a+ 5:1 Sau: a fost în relații bune cu David
b+ 5:11 Aproximativ 4400 kilolitri
c+ 5:11 LXX (vezi și 2 Cron. 2:10); TM: douăzeci; 440 kilolitri
d+ 5:16 TM; câteva mss LXX (vezi și 2 Cron. 2:2 ): trei mii șase sute
e+ 5:18 Biblos

1 Kings 5

Pregătirile pentru construirea Casei DOMNULUI

Hiram, regele Tirului, și-a trimis slujitorii la Solomon, întrucât auzise că a fost uns ca rege în locul tatălui său, iar el îl iubise pe David a  toată viața lui.

Apoi Solomon i-a trimis un mesaj lui Hiram, spunându-i:

„Tu știi că tatăl meu, David, n-a putut zidi o Casă pentru Numele Domnului , Dumnezeul său, datorită războaielor cu care dușmanii lui l-au înconjurat din toate părțile, până ce Domnul i-a pus sub picioarele lui.

Acum Domnul , Dumnezeul meu, mi-a dat odihnă din toate părțile; nu mai am nici un dușman, nici o nenorocire.

Prin urmare, am de gând să zidesc o Casă pentru Numele Domnului , Dumnezeul meu, după cuvântul pe care Domnul i-l rostise tatălui meu, David, când a zis: «Fiul tău, pe care-l voi pune pe tronul tău, în locul tău, va zidi o Casă pentru Numele Meu.»

Poruncește deci să se taie cedri din Liban pentru mine. Slujitorii mei vor lucra împreună cu slujitorii tăi, iar eu îți voi plăti pentru munca slujitorilor tăi ceea ce-mi vei cere, căci știi că nimeni dintre noi nu se pricepe să taie lemne ca sidonienii.“

Când Hiram a auzit cuvintele lui Solomon, s-a bucurat foarte mult și a zis: „Binecuvântat să fie astăzi Domnul pentru că i-a dat lui David un fiu înțelept, care să domnească peste acest popor numeros!“

Hiram i-a trimis vorbă lui Solomon, spunându-i: „Am primit mesajul pe care mi l-ai trimis. Voi face tot ceea ce dorești cu lemnele de cedru și de chiparos.

Slujitorii mei le vor aduce din Liban la mare și le voi trimite pe plute, pe mare, până la locul pe care mi-l vei arăta. Le voi descărca acolo, iar tu le vei putea duce mai departe. Cer în schimb să trimiți hrană familiei mele.“

10 Astfel, Hiram i-a dat lui Solomon câte lemne de cedru și de chiparos a dorit el,

11 iar Solomon i-a dat lui Hiram douăzeci de mii de cori b  de grâu ca hrană pentru familia lui și douăzeci de mii c  de cori de ulei din măsline presate. Atât îi dădea Solomon lui Hiram în fiecare an.

12 Domnul îi dăduse înțelepciune lui Solomon, așa cum promisese. Între Hiram și Solomon a fost pace, iar ei au încheiat împreună un legământ.

13 Regele Solomon a luat din tot Israelul treizeci de mii de oameni de corvoadă.

14 I-a trimis în Liban cu schimbul, câte zece mii pe lună: o lună erau în Liban, două luni erau acasă. Adoniram era mai mare peste oamenii de corvoadă.

15 Solomon mai avea șaptezeci de mii de cărăuși și optzeci de mii de cioplitori în regiunea muntoasă,

16 pe lângă trei mii trei sute d  de conducători ai lui Solomon care supravegheau lucrarea și poporul care muncea.

17 După porunca regelui, ei au adus pietre mari și costisitoare, pietre cioplite pentru temelia Casei.

18 Constructorii lui Solomon, cei ai lui Hiram și oamenii din Ghebal e  au cioplit și au pregătit lemnele și pietrele pentru zidirea Casei.

Copyright information for NTLR