a+ 2:1 Ebr.: cornul, simbolizând puterea; și în v. 10
b+ 2:6 Ebr.: Șeol
c+ 2:15 Cf. Lev. 3:16; 4:8-10, 26, 31, 35; 7:28, 30-31; 17:6
d+ 2:25 Termenul ebraic poate desemna și judecătorii
e+ 2:33 Sau: ca niște oameni de rând; LXX, Q: vor muri de sabia oamenilor ( o moarte violentă )
f+ 2:36 Sau: siclu, greutate de bază, comună la toate popoarele semite antice; existau mai multe tipuri de șechel: regal ( 2 Sam. 14:26; aproximativ 13 gr ), obișnuit (aproximativ 12 gr ) și cel al Lăcașului (aproximativ 10 gr ); greutatea șechelului a variat în diferite vremuri și în diferite zone

1 Samuel 2

Rugăciunea Anei

Ana s-a rugat spunând: Mi se bucură inima în Domnul , puterea a  îmi este înălțată în Domnul , iar gura mea este larg deschisă împotriva dușmanilor mei, căci mă bucur de mântuirea Ta.

Nimeni nu este sfânt ca Domnul , căci nu este nici un Dumnezeu în afară de Tine, nu este stâncă precum Dumnezeul nostru.

Nu mai vorbiți cu atâta mândrie și să nu mai iasă îngâmfare din gura voastră, căci Domnul este un Dumnezeu Care cunoaște și Unul Care cântărește faptele.

Arcurile celor puternici sunt sfărâmate, însă cei care se clatină sunt încinși cu putere.

Cei care erau sătui se oferă zălog pentru pâine, pe când cei flămânzi încetează a mai flămânzi. Cea stearpă naște șapte fii, pe când cea care are mulți copii se ofilește.

Domnul dă la moarte și tot El aduce la viață; El coboară în Locuința Morților b  și tot El învie.

Domnul duce la sărăcie și tot El îmbogățește; El umilește și tot El înalță.

El ridică din praf pe cel sărac și din grămada de cenușă îl înalță pe cel nevoiaș, ca să-i așeze la un loc cu nobilii și ca să le dea drept moștenire un tron acoperit cu slavă, căci ai Domnului sunt stâlpii pământului și pe ei a așezat El lumea.

El păzește pașii credincioșilor Săi, însă ticăloșii vor fi reduși la tăcere în întuneric, pentru că nu prin putere triumfă omul.

10 Domnul îi va zdrobi pe dușmanii Săi și din ceruri va tuna împotriva lor; Domnul va judeca marginile pământului, va da tărie împăratului Său și va înălța puterea unsului Său.

11 După aceea, Elkana a plecat acasă, la Rama, iar băiatul a rămas să slujească Domnului în prezența preotului Eli.

Ticăloșia fiilor lui Eli

12 Fiii lui Eli erau niște oameni nelegiuiți; ei nu-L cunoșteau pe Domnul.

13 Obiceiul preoților față de popor era acesta: slujitorul preotului venea, în timp ce se fierbea carnea, la fiecare om care își aducea jertfa și, ținând în mână o furculiță cu trei dinți,

14 o băga în tigaie, în cratiță, în cazan sau în oală și tot ceea ce era apucat cu furculița, preotul lua pentru sine. În felul acesta făceau cu toți israeliții care veneau acolo, la Șilo.

15 Pe lângă aceasta, înainte de a arde grăsimea, c  slujitorul preotului venea și îi spunea omului care jertfea: „Dă pentru preot carne de fript, căci el nu va lua de la tine carne fiartă, ci doar crudă!“

16 Dacă omul îi răspundea: „Să ardem mai întâi grăsimea, iar după aceea vei lua atât cât dorești“, slujitorul îi spunea: „Chiar acum trebuie să dai! Dacă nu, voi lua cu forța!“

17 Păcatul acestor tineri era foarte mare în ochii Domnului , pentru că disprețuiau darurile Domnului.

18 Samuel însă slujea înaintea Domnului; și copilul acesta era încins cu un efod de in.

19 Mama sa îi făcea în fiecare an câte o mantie mică pe care i-o aducea atunci când se suia împreună cu soțul ei pentru a aduce jertfa anuală.

