a+ 6:1 Probabil numele canaanit al lunii a doua ( aprilie-mai ); și în v. 37
b+ 6:1 TM; LXX: patru sute patruzeci
c+ 6:2 Aproximativ 30 m lungime, 10 m lățime și 15 m înălțime
d+ 6:3 Locul Sfânt; peste tot în capitol
e+ 6:3 Aproximativ 10 m
f+ 6:3 Aproximativ 5 m
g+ 6:5 Locul Preasfânt; a ici apare sub numele de devir, cum mai este cunoscut în literatura biblică de după exilul babilonian (vezi profeția lui Ezechiel); peste tot în capitol
h+ 6:6 Aproximativ 2,5 m
i+ 6:6 Aproximativ 3 m
j+ 6:6 Aproximativ 3,5 m
k+ 6:8 LXX; TM: de la nivelul din mijloc
l+ 6:10 Aproximativ 2,5 m
m+ 6:16 Aproximativ 10 m
n+ 6:17 Aproximativ 20 m
o+ 6:20 Aproximativ 10 m lungime, lățime și înălțime
p+ 6:23 Aproximativ 5 m
q+ 6:38 Probabil numele canaanit al lunii a opta ( octombrie-noiembrie )

1 Kings 6

Solomon construiește Casa DOMNULUI

1Regele Solomon a început zidirea Casei Domnului în al patrulea an al domniei lui peste Israel, în luna a doua, adică luna Ziv a  , după patru sute optzeci b  de ani de la ieșirea israeliților din țara Egiptului.

2Casa pe care regele Solomon a zidit-o pentru Domnul avea șaizeci de coți lungime, douăzeci de coți lățime și treizeci de coți înălțime c  .

3Porticul din fața odăii principale d  a Casei se întindea pe toată lățimea Casei, adică pe douăzeci de coți e  , iar începând din fața Casei, avea o lungime de zece coți f  .

4Solomon a făcut Casei ferestre cu deschidere îngustă.

5De jur împrejurul zidului Casei, atât al odăii principale, cât și al sanctuarului interior g  , el a zidit mai multe rânduri de odăi.

6Rândul de jos era lat de cinci coți h  , cel de la mijloc – de șase coți i  , iar al treilea – de șapte coți j  , pentru că în partea exterioară, de jur împrejurul Casei, a făcut niște borduri, astfel încât grinzile care sprijineau odăile să nu fie fixate în zidurile Casei.

7La zidirea Casei s-au folosit pietre cioplite la carieră, așa încât nici ciocan, nici topor, nici o altă unealtă de fier nu s-a auzit în Casă în timpul zidirii.

8Intrarea în odăile de jos k  era prin partea dreaptă a Casei, iar o scară urca până la nivelul din mijloc și de acolo până la nivelul al treilea.

9După ce a terminat de zidit Casa, a acoperit-o cu grinzi și cu scânduri de cedru.

10Fiecare dintre rândurile de odăi zidite de jur împrejurul Casei era de cinci coți înălțime l  ; ele erau legate de Casă prin căpriori de cedru.

11După aceea, cuvântul Domnul ui a venit la Solomon și i-a zis:

12„În ce privește această Casă pe care o zidești, dacă vei umbla în legile Mele, dacă vei împlini hotărârile Mele și vei păzi toate poruncile Mele, atunci voi împlini prin tine promisiunea pe care am făcut-o tatălui tău, David.

13Voi locui în mijlocul israeliților și nu-l voi părăsi pe poporul Meu, Israel.“

14Astfel, Solomon a zidit Casa și a terminat-o.

15El a acoperit zidurile din partea interioară a Casei cu cedru, de la pardoseală până la tavan, iar pardoseala a acoperit-o cu scânduri de chiparos.

16A acoperit cu scânduri de cedruo suprafață de douăzeci de coți m  în partea din spate a Casei, de la pardoseală până la tavan, făcând un sanctuar interior, numit „Locul Preasfânt“.

17Odaia principală din față, aflată în interiorul Casei, era de patruzeci de coți n  .

18Pe lemnul de cedru din interiorul Casei erau sculptate tărtăcuțe și flori cu petale deschise. Totul era acoperit cu cedru, astfel încât nu se vedea nici o piatră.

19El a pregătit sanctuarul interior înăuntrul Casei, ca să așeze acolo Chivotul Legământului cu Domnul.

20Sanctuarul interior avea douăzeci de coți lungime, douăzeci de coți lățime și douăzeci de coți înălțime o  . El l-a placat cu aur curat. De asemenea, a poleit cu aur altarul din lemn de cedru.

21Solomon a placat partea dinăuntru a Casei cu aur curat și a întins lănțișoare de aur înaintea sanctuarului interior, pe care l-a placat, de asemenea, cu aur curat.

22Astfel, el a placat toată Casa cu aur curat, iar altarul care se afla în sanctuarul interior l-a poleit cu aur.

23În sanctuarul interior a așezat doi heruvimi făcuți din lemn de măslin, înalți de zece coți p  .

24Lungimea fiecăreia dintre aripile primului heruvim era de cinci coți, așa încât de la capătul uneia până la capătul celeilalte era o lungime de zece coți.

25Al doilea heruvim avea o lungime de zece coți; măsura și forma erau aceleași pentru ambii heruvimi.

26Înălțimea fiecăruia dintre cei doi heruvimi era de zece coți.

27Solomon a așezat heruvimii în mijlocul sanctuarului interior, cu aripile întinse. Aripa unuia atingea un zid, aripa celui de-al doilea atingea celălalt zid, iar celelalte aripi ale lor se atingeau una de alta la mijlocul odăii.

28El a poleit cu aur cei doi heruvimi.

29Pe toate zidurile Casei, de jur împrejur, atât în sanctuarul interior, cât și în odaia principală, a sculptat heruvimi, palmieri și flori cu petale deschise.

30De asemenea, el a placat cu aur și pardoseala celor două odăi, din interiorul și din fața Casei.

31Pentru intrarea în sanctuarul interior a făcut uși din lemn de măslin, cu ușorii în cinci muchii.

32Pe cele două uși din lemn de măslin a sculptat heruvimi, palmieri și flori cu petale deschise, pe care le-a poleit cu aur. A poleit cu aur și heruvimii și palmierii.

33Așa a făcut și pentru intrarea în odaia principală: a făcut ușori din lemn de măslin, în patru muchii,

34precum și două uși din lemn de chiparos; fiecare ușă avea două canaturi și se putea întoarce pe țâțânii ei.

35A gravat pe ele heruvimi, palmieri și flori cu petale deschise și le-a poleit cu aur.

36Apoi a făcut zidul curții interioare din trei rânduri de pietre cioplite și un rând de grinzi de cedru.

37Temelia Casei Domnului a fost pusă în al patrulea an, în luna Ziv,

38iar Casa a fost terminată în toate detaliile și după toate indicațiile în al unsprezecelea an, în luna Bul q  , adică luna a opta. Solomon l-a zidit în șapte ani.

Copyright information for NTLR