a+ 22:4 Cel mai probabil o zonă geografică inaccesibilă
b+ 22:10 Doeg îl văzuse probabil pe Ahimelek mergând în spatele efodului, după sabia lui Goliat (vezi 21:9 ), efodul fiind considerat un instrument prin care se căuta voia lui Dumnezeu (pietrele Urim și Tumim se aflau pe el – vezi nota de la Ex. 28:30 ); și în v. 13

1 Samuel 22

Fuga lui David la Adulam și Mițpa

1David a plecat de acolo și a fugit în peștera Adulam. Când au auzit lucrul acesta, frații săi și întreaga familie a tatălui său au venit acolo la el.

2Toți cei care erau strâmtorați, datori și nemulțumiți s-au adunat la el, iar el a devenit conducătorul lor. Erau cu el în jur de patru sute de bărbați.

3David a plecat de acolo la Mițpa, în Moab. I-a spus regelui Moabului: – Dă-le voie, te rog, tatălui meu și mamei mele să vină la voi, până voi ști ce va face Dumnezeu cu mine.

4David i-a lăsat cu regele Moabului, iar ei au locuit cu acesta pe toată perioada cât David s-a aflat în fortăreață a.

5Însă profetul Gad i-a spus lui David: – Să nu rămâi în fortăreață, ci du-te în teritoriul lui Iuda! Astfel, David a plecat și a ajuns în pădurea Heret.

Represaliile lui Saul asupra cetății Nob

6Saul a auzit că David, împreună cu oamenii care se aflau cu el, a fost descoperit. Saul, având în mână o suliță, ședea sub tamariscul de pe înălțimea din Ghiva și toți slujitorii săi se aflau în jurul său.

7Saul le-a zis acestora: – Ascultați, beniamiți! Vă va da fiul lui Ișai vouă, tuturor, ogoare și vii? Vă va face el pe voi, pe toți, căpetenii peste mii și căpetenii peste sute?

8Totuși voi toți ați uneltit împotriva mea și nimeni nu m-a înștiințat când fiul meu a încheiat un legământ cu fiul lui Ișai. Nici unuia dintre voi nu i-a păsat de mine și nu m-a înștiințat că fiul meu l-a răsculat pe slujitorul meu împotriva mea, ca să mă pândească așa cum o face astăzi.

9Edomitul Doeg, care stătea lângă slujitorii lui Saul, a zis: – Eu l-am văzut pe fiul lui Ișai venind la Nob, la Ahimelek, fiul lui Ahitub.

10Acesta a întrebat pe Domnul pentru David b, i-a dat provizii și i-a dat și sabia filisteanului Goliat.

11Atunci regele a trimis să cheme pe preotul Ahimelek, fiul lui Ahitub, și pe tot neamul său, preoții care se aflau în Nob. Aceștia au venit cu toții la rege.

12Saul a zis: – Ascultă, fiul lui Ahitub! – Poruncește, stăpânul meu! i-a răspuns acesta.

13Saul i-a spus: – De ce ai uneltit împotriva mea, împreună cu fiul lui Ișai, dându-i pâine și o sabie și întrebând pe Dumnezeu pentru el? Ca să se răscoale împotriva mea și să mă pândească așa cum o face astăzi?

14Ahimelek i-a răspuns regelui: – Care dintre toți supușii tăi este atât de credincios ca David? El este ginerele regelui, conducătorul gărzii tale și cu mare vază în casa ta.

15Oare de astăzi am început să întreb pe Dumnezeu pentru el? Departe de mine așa ceva! Să nu arunce regele nici o vină asupra slujitorului său, nici asupra vreunuia din familia tatălui meu, pentru că slujitorul tău n-a știut nimic de toate acestea, nici lucru mic și nici lucru mare.

16Dar regele a zis: – Trebuie să mori, Ahimelek, tu și toată familia tatălui tău.

17Apoi le-a zis gărzilor care stăteau lângă el: – Ucideți-i pe preoții Domnului căci și ei sunt de partea lui David. Au știut că este un fugar și nu mi-au dat de știre. Însă slujitorii regelui n-au vrut să-și întindă mâna și să lovească preoții Domnului.

18Atunci regele i-a spus lui Doeg: – Lovește-i tu pe preoți! Edomitul Doeg i-a lovit el pe preoți. A ucis în acea zi optzeci și cinci de bărbați care purtau efodul de in.

19A trecut chiar și cetatea preoțească Nob prin ascuțișul sabiei: bărbați și femei, copii și sugari, boi, măgari și oi; pe toți i-a trecut prin ascuțișul sabiei.

20Un fiu de-al lui Ahimelek, fiul lui Ahitub, pe nume Abiatar, a reușit să scape și a fugit după David.

21Acesta i-a spus lui David că Saul i-a ucis pe preoții Domnului.

22Atunci David i-a spus lui Abiatar: – Am știut în ziua aceea că edomitul Doeg, fiind acolo, sigur îi va da de știre lui Saul. Eu sunt vinovat de moartea tuturor celor din familia tatălui tău.

23Rămâi cu mine și nu te teme, pentru că cel care caută să-mi ia mie viața caută să ți-o ia și ție. Cu mine vei fi în siguranță.

Copyright information for NTLR