a+ 15:2 TM: Abișalom, o variantă a lui Absalom; și în v. 10
b+ 15:6 Cele mai multe mss TM; câteva mss TM, Siriacă: Abiam ( Abia )
c+ 15:12 Bărbați care practicau prostituția în temple
d+ 15:13 Lit.: mama
e+ 15:13 Zeița canaanită a mării (soția lui El , zeul suprem), adesea confundată cu Aștoret ( numită în greacă Astarte )
f+ 15:13 Vezi nota de la 2:37
g+ 15:15 Probabil din prada de război pe care Abia o luase de la Ieroboam (vezi 2 Cron. 13 ) iar Asa de la cușitul Zerah ( 2 Cron. 14:8-15 )

1 Kings 15

Domnia lui Abia în Iuda

1În al optsprezecelea an de domnie a regelui Ieroboam, fiul lui Nebat, peste Iuda a început să domnească Abia.

2El a domnit la Ierusalim timp de trei ani. Mama lui se numea Maaca și era fiica lui Absalom a  .

3El a trăit în toate păcatele pe care tatăl său le săvârșise înaintea lui și inima lui nu I-a fost devotată în întregime Domnului , Dumnezeul său, cum fusese inima strămoșului său David.

4Totuși Domnul , Dumnezeul său, i-a dat o lumină în Ierusalim de dragul lui David, ridicându-l latron pe fiul său după el și consolidând Ierusalimul,

5căci David a făcut ce este drept înaintea Domnului și toată viața lui nu s-a abătut de la nici una dintre poruncile pe care El i le dăduse, în afară de evenimentul cu hititul Urie.

6Cât timp a trăit Roboam b  , Ieroboam a fost în război cu el.

7Celelalte fapte ale lui Abia și tot ce a făcut el, nu sunt scrise oare în „Cartea cronicilor regilor lui Iuda“? Între Abia și Ieroboam a fost război.

8Abia s-a culcat alături de părinții săi și l-au înmormântat în Cetatea lui David, iar în locul lui a domnit fiul său Asa.

Domnia lui Asa în Iuda

9În al douăzecilea an al domniei lui Ieroboam, regele lui Israel, Asa a început să domnească peste Iuda.

10El a domnit la Ierusalim timp de patruzeci și unu de ani. Bunica lui se numea Maaca și era fiica lui Absalom.

11Asa a făcut ce este drept înaintea Domnului , ca strămoșul său David.

12I-a nimicit din țară pe bărbații care se prostituau c  și a îndepărtat toți idolii pe care părinții lui îi făcuseră.

13De asemenea, chiar și pe bunica d  sa, Maaca, nu a mai lăsat-o să fie regină, pentru că făcuse un idol hidos al Așerei e  . Asa i-a sfărâmat idolul și l-a ars lângă uedul f  Chidron.

14Dar înălțimile nu au fost îndepărtate, deși inima lui Asa I-a fost devotată în întregime Domnului în tot timpul vieții lui.

15El a adus în Casa Domnului lucrurile pe care el și tatăl său le închinaseră Domnului : argintul, aurul și vasele. g 

16Între Asa și Bașa, regele lui Israel, a fost război în tot timpul vieții lor.

17Bașa, regele lui Israel, a înaintat împotriva lui Iuda. El a început să fortifice Rama, ca să nu dea voie nimănui să iasă sau să intre în teritoriul lui Asa, regele lui Iuda.

18Asa a luat tot argintul și aurul care rămăsese în vistieriile Casei Domnului și în vistieriile palatului regelui și l-a dat slujitorilor săi. Apoi, regele Asa i-a trimis pe aceștia la Ben-Hadad, fiul lui Tab-Rimon, fiul lui Hezion, regele Aramului, care locuia în Damasc, zicându-i astfel:

19„Să fie un legământ între mine și tine, așa cum a fost între tatăl meu și tatăl tău. Iată, îți trimit un dar de argint și de aur! Du-te deci și rupe legământul tău cu Bașa, regele lui Israel, ca el să se retragă dinaintea mea.“

20Ben-Hadad a ascultat de regele Asa și i-a trimis pe conducătorii oștirilor sale împotriva cetăților lui Israel. Ei au cucerit cetățile Iyon, Dan, Abel-Bet-Maaca, tot Chineretul, precum și toată țara lui Neftali.

21Când Bașa a auzit acest lucru, a încetat să mai fortifice Rama și s-a retras la Tirța.

22Atunci regele Asa i-a chemat pe toți cei din Iuda – nici unul n-a fost scutit – ca să ia pietrele și lemnele folosite de Bașa la fortificarea Ramei. Regele Asa le-a folosit la fortificarea Ghevei din Beniamin și a Mițpei.

23Celelalte fapte ale lui Asa, toată puterea lui, tot ce a făcut el și cetățile pe care le-a zidit, nu sunt scrise oare în „Cartea cronicilor regilor lui Iuda“? La bătrânețe el a avut o boală de picioare.

24Asa s-a culcat alături de părinții săi și a fost înmormântat alături de părinții săi, în cetatea strămoșului său David. Apoi în locul lui a domnit fiul său Iehoșafat.

Domnia lui Nadab peste Israel și complotul lui Bașa

25Nadab, fiul lui Ieroboam, a început să domnească peste Israel în al doilea an al domniei lui Asa, regele lui Iuda, și a domnit timp de doi ani peste Israel.

26El a făcut ce este rău înaintea Domnului și a trăit ca tatăl său; a trăit în păcatele prin care acesta îl făcuse și pe Israel să păcătuiască.

27Bașa, fiul lui Ahia, din seminția lui Isahar, a uneltit împotriva lui și l-a ucis la Ghibeton, care aparține filistenilor, în timp ce Nadab și tot Israelul asediau Ghibetonul.

28Bașa l-a ucis în al treilea an al domniei lui Asa, regele lui Iuda, și a domnit el în locul lui.

29Când a devenit rege, Bașa a omorât toată familia lui Ieroboam; n-a lăsat pe nimeni în viață dintre cei ai lui Ieroboam, ci i-a omorât pe toți, potrivit cuvântului profețit de Domnul prin robul Său Ahia din Șilo,

30din cauza păcatelor pe care Ieroboam le făcuse și prin care îl făcuse și pe Israel să păcătuiască mâniindu-L astfel pe Domnul , Dumnezeul lui Israel.

31Celelalte fapte ale lui Nadab și tot ce a făcut el, nu sunt scrise oare în „Cartea cronicilor regilor lui Israel“?

32Între Asa și Bașa, regele lui Israel, a fost război în tot timpul vieții lor.

Domnia lui Bașa peste Israel

33În al treilea an al domniei lui Asa, regele lui Iuda, Bașa, fiul lui Ahia, a început să domnească peste tot Israelul, la Tirța, și a domnit timp de douăzeci și patru de ani.

34El a făcut ce este rău înaintea Domnului și a umblat în căile lui Ieroboam, comițând păcatele prin care acesta îl făcuse și pe Israel să păcătuiască.

Copyright information for NTLR