20 Eli binecuvânta pe Elkana și pe soția acestuia, spunând: „Să-ți dea Domnul copii din femeia aceasta, în schimbul celui pe care ea l-a oferit Domnului.“ Apoi ei plecau acasă.

21 Domnul a binecuvântat-o pe Ana, iar aceasta a rămas însărcinată și a născut trei fii și două fiice. Cât despre tânărul Samuel, el creștea în prezența Domnului.

22 Eli era foarte bătrân și când a auzit tot ce făceau fiii lui cu întregul Israel și cum se culcau cu femeile care slujeau la intrarea Cortului Întâlnirii,

23 le-a spus: „Pentru ce faceți asemenea lucruri? Am auzit despre faptele voastre rele de la întregul popor.

24 Nu, fiii mei! Nu este bine ceea ce aud spunându-se despre voi în poporul Domnului.

25 Dacă un om păcătuiește împotriva altui om, poate Dumnezeu d  îi va lua apărarea. Dar dacă un om păcătuiește împotriva Domnului , cine va interveni pentru el?“ Dar ei nu au ascultat de glasul tatălui lor, căci Domnul dorea să-i omoare.

26 Tânărul Samuel însă creștea în statură și era tot mai plăcut Domnului și oamenilor.

Vestirea pedepsei împotriva familiei lui Eli

27 Un om al lui Dumnezeu a venit la Eli și i-a spus: „Așa vorbește Domnul : «Nu M-am descoperit Eu familiei tatălui tău atunci când erau în Egipt, sub stăpânirea lui Faraon?

28 Nu l-am ales pe el dintre toate semințiile lui Israel ca să fie preotul Meu, să se suie la altarul Meu, să ardă tămâia și să poarte efodul înaintea Mea? Nu am dat eu familiei tatălui tău toate jertfele mistuite de foc ale israeliților?

29 De ce ați nesocotit jertfa și darurile Mele, care am poruncit să fie aduse în locuința Mea și cum de i-ai onorat pe fiii tăi mai mult decât pe Mine, îngrășându-vă voi înșivă din partea aleasă a fiecărei jertfe aduse de poporul Meu, Israel?»

30 De aceea așa vorbește Domnul, Dumnezeul lui Israel: «Am promis cu privire la familia ta și la familia tatălui tău că vor umbla înaintea Mea pentru totdeauna. Acum însă, zice Domnul, departe de Mine lucrul acesta! Voi cinsti doar pe cei care Mă cinstesc, însă cei care Mă disprețuiesc vor fi disprețuiți.

31 Iată că vine timpul când voi reteza puterea ta și puterea familiei tatălui tău, astfel încât nu va mai fi nici un bătrân în familia ta.

32 Vei privi suferința din locuința Mea. Israel va avea parte de tot binele, însă în familia ta nu va mai fi vreodată un bătrân.

33 Fiecăruia dintre ai tăi, pe care nu-l voi nimici de la altarul Meu, i se vor topi ochii de durere și i se va întrista sufletul. Toți ceilalți vor muri în floarea vârstei e .

34 Soarta celor doi fii ai tăi, Hofni și Fineas, va fi pentru tine semnul celor ce se vor întâmpla: amândoi vor muri în aceeași zi.

35 Eu Îmi voi ridica un preot credincios care va împlini dorința și voia Mea. Eu Însumi îi voi ridica acestuia o Casă trainică și el va umbla înaintea unsului Meu pentru totdeauna.

36 Oricine va mai rămâne din familia ta va veni să se plece înaintea lui pentru un șechel de argint f  și pentru o bucată de pâine și-l va ruga să-l pună într-una din slujbele preoției ca să câștige o bucată de pâine.»“

Copyright information for NTLR