a+ 2:6 Vezi Is. 28:16
b+ 2:7 Vezi Ps. 118:22
c+ 2:8 Vezi Is. 8:14
d+ 2: 19 Lit.: har; și în v. 20
e+ 2:22 Vezi Is. 53:9
f+ 2:24 Gr.: xulon, termen folosit pentru a descrie crucea, probabil pe baza lui Deut. 21:23; termenul are o varietate de sensuri: copac ( Lc. 23:31; Apoc. 2:7 ), ciomag ( Lc. 22:52 ), butuc ( F.A. 16:24 ), lemn ( 1 Cor. 3:12 )
g+ 2:25 Conceptul de păstor trebuie înțeles aici în contextul său vechi-testamental: Dumnezeu Însuși este Păstorul lui Israel ( Ps. 80:1; Is. 40:10-11; Eze 34:11-16 ); Dumnezeu a dat turma în grija conducătorilor, păstorii lui Israel, care însă nu au avut grijă de ea ( Is. 56:9-12; Eze 34 ); Dumnezeu Îl va trimite pe adevăratul Păstor, pe Mesia, pentru a avea grijă de oi ( Eze 34:23 )
h+ 2:25 Gr.: Episcopos

1 Peter 2

1Dați deci la o parte orice răutate, orice înșelăciune, ipocrizie, gelozie și orice fel de calomnii!

2Ca niște copii nou-născuți, să doriți laptele duhovnicesc cel curat, pentru ca prin el să puteți crește spre mântuire,

3dacă ați gustat într-adevăr că Domnul este bun.

Piatra cea vie și o spiță aleasă

4Veniți la El, Piatra vie respinsă de oameni, dar aleasă și prețioasă înaintea lui Dumnezeu.

5Iar voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca o casă duhovnicească, pentru a fi o preoție sfântă, ca să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu, prin Isus Cristos.

6Căci în Scriptură este spus: „Iată, pun în Sion o Piatră, o Piatră din capul unghiului, aleasă și prețioasă! Oricine crede în El nu va fi făcut de rușine.“ a 

7Așadar, pentru voi, cei ce credeți, El este Cel Prețios, dar pentru cei ce nu cred, „Piatra pe care au respins-o zidarii, a devenit Piatra din capul unghiului!“ b 

8și „... o Piatră de poticnire și o Stâncă de cădere.“ c Ei se poticnesc pentru că n-au ascultat Cuvântul spre care au fost și ei destinați.

9Însă voi sunteți o spiță aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor care este posesiunea lui Dumnezeu, ca să puteți proclama faptele mărețe ale Celui Ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată.

10Cândva nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu. Cândva nu primiserăți îndurare, dar acum ați primit îndurare.

11Preaiubiților, vă îndemn, ca pe niște străini și peregrini, să vă feriți de poftele carnale, care se luptă împotriva sufletului!

12Să aveți o purtare bună printre neamuri, pentru ca, deși vă vorbesc de rău ca pe niște răufăcători, totuși, văzând faptele voastre bune, să-L slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării.

Supunere față de autoritățile omenești

13Fiți supuși oricărei autorități omenești, pentru Domnul, fie împăratului, ca înalt stăpânitor,

14fie guvernatorilor, ca unii trimiși de el să-i pedepsească pe răufăcători și să-i laude pe cei ce fac binele.

15Căci este voia lui Dumnezeu ca, făcând lucruri bune, să reduceți la tăcere ignoranța oamenilor proști.

16Trăiți ca niște oameni liberi, dar fără a folosi libertatea drept acoperământ al răului, ci ca niște robi ai lui Dumnezeu!

17Dați cinste tuturor oamenilor, iubiți-i pe frați, temeți-vă de Dumnezeu, onorați-l pe împărat!

18Sclavilor, fiți supuși stăpânilor cu toată frica, nu numai celor buni și blânzi, ci și celor aspri,

19pentru că este o virtute d  dacă, datorită conștiinței față de Dumnezeu, cineva îndură întristarea, suferind pe nedrept.

20Căci ce onoare este să îndurați dacă ați păcătuit și sunteți loviți? Dar dacă îndurați atunci când ați făcut binele și astfel suferiți, aceasta este o virtute înaintea lui Dumnezeu.

21Și la aceasta ați fost chemați, deoarece și Cristos a suferit pentru voi, lăsându-vă un exemplu, astfel ca voi să călcați pe urmele Lui.

22„El nu a săvârșit nici un păcat, și în gura Lui nu s-a găsit nici o înșelăciune.“ e 

23Când a fost insultat, n-a insultat înapoi, când a suferit, n-a amenințat, ci S-a încredințat Celui Ce judecă drept.

24El a purtat păcatele noastre în trupul Lui, pe lemn f  , pentru ca, murind față de păcate, să trăim pentru dreptate; prin rănile Lui ați fost vindecați.

25Căci erați ca niște oi rătăcite, dar acum v-ați întors la Păstorul g  și Supraveghetorul h  sufletelor voastre.

Copyright information for NTLR