a+ 4:11 Cu sensul de a predica
b+ 4:16 Adică: aparținând lui Cristos
c+ 4: 18 Petru citează din LXX, Prov. 11:31

1 Peter 4

Trăind după voia lui Dumnezeu

1Așadar, întrucât Cristos a suferit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire, căci cel ce a suferit în trup a sfârșit-o cu păcatul,

2pentru ca, în vremea care-i mai rămâne de trăit în trup, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu.

3Ajunge cât timp a trecut în care ați lucrat după voia neamurilor, trăind în depravare, în pofte, în beții, în petreceri, în orgii și în idolatrii dezgustătoare.

4De aceea sunt surprinși ei că nu alergați împreună cu ei la același potop de destrăbălare și vă batjocoresc.

5Ei vor da socoteală Celui Ce este gata să-i judece pe cei vii și pe cei morți.

6Căci pentru aceasta le-a fost vestită Evanghelia și celor ce acum sunt morți: ca și ei să fie judecați ca oameni, în trup, dar să trăiască potrivit lui Dumnezeu, în duh.

7Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți deci cu mintea limpede și disciplinați-vă în vederea rugăciunii!

8Înainte de toate, să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, pentru că dragostea acoperă o mulțime de păcate!

9Fiți ospitalieri unii cu alții, fără cârtire!

10Ca niște buni administratori ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare să slujească pe alții potrivit cu darul pe care l-a primit!

11Dacă cineva vorbește a  , să vorbească cuvintele lui Dumnezeu! Dacă cineva slujește, să slujească după puterea pe care o dă Dumnezeu, pentru ca Dumnezeu să fie slăvit în toate, prin Isus Cristos, a Căruia este slava și puterea, în vecii vecilor! Amin.

Suferind pentru Cristos

12Preaiubiților, nu fiți surprinși de încercarea de foc care are loc în mijlocul vostru, ca și cum vi s-ar întâmpla ceva ciudat,

13ci, în măsura în care aveți parte de suferințele lui Cristos, bucurați-vă, pentru ca și la descoperirea slavei Lui să vă bucurați nespus de mult.

14Dacă sunteți insultați din pricina Numelui lui Cristos, ferice de voi, pentru că Duhul slavei și al lui Dumnezeu se odihnește peste voi.

15Nimeni dintre voi să nu sufere ca ucigaș, hoț, răufăcător sau ca unul care se amestecă în treburile altora.

16Însă dacă vreunul din voi suferă din pricină că este creștin b  , să nu-i fie rușine, ci să-L slăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta.

17Căci este timpul să înceapă judecata chiar de la Casa lui Dumnezeu. Și dacă începe cu noi, care va fi sfârșitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu?!

18Și dacă cel drept este salvat cu greu, ce se va face cel lipsit de evlavie și păcătos?! c 

19Așa că cei ce suferă după voia lui Dumnezeu să-și încredințeze sufletele credinciosului Creator, făcând în continuare binele!

Copyright information for NTLR