a+ 7:2 Aproximativ 50 m lungime, 25 m lățime și 15 m înălțime
b+ 7:5 Sensul versetului în ebraică este nesigur
c+ 7:6 Aproximativ 25 m lungime și 15 m lățime
d+ 7:7 VUL, Siriacă; TM: de la pardoseală până la pardoseală
e+ 7:10 Aproximativ 5 m; și în v. 23
f+ 7:10 Aproximativ 4 m
g+ 7:13 Variantă a lui Huram (vezi 2 Cron. 2:13; 4:11 ); și în vs. 40, 45
h+ 7:15 Aproximativ 9 m înălțime și 6 m circumferință
i+ 7:16 Aproximativ 2,5 m și în v. 23
j+ 7:18 Două mss TM, LXX; cele mai multe mss TM: A făcut stâlpii și două șiruri, care
k+ 7:18 Multe mss TM, Siriacă; cele mai multe mss TM: rodiilor
l+ 7:19 Aproximativ 2 m; și în v. 38
m+ 7:21 Locul Sfânt; și în v. 50
n+ 7:21 Iachin înseamnă, probabil, El stabilește, consolidează
o+ 7:21 Boaz înseamnă, probabil, În El este tăria
p+ 7:23 Aproximativ 15 m
q+ 7:24 Un cot măsura între 45-52 cm (50 cm); și în v. 31
r+ 7:26 Aproximativ 8 cm
s+ 7:26 Aproximativ 44 kilolitri; LXX nu conține această propoziție
t+ 7:27 Aproximativ 2 m lungime și lățime și 1,5 m înălțime
u+ 7:31 Aproximativ 0,7 m; și în v. 32
v+ 7:35 Aproximativ 0,2 m
w+ 7:38 Aproximativ 880 l
x+ 7:49 Vezi nota de la 6:5

1 Kings 7

Solomon își construiește palatul

1Solomon a mai zidit și un palat pentru el și a durat treisprezece ani până când l-a terminat.

2A zidit Palatul Pădurii Libanului de o sută de coți lungime, cincizeci de coți lățime și treizeci de coți înălțime a. El se sprijinea pe patru rânduri de stâlpi de cedru, pe care se aflau grinzi de cedru

3și era acoperit cu cedru deasupra odăilor care se sprijineau pe patruzeci și cinci de stâlpi, câte cincisprezece pe un rând.

4Erau trei rânduri de ferestre așezate față în față, pe trei nivele.

5Toate ușile și toți ușorii erau în patru muchii, iar ferestrele erau așezate față în față, pe trei nivele b.

6Solomon a făcut o colonadă de cincizeci de coți lungime și treizeci de coți lățime c. În fața ei se afla un portic cu stâlpi, iar înaintea acestuia – o cornișă.

7El a făcut, de asemenea, porticul tronului unde judeca, numit „Porticul de judecată“, și l-a acoperit cu cedru, de la pardoseală până la tavan d.

8Palatul în care urma să locuiască era așezat într-o altă curte din spatele porticului și era zidit în același fel. De asemenea, Solomon a zidit pentru fiica lui Faraon, pe care o luase de soție, un alt palat asemenea acestui portic.

9Toate aceste clădiri au fost făcute din pietre costisitoare, tăiate cu ferăstrăul după măsurile de tăiat, atât pe fața din interior, cât și pe fața din exterior a zidului, de la temelie până la creastă și din exterior până la curtea cea mare.

10Temeliile erau din pietre mari și costisitoare, unele de zece coți e, iar altele de opt coți f.

11Deasupra se aflau pietre costisitoare, tăiate după măsurile de tăiat și grinzi de cedru.

12Curtea cea mare era împrejmuită cu un zid de trei rânduri de pietre cioplite și un rând de grinzi de cedru, ca și curtea interioară a Casei Domnului și ca porticul acesteia.

Lucrările din bronz ale lui Hiram și uneltele Casei DOMNULUI

13Regele Solomon a trimis la Tir pe cineva care l-a adus pe Hiram g,

14fiul unei văduve din seminția lui Neftali. Tatăl său fusese tirian, un lucrător în bronz. Hiram era plin de înțelepciune, de pricepere și de cunoaștere în întocmirea oricărei lucrări din bronz. El a venit la regele Solomon și i-a făcut toată lucrarea.

15El a turnat doi stâlpi de bronz. Un stâlp avea o înălțime de optsprezece coți, iar grosimea lui se putea măsura cu un fir de doisprezece coți h; cel de-al doilea stâlp era la fel.

16El a turnat și două capiteluri de bronz, ca să le pună pe vârfurile stâlpilor, fiecare capitel având o înălțime de cinci coți i.

17Apoi a făcut niște rețele de lanțuri împletite pentru capitelurile care se aflau pe vârful stâlpilor, câte șapte pentru fiecare capitel.

18A făcut stâlpii și două șiruri de rodii j, care înconjurau fiecare rețea, pentru a împodobi capitelurile de pe vârful stâlpilor k. A făcut același lucru pentru fiecare capitel.

19Capitelurile care se aflau pe vârful stâlpilor, în portic, erau în formă de crini și aveau patru coți l.

20Pe capitelurile de pe cei doi stâlpi, deasupra părții în formă de cupă de lângă rețea, se aflau două sute de rodii așezate în șiruri de jur împrejur.

