a+ 10:1 TM; LXX, VUL: peste poporul Său, Israel? Tu vei domni peste poporul Domnului și îi vei izbăvi de sub puterea vrăjmașilor lor de jur împrejur. Acesta va fi un semn pentru tine că Domnul te-a uns drept conducător peste moștenirea Lui
b+ 10:8 Adesea tradus prin jertfe de comuniune sau jertfe de mulțumire, deoarece poartă și aceste sensuri

1 Samuel 10

1Samuel a luat sticluța cu untdelemn, l-a turnat pe capul lui Saul și l-a sărutat spunând: – Nu te-a uns Domnul să fii conducător peste moștenirea Lui? a 

2După ce vei pleca de la mine, vei întâlni doi bărbați lângă mormântul Rahelei, la hotarul lui Beniamin, la Țelțah. Ei îți vor spune: „Măgărițele, pe care te-ai dus să le cauți, au fost găsite. Tatăl tău însă nu mai este îngrijorat pentru măgărițe, ci este îngrijorat pentru voi. El întreabă: «Ce să fac pentru fiul meu?»“

3Treci de locul acela și mergi mai departe până la stejarul din Tabor. Acolo te vor întâlni trei bărbați care se suie la Dumnezeu, la Betel. Unul dintre ei duce cu el trei iezi, altul trei pâini, iar altul un burduf cu vin.

4Ei te vor saluta și îți vor dărui două pâini pe care le vei lua din mâna lor.

5După aceea vei merge la Ghiva lui Dumnezeu unde se află o garnizoană de-a filistenilor. Cum vei intra în cetate, vei întâlni un grup de profeți coborând de pe înălțime cu harfe, tamburine, flaute și lire înaintea lor, iar ei profețind.

6Duhul Domnului va veni peste tine cu putere, vei profeți împreună cu ei și vei fi preschimbat într-un alt om.

7Când aceste semne ți se vor împlini, fă ceea ce mâinile tale vor găsi potrivit să facă, pentru că Domnul este cu tine.

8Coboară-te înaintea mea la Ghilgal. După aceea voi veni și eu la tine ca să aduc arderi de tot și jertfe de pace b  . Vei aștepta șapte zile până voi veni la tine ca să-ți fac cunoscut ce vei avea de făcut.

9De îndată ce Saul s-a întors cu spatele ca să se despartă de Samuel, Dumnezeu i-a dat o altă inimă și toate semnele acestea s-au împlinit în acea zi.

10Când au ajuns la Ghiva, Saul s-a întâlnit cu un grup de profeți. Duhul lui Dumnezeu a venit cu putere peste el și el a început să profețească în mijlocul lor.

11Când toți cei care-l cunoșteau dinainte au văzut că profețea împreună cu ei, au zis unul către celălalt: „Ce i s-a întâmplat fiului lui Chiș? Este cumva și Saul printre profeți?“

12Iar un localnic a zis: „Și cine este tatăl lor?” Astfel s-a ajuns la zicala următoare: „Este cumva și Saul printre profeți?“

13Când a terminat de profețit, Saul a venit pe înălțime.

14Atunci unchiul său l-a întrebat pe el și pe slujitorul său: – Pe unde ați umblat? Saul i-a răspuns: – În căutarea măgărițelor. Însă când am văzut că nu sunt de găsit ne-am dus la Samuel.

15– Spune-mi, ce v-a zis Samuel? l-a întrebat unchiul lui.

16– Ne-a zis că măgărițele au fost găsite, i-a răspuns Saul. Însă nu i-a spus nimic din ce i-a vorbit Samuel cu privire la domnie.

Saul, desemnat oficial drept rege al lui Israel

17Samuel a convocat poporul înaintea Domnului la Mițpa

18și le-a spus: „Așa vorbește Domnul, Dumnezeul lui Israel: «Eu l-am scos pe Israel din Egipt și v-am eliberat de sub puterea egiptenilor și a tuturor regatelor care vă asupreau.»

19Voi însă Îl respingeți astăzi pe Dumnezeul vostru Care v-a izbăvit din toate nenorocirile și necazurile voastre, spunând: «Nu vrem să facem cum zici tu, ci pune un rege peste noi!» De aceea înfățișați-vă acum înaintea Domnului , după semințiile și clanurile voastre.“

20Samuel a apropiat toate semințiile lui Israel, iar sorțul a căzut pe seminția lui Beniamin.

21Apoi a apropiat seminția lui Beniamin după clanuri, iar sorțul a căzut pe clanul lui Matri. În cele din urmă sorțul a căzut pe Saul, fiul lui Chiș. Când l-au căutat însă, n-a fost găsit.

22Ei l-au întrebat în continuare pe Domnul : – A sosit omul acesta aici? – Da! le-a răspuns Domnul. Este ascuns printre bagaje.

23Ei au alergat și l-au scos de acolo. Când a stat în picioare în mijlocul poporului, era mai înalt cu un cap decât oricare altul.

24Atunci Samuel a zis întregului popor: – Îl vedeți pe acela pe care l-a ales Domnul? Nu este altul ca el în tot poporul. Și toți au strigat: – Trăiască regele!

25Samuel a făcut cunoscută poporului legea monarhiei și a scris-o într-un sul, pe care l-a așezat înaintea Domnului. După aceea, Samuel a trimis întregul popor, pe fiecare în parte, la casa lui.

26De asemenea, și Saul a plecat acasă la el, în Ghiva, însoțit de vitejii ale căror inimi le atinsese Domnul.

27S-au găsit însă și niște oameni nelegiuiți care au zis: „Cum ar putea acesta să ne elibereze?“ L-au disprețuit și nu i-au adus nici un dar. Saul însă s-a făcut că nu-i aude.

Copyright information for NTLR