a+ 9:13 Cabul sună asemănător cu expresia ebraică pentru bun-de-nimic
b+ 9:14 Aproximativ 3,6 t
c+ 9:15 Milo înseamnă plin și se referă, probabil, la un sistem de terase artificiale umplute cu stânci și susținute de ziduri; și în v. 24
d+ 9:18 Sau: Tamar
e+ 9:19 Sau: cai
f+ 9:21 Termenul ebraic se referă la un lucru sau o persoană dedicate irevocabil Domnului , fie ca dar, fie printr-o distrugere completă
g+ 9:25 Vezi nota de la 3:15
h+ 9:26 Ebr.: Yam Suf (lit.: Marea Trestiilor sau Marea Algelor - vezi Iona 2:5, unde același termen ebraic, suf, are sensul de alge ). Denumirea de Marea Roșie a fost introdusă în traducerile moderne prin LXX și VUL; în VT însă, sintagma ebraică denumea actualul Golf Aqaba, la sud de Elat. Chiar și astăzi localnicii numesc Golful Aqaba Yam Suf
i+ 9:28 Aproximativ 12,5 t

1 Kings 9

Vedenia de la Ghivon: Solomon este avertizat

1După ce Solomon a terminat de zidit Casa Domnului, palatul regelui și tot ceea ce-și dorise să facă,

2Domnul i S-a arătat a doua oară, tot așa cum i Se arătase la Ghivon.

3Domnul i-a zis: „Ți-am ascultat rugăciunea și cererea pe care Mi-ai făcut-o; am sfințit această Casă pe care ai zidit-o, punându-Mi Numele acolo pentru totdeauna. Ochii și inima Mea vor fi acolo în toate zilele.

4Cât despre tine, dacă vei umbla înaintea Mea așa cum a umblat tatăl tău, David, în curăție de inimă și în dreptate, împlinind tot ce ți-am poruncit și păzind legile și hotărârile Mele,

5voi întări pe vecie tronul domniei tale peste Israel, așa cum i-am promis tatălui tău, David, atunci când am spus: «Nu vei fi lipsit niciodată de un urmaș la tronul lui Israel!»

6Dar dacă voi sau urmașii voștri vă veți întoarce de la Mine, dacă nu veți păzi poruncile și legile pe care vi le-am dat, dacă vă veți depărta, dacă veți sluji altor dumnezei și vă veți închina înaintea lor,

7atunci îl voi îndepărta pe Israel din țara pe care i-am dat-o și voi lepăda dinaintea Mea Casa pe care am sfințit-o pentru Numele Meu, iar Israel va ajunge de pomină și de batjocură printre toate popoarele.

8Și oricât de impunătoare este această Casă acum, toți cei care vor trece pe lângă ea se vor îngrozi, vor fluiera și vor întreba: «De ce a făcut Domnul astfel acestei țări și acestei Case?»

9Atunci li se va răspunde: «Pentru că L-au părăsit pe Domnul , Dumnezeul lor, Cel Care i-a scos pe strămoșii lor din țara Egiptului, și pentru că s-au alipit de alți dumnezei, s-au închinat înaintea lor și le-au slujit, de aceea a adus Domnul peste ei toată această nenorocire.»“

Alte realizări ale lui Solomon

10La sfârșitul celor douăzeci de ani, timp în care Solomon zidise cele două clădiri – Casa Domnului și palatul regelui –

11(Hiram, regele Tirului, îi dăduse lui Solomon lemne de cedru și de chiparos și aur cât a dorit), regele Solomon i-a dat lui Hiram douăzeci de cetăți în țara Galileii.

12Hiram a ieșit din Tir să vadă cetățile pe care i le-a dat Solomon, dar nu i-au plăcut.

13Atunci a zis: „Ce fel de cetăți mi-ai dat, frate?“ Și le-a numit țara Cabul a  , nume pe care îl poartă și astăzi.

14Hiram îi trimisese regelui Solomon o sută douăzeci de talanți b  de aur.

15Așa au stat lucrurile cu privire la oamenii de corvoadă pe care i-a folosit regele Solomon pentru a zidi Casa Domnului , palatul său, Milo c  , zidul Ierusalimului și cetățile Hațor, Meghido și Ghezer.

16Faraonul Egiptului se dusese, capturase Ghezerul și-i dăduse foc. Îi omorâse pe canaaniții din cetate și i-o dăduse ca zestre fiicei sale, soția lui Solomon.

17Solomon a rezidit cetățile Ghezer, Bet-Horonul de Jos,

18Baalat și Tadmor d  în pustie, în interiorul țării,

19precum și toate cetățile pentru provizii, pe care Solomon le avea, cetățile pentru care și cetățile pentru cavalerie e  , și tot ceea ce a dorit Solomon să zidească în Ierusalim, în Liban și în toată țara aflată sub stăpânirea sa.

20Iar pe toți cei ce au mai rămas dintre amoriți, hitiți, periziți, hiviți și iebusiți – cei ce nu făceau parte din Israel –

21adică dintre urmașii acestora, care au rămas în țară și pe care israeliții nu i-au putut nimici f  de tot, Solomon i-a folosit la muncă forțată și așa au rămas până astăzi.

22Dar Solomon nu i-a folosit pe israeliți ca sclavi, căci aceștia îi slujeau ca ostași, slujitori, demnitari, ofițeri și conducători de care și de cavalerie.

23Căpeteniile puse să supravegheze lucrarea lui Solomon și poporul care o făcea, erau în număr de cinci sute cincizeci.

24Fiica lui Faraon s-a suit din Cetatea lui David, la palatul pe care Solomon îl zidise pentru ea. Atunci a zidit el Milo.

25De trei ori pe an, Solomon aducea arderi de tot și jertfe de pace g  pe altarul pe care-l zidise pentru Domnul și ardea tămâie înaintea Domnului împreună cu jertfele. Astfel, el a terminat Casa.

26Regele Solomon a construit și niște corăbii la Ețion-Gheber, care se află lângă Elat, în țara Edomului, pe țărmul Mării Roșii h  .

27Hiram și-a trimis slujitorii, marinari care cunoșteau marea, pentru a sluji împreună cu slujitorii lui Solomon.

28Ei s-au dus la Ofir și au luat de acolo patru sute douăzeci de talanți i  de aur, pe care i-au adus apoi regelui Solomon.

Copyright information for NTLR