultat de Cuvântul Domnului. Domnul l-a dat în ghearele leului care l-a sfâșiat și l-a omorât, potrivit cuvântului pe care îl spusese Domnul. “

27Apoi le-a zis fiilor săi: „Înșeuați-mi măgarul!“ Și ei l-au înșeuat.

28El a plecat și a găsit trupul întins pe drum, iar măgarul și leul stând lângă el. Leul nu mâncase trupul, nici nu sfâșiase măgarul.

29Atunci profetul a ridicat trupul omului lui Dumnezeu, l-a pus pe măgar și s-a întors în cetate să-l jelească și să-l înmormânteze.

30I-a așezat trupul în propriul său mormânt și l-a jelit zicând: „Vai, frate!“

31După ce l-a înmormântat, profetul le-a spus fiilor săi: „Când voi muri, îngropați-mă în mormântul în care este îngropat omul lui Dumnezeu; așezați-mi oasele lângă oasele lui,

32deoarece cuvântul pe care el l-a rostit, potrivit poruncii Domnulu i , împotriva altarului care se află în Betel și împotriva tuturor sanctuarelor de pe înălțimile care se găsesc în cetățile Samariei, se va împlini.“

33Ieroboam nu s-a întors de la calea lui cea rea nici după acest eveniment, ci a numit preoți pentru înălțimi, luați din tot poporul. Cei doritori erau învestiți de el ca preoți pentru înălțimi.

34Acesta a fost păcatul familiei lui Ieroboam, care a dus la ștergerea și nimicirea ei de pe fața pământului.

Copyright information for NTLR