a+ 1:1 Gr.: diaspora, termen folosit pentru a-i descrie pe evreii sau pe creștinii răspândiți în lumea greco-romană
b+ 1:1 Este vorba despre provincia romană Asia, cu capitala la Efes, privincie care ocupa, alături de alte provincii, aria geografică cunoscută ca Asia Mică
c+ 1:1 Cinci provincii romane ce se aflau în regiunea cunoscută drept Asia Mică; sunt enumerate în sensul acelor de ceasornic, dinspre nord, probabil în ordinea în care mesajul trebuia să ajungă la fiecare din aceste biserici
d+ 1:11 Sau: pe cine și ce vreme, cu accentul pe persoană
e+ 1:12 Sau: Vestea Bună; peste tot în carte
f+ 1:12 Expresie ce redă o dorință puternică de a vedea acele lucruri
g+ 1:13 În contextul antic oriental imaginea este aceea a îmbrăcării unei haine lungi ș i largi care trebuia încinsă la mijloc, înainte ca cineva sa se apuce de lucru; așadar, sensul expresiei este: pregătiți-vă mintea pentru acțiune; expresia redă însă și vigilența
h+ 1:16 Vezi Lev. 11:44, 45; 19:2; 20:7
i+ 1:19 Sau: Mesia; atât Cristos (greacă), cât și Mesia (ebraică și aramaică) înseamnă Cel care este uns; peste tot în carte
j+ 1:20 Sau: cunoscut
k+ 1:22 Unele mss conțin: din inimă
l+ 1:24 Lit.: carne
m+ 1:25 Vezi Is. 40:6-8

1 Peter 1

1Petru, apostol al lui Isus Cristos, către cei aleși – care locuiesc ca peregrini, împrăștiați a  în Pont, Galatia, Capadocia, Asia b  și Bitinia c 

2după preștiința lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul, spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Isus Cristos: harul și pacea să vă fie înmulțite!

Născuți din nou la o nădejde vie

3Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, Care, după marea Lui îndurare, ne-a născut din nou la o nădejde vie, prin învierea lui Isus Cristos din morți,

4și la o moștenire nepieritoare și nepângărită, care nu se ofilește și care este păstrată în ceruri pentru voi.

5Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu, prin credință, pentru mântuirea care este gata să fie descoperită în vremea de pe urmă.

6În ea, voi vă bucurați nespus, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțin timp prin diferite încercări,

7pentru ca testarea credinței voastre, cu mult mai valoroasă decât aurul care piere și care totuși este testat prin foc, să aducă laudă, glorie și onoare la descoperirea lui Isus Cristos.

8Pe El voi Îl iubiți fără să-L fi văzut, credeți în El, chiar dacă acum nu-L vedeți, și vă bucurați nespus, cu o bucurie de nedescris și glorioasă,

9pentru că primiți, la capătul credinței voastre, mântuirea sufletelor voastre.

10Cu privire la această mântuire, profeții care au profețit despre harul ce urma să fie al vostru, au căutat și au cercetat cu atenție,

11încercând să afle ce vreme sau ce împrejurări d  le arăta Duhul lui Cristos din ei, atunci când a prezis suferințele lui Cristos și slava care urma după acestea.

12Lor le-a fost descoperit că nu slujeau pentru ei înșiși, ci pentru voi, cu privire la lucrurile care v-au fost anunțate acum prin cei ce v-au vestit Evanghelia e  prin Duhul Sfânt trimis din cer – lucruri în care f  chiar și îngerii doresc să privească.

Fiți sfinți!

13Prin urmare, încingeți-vă coapsele minții g  voastre, fiind treji, puneți-vă pe deplin nădejdea în harul care vă va fi adus la descoperirea lui Isus Cristos!

14Ca niște copii ascultători, să nu vă conformați poftelor pe care le aveați înainte, când erați în ignoranță,

15ci, așa cum Cel Ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră,

16deoarece este scris: „Fiți sfinți, pentru că Eu sunt sfânt!“ h 

17Și dacă-L chemați ca Tată pe Cel Ce judecă cu nepărtinire pe fiecare după faptele lui, atunci trăiți cu frică în timpul peregrinării voastre,

18pentru că știți că nu cu lucruri pieritoare – argint sau aur – ați fost răscumpărați din felul vostru de viață fără rost, moștenit de la strămoșii voștri,

19ci cu sângele prețios al lui Cristos i  , ca al unui miel fără meteahnă și fără pată.

20El a fost ales j  înainte de întemeierea lumii, dar a fost arătat în vremurile de pe urmă, pentru voi.

21Prin El sunteți credincioși în Dumnezeu, Care L-a înviat din morți și I-a dat slavă, astfel încât credința și nădejdea voastră să fie în Dumnezeu.

22Acum că v-ați curățit sufletele prin ascultarea de adevăr, ca să aveți o dragoste de frați fără ipocrizie, iubiți-vă unii pe alții cu căldură, dintr-o inimă curată k  !

23Ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță pieritoare, ci dintr-una nepieritoare, prin Cuvântul lui Dumnezeu care este viu și care rămâne pe vecie.

24Căci, „Orice făptură l  este ca iarba și toată gloria ei este ca floarea de pe câmp! Iarba se usucă, iar floarea cade,

25însă Cuvântul Domnului rămâne pe vecie!“ m Și acesta este Cuvântul care v-a fost vestit prin Evanghelie.

Copyright information for NTLR