a+ 13:1 Câteva mss târzii ale LXX; TM nu conține treizeci
b+ 13:1 În cf. cu F.A.13:21; TM nu conține patruzeci
c+ 13:5 Unele mss LXX, Siriacă; TM, alte mss LXX: treizeci de mii
d+ 13:6 Sau: rezervoare, în care se aduna apa în sezonul ploios
e+ 13:8 Vezi nota de la 10:8
f+ 13:15 TM; LXX adaugă: din Ghilgal în drumul său. Oamenii care au mai rămas l-au urmat pe Saul pentru a se întâlni cu oștirea, plecând din Ghilgal
g+ 13:16 Două mss TM; cele mai multe mss TM: Gheva, o variantă a lui Ghiva
h+ 13:20 LXX; TM se repetă: fierul pentru plug
i+ 13:21 2/3 dintr-un șechel; aproximativ 8 gr
j+ 13:21 Aproximativ 4 gr

1 Samuel 13

Saul nesocotește Legea și este lepădat

1Saul era în vârstă de treizeci a  de ani când a ajuns rege și a domnit timp de patruzeci b  și doi de ani peste Israel.

2Saul și-a ales trei mii de bărbați din Israel: două mii erau cu el în Micmaș și în regiunea muntoasă a Betelului, iar o mie erau cu Ionatan în Ghiva lui Beniamin. Pe ceilalți din popor i-a trimis acasă.

3Ionatan a atacat garnizoana filistenilor care se afla la Gheva, iar filistenii au aflat lucrul acesta. Atunci Saul a pus să se sufle din corn în toată țara, spunând: „Să audă evreii!“

4Și s-a auzit în tot Israelul că Saul a atacat garnizoana filistenilor și că Israel s-a făcut urât acestora. Poporul a fost chemat să i se alăture lui Saul, la Ghilgal.

5Filistenii s-au adunat pentru a lupta cu Israel. Erau trei mii de care c  și șase mii de călăreți, trupe atât de numeroase cât nisipul de pe malul mării. Au venit și și-au așezat tabăra la Micmaș, la răsărit de Bet-Aven.

6Când bărbații lui Israel s-au văzut la strâmtorare (căci oștirea lor era în impas) au început să se ascundă în peșteri, în tufișuri, printre stânci, în gropi și în fântâni d  .

7Unii dintre evrei chiar au trecut Iordanul înspre regiunile Gad și Ghilad. Saul se afla încă la Ghilgal și toți cei care erau cu el tremurau de frică.

8El a așteptat șapte zile, timpul hotărât de către Samuel. Dar pentru că Samuel nu venea la Ghilgal, oamenii lui Saul au început să se împrăștie.

9Atunci Saul a zis: „Aduceți la mine arderea de tot și jertfele de pace e  .“ Și a jertfit arderea de tot.

10Tocmai în momentul în care sfârșea de adus arderea de tot, a sosit și Samuel. Saul i-a ieșit în întâmpinare ca să-l salute.

11– Ce ai făcut? i-a zis Samuel. Saul i-a răspuns: – Când am văzut că oamenii mei au început să se împrăștie, că tu nu vii la timpul hotărât și că filistenii sunt adunați la Micmaș,

12mi-am zis: „Filistenii vor înainta împotriva mea la Ghilgal, iar eu încă nu am căutat fața Domnului.“ De aceea am îndrăznit să jertfesc eu arderea de tot.

13Samuel i-a zis lui Saul: – Ai lucrat ca un nebun și nu ai păzit porunca pe care ți-o dăduse Domnul, Dumnezeul tău. Dacă ai fi ascultat, Domnul ți-ar fi întărit pentru totdeauna domnia peste Israel.

14Acum însă domnia ta nu va mai dăinui. Domnul Și-a găsit un om după inima Lui și l-a rânduit să fie conducătorul poporului Său. Și aceasta fiindcă nu ai ascultat de porunca Domnului.

15Samuel s-a ridicat și a plecat din Ghilgal f  la Ghiva lui Beniamin. Saul a numărat oamenii care erau cu el și au ieșit în jur de șase sute de bărbați.

16Saul și Ionatan, fiul său, împreună cu acești bărbați au rămas la Ghiva g  , în Beniamin, în timp ce filistenii și-au așezat tabăra la Micmaș.

17Din tabăra filistenilor au ieșit trei cete de năvălitori ca să pustiască. O ceată a luat-o pe drumul spre Ofra, în regiunea Șual,

18o alta a luat-o pe drumul spre Bet-Horon, iar ultima – pe drumul spre hotarul care duce în valea Țeboim, spre pustie.

19Pe vremea aceea, în tot Israelul nu se găsea nici un fierar deoarece filistenii ziseseră: „Evreii nu trebuie să-și facă săbii sau sulițe.“

20Prin urmare, fiecare israelit se ducea la filisteni ca să-și ascută fierul pentru plug, sapa, toporul și secera h  .

21Prețul era de un pim i  pentru ascuțirea fierului de plug și al sapei și de o treime dintr-un șechel j  pentru ascuțirea furcii, toporului și a țepușei cu care se mână boii.

22De aceea, în ziua luptei, nici unul din luptătorii care erau cu Saul și cu Ionatan nu avea o sabie sau o suliță în mână. Numai Saul și fiul său Ionatan aveau.

Fapta de vitejie a lui Ionatan

23O unitate filisteană a înaintat și s-a așezat în trecătoare, la Micmaș.

Copyright information for NTLR