a+ 5:1 Sau: prezbiter; peste tot în capitol
b+ 5:5 Petru citează din LXX, Prov. 3:34
c+ 5:8 Gr.: diabolos, care înseamnă bârfitor, defăimător, calomniator
d+ 5:12 O variantă a numelui Sila; în acea vreme existau secretari care compuneau epistolele într-un limbaj literar. Limba greacă a epistolei este una literară foarte bună, ceea ce îl poate indica pe Sila drept cel care a dat formă literară cuvintelor lui Petru; este posibil însă ca Sila să fi fost doar mesagerul epistolei; sau sunt posibile ambele sensuri
e+ 5:12 Posibil cu referire la lucrurile scrise în această scrisoare
f+ 5:13 Sau: Biserica din Babilon

1 Peter 5

Bătrâni și tineri

1Așadar, eu, ca un bătrân a  , martor al suferințelor lui Cristos și părtaș al slavei care urmează să fie descoperită, îi îndemn pe cei bătrâni dintre voi:

2păstoriți turma lui Dumnezeu, care este printre voi, supraveghind-o nu din obligație, ci de bunăvoie, așa cum vrea Dumnezeu, nu fiind lacomi de câștig, ci dornici să slujiți,

3nu ca unii care stăpâniți peste cei ce v-au fost încredințați, ci fiind exemple pentru turmă.

4Iar când Se va arăta Marele Păstor veți primi o cunună glorioasă care nu se veștejește.

5La fel și voi, tinerilor, fiți-le supuși celor bătrâni! Și toți îmbrăcați-vă cu smerenie unii față de alții, pentru că „Dumnezeu este împotriva celor mândri, dar celor smeriți El le dă har.“ b 

6Smeriți-vă deci sub mâna tare a lui Dumnezeu pentru ca, la timpul potrivit, El să vă înalțe!

7Aruncați toată îngrijorarea voastră asupra Lui, fiindcă Lui Îi pasă de voi!

8Fiți treji! Vegheați! Dușmanul vostru, diavolul c  , dă târcoale ca un leu care rage, căutând pe cineva să înghită.

9Împotriviți-vă lui fermi în credință, știind că frații voștri din toată lumea trec prin aceleași suferințe!

10După ce veți fi suferit pentru puțin timp, Dumnezeul oricărui har, Care v-a chemat la slava Lui veșnică, în Cristos, vă va echipa El Însuși, vă va întări, vă va da putere și vă va face de neclintit.

11A Lui să fie puterea, în veci! Amin.

12V-am scris pe scurt aceste lucruri, prin Silvanus d  , pe care-l consider un frate credincios, pentru a vă încuraja și pentru a depune mărturie că acesta e  este adevăratul har al lui Dumnezeu. Rămâneți în el!

13Cea din Babilon, f  aleasă împreună cu voi, vă salută și, de asemenea, și Marcu, fiul meu.

14Salutați-vă unii pe alții cu un sărut al dragostei. Pace vouă, tuturor celor care sunteți în Cristos.

Copyright information for NTLR