21A ridicat stâlpii în fața porticului odăii principale m. L-a așezat pe cel din dreapta și l-a numit Iachin n, apoi l-a așezat pe cel din stânga și l-a numit Boaz o.

22Capitelurile de pe vârful stâlpilor erau în formă de crin. Și astfel, lucrarea stâlpilor s-a încheiat.

23Apoi a făcut „marea“ turnată. Aceasta era rotundă, avea zece coți de la o margine la cealaltă, era înaltă de cinci coți, iar de jur împrejur se putea măsura cu un fir de treizeci de coți p.

24Sub marginea ei, de jur împrejur, se aflau ornamente în formă de tărtăcuță, câte zece la fiecare cot q, de jur împrejurul „mării“. Ornamentele erau așezate în două șiruri, fiind turnate dintr-o singură piesă cu „marea“.

25„Marea“ era așezată pe doisprezece boi, trei orientați spre nord, trei orientați spre apus, trei orientați spre sud și trei orientați spre răsărit. „Marea“ era așezată deasupra lor, astfel încât toată partea din spate a trupurilor lor era înspre interior.

26Grosimea ei era de un lat de palmă r, iar marginea ei era prelucrată ca marginea unui potir, precum cupa unei flori de crin. Ea putea cuprinde două mii de bați s de lichid.

27El a făcut și zece piedestale de bronz, fiecare piedestal având patru coți lungime, patru coți lățime și trei coți înălțime t.

28Piedestalele au fost făcute în felul următor: ele aveau panele fixate în rame.

29Pe aceste panele fixate în rame, cât și pe rame, erau sculptați lei, boi și heruvimi. Deasupra și dedesubtul leilor și boilor se aflau ghirlande suspendate.

30Fiecare piedestal avea câte patru roți de bronz, cu osii de bronz, iar la cele patru colțuri ale sale se aflau suporți decorați cu ghirlande de fiecare parte, pe care era fixat un bazin.

31Deschizătura lui din interiorul centurii pe care se aflau gravuri ieșea în afară un cot și era rotundă, măsurând împreună cu baza ei un cot și jumătate u; dar ramele piedestalelor erau pătrate, nu rotunde.

32Cele patru roți erau fixate sub panele, iar osiile lor erau prinse de piedestal. Diametrul fiecărei roți era de un cot și jumătate.

33Roțile erau lucrate ca roțile unui car: osiile, obezile, spițele și butucii lor erau toți turnați.

34La cele patru colțuri ale fiecărui piedestal se aflau patru suporți care erau dintr-o singură piesă cu piedestalul.

35În partea de sus a piedestalului se afla o centură rotundă, de o jumătate de cot v înălțime, iar suporții și ramele din partea de sus a piedestalului erau dintr-o singură piesă cu acesta.

36Pe suprafețele ramelor și a suporților, au fost sculptați heruvimi, lei și palmieri și ghirlande de jur împrejur.

37Așa a făcut el cele zece piedestale. Toate au fost turnate după același tipar, având aceeași măsură și aceeași formă.

38Apoi el a construit zece bazine de bronz, fiecare putând cuprinde patruzeci de bați w și măsurând patru coți. Fiecare bazin era așezat pe câte unul dintre cele zece piedestale.

39A pus cinci dintre piedestale în partea dreaptă și cinci în partea stângă a Casei, iar „marea“ a așezat-o în partea dreaptă, în colțul de sud-est al clădirii.

40Hiram a mai făcut și oalele, lopețile și cupele. Și astfel, Hiram a încheiat toată lucrarea pe care a făcut-o pentru regele Solomon la Casa Domnului :

41cei doi stâlpi, cele două cupe ale capitelurilor care se aflau pe vârfurile stâlpilor, cele două seturi de rețele care împodobeau cele două cupe ale capitelurilor de pe vârfurile stâlpilor,

42cele patru sute de rodii pentru cele două seturi de rețele, cele două șiruri de rodii pentru fiecare rețea în parte, rețele care acopereau cele două cupe ale capitelurilor de pe vârfurile stâlpilor,

43cele zece piedestale și cele zece bazine de pe piedestale,

44„marea“ cu cei doisprezece boi de sub ea,

45oalele, lopețile și cupele. Toate aceste obiecte pe care Hiram i le-a făcut regelui Solomon pentru Casa Domnului erau din bronz lustruit.

46Regele le-a turnat într-un pământ argilos din Câmpia Iordanului, undeva între Sucot și Țortan.

47Solomon a lăsat toate aceste obiecte necântărite, pentru că erau foarte multe; de aceea greutatea bronzului nu s-a putut cântări.

48De asemenea, Solomon a făcut toate obiectele care erau în Casa Domnului : altarul de aur, masa de aur pentru pâinea prezentării,

49sfeșnicele din aur curat, cinci în partea dreaptă și cinci în partea stângă, în fața sanctuarului interior x, mugurii, candelele și cleștii din aur,

50lighenele, mucarnițele, cupele, ceștile și cădelnițele din aur curat, precum și balamalele de aur pentru ușile din interiorul Casei (de la intrarea în Locul Preasfânt) și pentru ușile de la odaia principală a Casei.

51După ce a fost terminată toată lucrarea pe care regele Solomon a făcut-o la Casa Domnului , Solomon a adus lucrurile pe care tatăl său, David, le închinase Domnului – și anume argintul, aurul și vasele – și le-a pus în vistieriile Casei Domnului.

Copyright information for NTLR