a+ 5:1 Sau: prezbiter; peste tot în capitol
b+ 5:5 Petru citează din LXX, Prov. 3:34
c+ 5:8 Gr.: diabolos, care înseamnă bârfitor, defăimător, calomniator
d+ 5:12 O variantă a numelui Sila; în acea vreme existau secretari care compuneau epistolele într-un limbaj literar. Limba greacă a epistolei este una literară foarte bună, ceea ce îl poate indica pe Sila drept cel care a dat formă literară cuvintelor lui Petru; este posibil însă ca Sila să fi fost doar mesagerul epistolei; sau sunt posibile ambele sensuri
e+ 5:12 Posibil cu referire la lucrurile scrise în această scrisoare
f+ 5:13 Sau: Biserica din Babilon

1 Peter 5

Bătrâni și tineri

Așadar, eu, ca un bătrân a , martor al suferințelor lui Cristos și părtaș al slavei care urmează să fie descoperită, îi îndemn pe cei bătrâni dintre voi:

păstoriți turma lui Dumnezeu, care este printre voi, supraveghind-o nu din obligație, ci de bunăvoie, așa cum vrea Dumnezeu, nu fiind lacomi de câștig, ci dornici să slujiți,

nu ca unii care stăpâniți peste cei ce v-au fost încredințați, ci fiind exemple pentru turmă.

Iar când Se va arăta Marele Păstor veți primi o cunună glorioasă care nu se veștejește.

La fel și voi, tinerilor, fiți-le supuși celor bătrâni! Și toți îmbrăcați-vă cu smerenie unii față de alții, pentru că „Dumnezeu este împotriva celor mândri, dar celor smeriți El le dă har.“ b 

Smeriți-vă deci sub mâna tare a lui Dumnezeu pentru ca, la timpul potrivit, El să vă înalțe!

Aruncați toată îngrijorarea voastră asupra Lui, fiindcă Lui Îi pasă de voi!

Fiți treji! Vegheați! Dușmanul vostru, diavolul c , dă târcoale ca un leu care rage, căutând pe cineva să înghită.

Împotriviți-vă lui fermi în credință, știind că frații voștri din toată lumea trec prin aceleași suferințe!

10 După ce veți fi suferit pentru puțin timp, Dumnezeul oricărui har, Care v-a chemat la slava Lui veșnică, în Cristos, vă va echipa El Însuși, vă va întări, vă va da putere și vă va face de neclintit.

11 A Lui să fie puterea, în veci! Amin.

12 V-am scris pe scurt aceste lucruri, prin Silvanus d , pe care-l consider un frate credincios, pentru a vă încuraja și pentru a depune mărturie că acesta e  este adevăratul har al lui Dumnezeu. Rămâneți în el!

13 Cea din Babilon, f  aleasă împreună cu voi, vă salută și, de asemenea, și Marcu, fiul meu.

14 Salutați-vă unii pe alții cu un sărut al dragostei. Pace vouă, tuturor celor care sunteți în Cristos.

Copyright information for NTLR